Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Godt nyt til andelsbolig- og ejerforeningerne: Mere realistiske tidsfrister for energimærket

Fra 2013 får andelsbolig- og ejerforeningerne lettere ved at overholde reglerne for, hvornår de senest skal have foreningens energimærke klar til sælgerne og udlejerne af en andelsbolig eller ejerlejlighed.

Siden den 1. juli 2009 har det været lovpligtigt at have en energimærkning af ejendommen, når man udlejer eller overdrager en andels- eller ejerlejlighed. Det er foreningerne, der har ansvaret for at få lavet energimærket, og de har svære vilkår at arbejde under.

- Vi er meget tilfredse med lovændringen, som giver andelsbolig- og ejerforeningerne bedre vilkår at arbejde med. Som fristerne er nu, er de svære at håndtere for foreningerne, der ikke har noget konkret at forholde sig til, siger Torben Christensen, direktør i Ejendomsforeningen Danmark. 

Som reglerne er nu, er der ingen klare retningslinjer for, hvor lang tid der må gå fra en andelshaver eller ejer af en ejerlejlighed beder foreningen om at få energimærket udleveret, til det skal ligge klart. Og hvis ejer eller andelshaver mener at have ventet længe nok, kan han angive et såkaldt påkrav og få energimærket lavet på foreningens regning. 

Hvis der er flere, der skal sælge eller leje ud, kan foreningen altså risikere, at de alle får sat en energimærkningskonsulent i gang med at energimærke ejendommen, og foreningen må så betale regningerne. 

Konkrete frister 

Nu bliver det fra januar 2013 lettere for andelsbolig- og ejerforeningerne at overholde reglerne for energimærkning, da der med en ny lovændring indføres konkrete tidsfrister. 

Fra en andelshaver eller ejer af en ejerlejlighed anmoder om et energimærke, vil ejer- eller andelsboligforeningen fra januar have tre uger til at indgå en aftale med en energimærkningskonsulent. Senest tres dage, efter at foreningen har indgået aftalen, skal energimærket så videregives til sælgeren. 

Fra januar 2013 er det heller ikke længere muligt for ejer eller andelshaver at få udarbejdet et energimærke på foreningens regning. I stedet kan foreningen få en bøde, hvis den ikke er hurtig nok til at få det lavet. 

Findes der allerede et energimærke for ejendommen, har foreningen otte dage til at videregive det til ejer eller andelshaver. 

Fakta 

  • Det er andelsbolig- eller ejerforeningen, der har ansvar for at få udarbejdet energimærket. 
  • Andelshaveren eller ejeren af en ejerlejlighed kan kræve at få det udleveret uden beregning. 
  • Andelsbolig- og ejerforeninger skal have et nyt energimærke hvert femte år. 
  • En lovændring, der træder i kraft den 1. januar 2013, ændrer tidsfristerne for andelsbolig- og ejerforeninger for henholdsvis at iværksætte udarbejdelse af energimærke og stille energimærke til rådighed for medlemmet af foreningen. 

Denne pressemeddelelse er sendt den 6. juli 2012.