Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Udlejere risikerer at skulle betale leje tilbage

Mange udlejere har svært ved at fastsætte lejen korrekt. Det viser nye tal fra Ejendomsforeningen Danmark. Reglerne er alt for komplicerede, og der er ingen steder, hvor udlejer eller lejer kan få oplyst, hvad lejen bør være.

Næsten hver tiende henvendelse til Ejendomsforeningen Danmarks telefonrådgivning handler om lejens størrelse i private lejeboliger. Det er foreningens medlemmer, som er udlejere og administratorer af fast ejendom, der henvender sig i rådgivningen med deres spørgsmål. - Det er skræmmende, at det skal være så svært at fastsætte lejen korrekt. Men der står ingen steder, hvad en udlejer må tage i leje. Man skal kende reglerne særdeles godt for at kunne regne lejen ud, og selv da er det svært, siger Torben Christensen, direktør i Ejendomsforeningen Danmark.

De professionelle udlejere ved, hvordan lejen fastsættes. Men flere små udlejere, som måske blot udlejer et enkelt lejemål, har det svært i arbejdet med boliglejeloven. De risikerer i sidste ende at skulle betale for meget indbetalt leje tilbage til lejer. - Der findes mindst ni forskellige måder at fastsætte lejen på. Der er desuden et helt varslingstyranni i lejeloven. Der findes for eksempel 23 forskellige måder at varsle forbedringer på – det er unødigt kompliceret, og det kan have store økonomiske konsekvenser, hvis man ikke vælger den rigtige måde, siger Torben Christensen.

Socialminister Benedikte Kiær (K) har i et interview med Politiken i august 2010 tilkendegivet, at det er umuligt selv at fastsætte en korrekt husleje og har opfordret udlejer til at lade en advokat vurdere lejen.

Ejendomsforeningen Danmark efterspørger en huslejestatistik, baseret på huslejenævnenes afgørelser, så man bedre kan finde ud af, hvad man må tage i husleje. - Som det er nu, kan hverken udlejere eller lejere indhente de nødvendige oplysninger fra deres kommune eller huslejenævnet. Det gør det umuligt for udlejere at fastsætte en lovlig husleje for deres lejemål, siger Torben Christensen. Statistikkens formål skulle være at give borgerne en pejling på huslejeniveauet i det pågældende område for forskellige typer af lejemål. - Det mest hensigtsmæssige vil naturligvis være at få forenklet lejelovens regler, så det er muligt for udlejer selv at fastsætte en korrekt leje. Er det ikke muligt, må et nødvendigt skridt være at offentliggøre en statistik over huslejeniveauerne, så det bliver lettere at fastsætte en korrekt leje, siger Torben Christensen