Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Den netop indgåede aftale om at ændre i planloven betyder en tilbagerulning af den liberalisering, der trådte i kraft for kun lidt over et år siden. Hvis loven ændres, hver gang en ny regering træder til, bliver det umuligt på længere sigt at planlægge, hvor større butikker skal ligge.

Det skal ikke længere være muligt at placere store butikker uden for de mellemstore byers bymidte. I hvert fald hvis det står til regeringen, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti, der har indgået en aftale om at ændre i planloven. 

Aftalen betyder, at det ikke længere er muligt for en by med mindre end 20.000 indbyggere at placere udvalgsvarebutikker – for eksempel store sportsforretninger eller møbelforhandlere – på over 2.000 kvadratmeter hverken i eller udenfor bymidten. Aftalen betyder i øvrigt, at en by nu skal have over 40.000 indbyggere for at få mulighed for at etablere storbutikker mod de nuværende 27.000 indbyggere. 

Det er reelt en tilbagerulning af den liberalisering, der kom med ændringen af planloven, som trådte i kraft den 1. september sidste år. 

Ændringen af loven skal ifølge aftaleparterne hjælpe til at støtte det lokale butiksliv i mindre byer, men den strategi er forfejlet, mener Ejendomsforeningen Danmark, som undrer sig over, at man vælger at skrue filmen tilbage til tiden før september 2011. 

- Selvfølgelig skal der være en planlov, der afgør, hvad forskellige områder kan bruges til. Men vi undrer os over, at butikkens størrelse skal være afgørende for, hvor den må ligge. Hvorfor ikke lade forbrugernes behov være styrende for, hvor man placerer en butik? Med reglerne kommer byens størrelse reelt til at diktere udviklingen for detailhandelen, og dermed kommer ændringen af planloven til at begrænse butikkernes mulighed for konkurrence, siger Torben Christensen, der er adm. direktør i Ejendomsforeningen Danmark. 

At loven oven i købet bliver ændret på de samme punkter blot et års tid efter, bestemmelserne blev indført, gør det svært for detailhandelen og investorerne at planlægge langsigtet. Det mener Bjørn Allentoft, som er formand for Ejendomsforeningen Danmark foreningsudvalg for erhvervslokaler. 

- Hvis reglerne bliver ændret, hver gang en ny regering træder til, vil der være usikkerhed om, hvor butikkerne kan lægges, og så bliver det stort set umuligt for investorer og detailhandel at planlægge på længere sigt. Man skal tænke på, at der allerede med ændringen i september 2011 er ofret betydelige ressourcer på at vurdere mulige placeringer, der ikke er gennemført endnu, siger Bjørn Allentoft og konstaterer, at alt det arbejde kan vise sig at være spildt. 

- Hvis investorerne ikke kan regne med, at der er basis for med tiden at kunne udbygge eller omdisponere butikkerne i et område, fordi reglerne hele tiden bliver ændret ud fra en idé om, at sådanne investeringer skal modarbejdes politisk, kan det bremse lysten til at investere i de mindre byer, siger Bjørn Allentoft. 

Miljøminister Ida Auken har sendt lovudkastet til den nye planlov i høring hos blandt andet Ejendomsforeningen Danmark. Der er høringsfrist fredag den 14. december klokken 12. 

Se udkast til lovforslag 

Denne pressemeddelelse er sendt den 4. december 2012.