Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Klimatilpasning: Godt med en kommunal strategi

Kommunerne har netop indgået den årlige kommuneaftale med regeringen. En plan for klimatilpasning er her et vigtigt element. Det finder Ejendomsforeningen Danmark positivt. Men der er ifølge foreningen ikke behov for, at spildevandsafgiften forhøjes.

Det fremgår af kommuneaftalen, at klimatilpasning skal prioriteres i de kommende år. Ifølge aftalen skal kommunerne frem mod 2013 udarbejde egentlig planer for, hvordan de vil håndtere klimatilpasningen. Der skal investeres 2,5 mia. kr. i klimatilpasning i 2013. 

- Vi nærmer os snart etårsdagen for skybruddet i 2011, som kostede samfundet adskillige milliarder kroner. Så det er meget positivt, at der nu endelig politisk tages hånd om de store problemer i forbindelse med skybrud, siger Torben Christensen, direktør i Ejendomsforeningen Danmark. 

Kloakkerne er hovedproblemet 

Foreningen er dog bekymret for, at kommunerne kun vil klimasikre ved for eksempel at sænke pladser og stier, og at de fortsat ikke er i gang med at forny hovedkloaknettet, som er både utidssvarende og dårligt vedligeholdt. 

- Vi har gentagne gange pointeret, at det er afgørende, at kommunerne hurtigt og i fællesskab får lagt en strategi for, hvordan kloakkerne i de kommende år kan fornys, så de svarer til de moderne byers behov. De skal i gang nu – opgaven kan ikke vente længere, siger Torben Christensen. 

Monsterregnen, der blandt andet faldt i København i juli sidste år, viste, hvor stort behovet er for en renovering af hovedstadens kloakker. Gennem mange år er der ikke sket en tilstrækkelig udbygning af kloaknettet, og vedligeholdelsen har været utilstrækkelig. Behovet for en langt større kapacitet skal også ses i lyset af, at befolkningstallet i blandt andet København fortsat vil stige over de næste mange år.  

- Vi ved fra ejendomsejerne, at der arbejdes ude på de enkelte ejendomme for at sikre, at vandet løber væk fra ejendommene. Problemet er bare, at hovedkloakkerne ikke har kapacitet til at modtage vandet, og så løber det jo tilbage til ejendommene igen, som vi så det sidste år under skybruddet, siger Torben Christensen. 

Allerede fået penge til opgaven 

Som en del af kommuneaftalen vil man hæve spildevandsafgiften, som skal finansiere klimatilpasningen. Men kommunerne har ifølge Ejendomsforeningen Danmark gennem mange år modtaget penge til at løse den opgave. 

- Vi er uforstående over for, at man nu sender regningen videre til forbrugerne. Landets grundejere har gennem mange år betalt til kloakkerne via grundskatterne. Ejendomsforeningen Danmarks beregninger viser, at provenuet fra netop grundskatterne gennem de seneste 15 år er steget med 81 procent. I 2011 modtog landets kommuner 20,5 mia. kr. alene i grundskyld. Derfor bør der ikke være brug for at hæve spildevandsafgiften, siger Torben Christensen.

Denne pressemeddelelse er sendt den 12. juni 2012.