Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

En lappeløsning i Andelsboligforeningsloven

Minister for by, bolig og landdistrikter, Carsten Hansen, foreslår, at nystiftede andelsboligforeninger skal gennem en karensperiode på fem år, før de kan ændre deres ejendomsværdi med brug af en valuarvurdering. Ejendomsforeningen Danmark mener, at forslaget er på rette spor, men det er kun en lappeløsning. Hele Andelsboligforeningsloven trænger til en modernisering.

I gennem en periode har vi set, at en ejendom solgt for 20 mio. kroner til en nystiftet andelsboligforening dagen efter bliver vurderet til at være 30 mio. kroner værd. Det sker ved, at foreningens faste ejendom af en valuar bliver vurderet til at være mere værd end, hvad foreningen kort tid forinden har købt ejendommen til. Det betyder, at kommende andelshavere kan blive foranlediget til at fokusere på den hurtige gevinst i stedet for, om andelsboligforeningens økonomi er skruet fornuftig og realistisk sammen. Og for mange kan drømmen om en let gevinst hurtig blive forvandlet til et økonomisk mareridt. 

For at undgå en tilsvarende situation foreslår Carsten Hansen, minister for by, bolig og landdistrikter, at nystiftede andelsboligforeninger skal gennem en karensperiode på fem år, hvor værdien af andelsboligforeningens ejendom skal fastsættes til købsprisen. 


Ejendomsforeningen Danmark mener, at forslaget i sin grundide er inde på det rigtige, men en lang karensperiode kan give nogle uheldige konsekvenser, og forslaget er i sig selv utilstrækkeligt til at løse de problemer, som et fåtal af andelsboligforeninger ulykkeligvis i dag står midt i. 

- En karensperiode på fem år er meget lang. På den tid kan der nå at ske meget med markedet. Nye andelsboligforeninger skal på den ene side sikres mod, at nogle få andelshavere og deres rådgivere spekulerer i en hurtig gevinst, men på den anden side er det vigtigt, at foreningerne ikke låses fast og derved forhindres i at følge det generelle marked med ældre og sunde andelsboligforeninger. Derfor mener vi, at en karensperiode på maksimalt to til tre år er mere realistisk. Samtidig bør karensperioden også omfatte de offentlige vurderinger, som også kan ligge over den reelle markedsværdi, siger direktør i Ejendomsforeningen Danmark, Torben Christensen. 

Selvom forslaget er inde på noget af det rigtige, mener Ejendomsforeningen Danmark dog, at der er tale om en lappeløsning på ét af mange problemer med Andelsboligforeningsloven. 

- Lovgivningen lever ikke op til de udfordringer, som andelsboligforeningerne oplever ved den daglige drift af foreningen. Vi mener, at ministeren i stedet bør overveje at nedsætte et udvalg, der kan bistå med en modernisering af hele loven. Vi bidrager gerne med vores viden, siger Torben Christensen. 

Denne pressemeddelelse er udsendt den 18. oktober 2012.