Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Stigende markedsleje i vente

Tilliden til ejendomsmarkedet fortsætter fremad. Ejendomsforeningen Danmarks nyeste forventningsundersøgelse viser, at ejendomsbranchen tror på højere ejendomsværdier, færre ledige erhvervslokaler og en stigende markedsleje i løbet af de næste 12 måneder.

Ejendomsbranchen udtrykker nu en spirende positiv forventning til en markedsleje, der vil stige inden for det næste år. Det gælder for både kontor-, butiks- og boligejendomme, mens industriejendomme på trods af en fremgang i forventningerne fortsat står til en svagt faldende markedsleje. Det er især forventningerne til markedslejen for kontorejendomme, der er steget. - Det mest påfaldende ved dette kvartals forventningsundersøgelse er, at markedslejen forventes at stige i løbet af det næste år. Sidste kvartal forudså deltagerne stadig en svagt faldende markedsleje. Den stigende markedsleje er for alvor et tegn på forår for ejendomsbranchen, siger Torben Christensen, direktør i Ejendomsforeningen Danmark.

Tomgangen forventes at falde for kontor-, butiks- og boligejendomme i løbet af det næste år ifølge deltagerne i undersøgelsen. En forventet stigning i markedslejen og et fald i tomgangen, trækker også forventningerne til ejendomsværdierne for de tre sektorer op. Især i københavnsområdet forventes ejendomsværdierne at stige. - Allerede i januar så vi de første tegn på, at tomgangen for kontorejendomme havde stabiliseret sig. Det var især i København, at der var tegn på, at aktiviteten var begyndt at vende tilbage. Nu bekræfter tallene fra forventningsundersøgelsen denne tendens, hvor der også er en fortsat stor tiltro til, at aktiviteten stiger i København, siger Torben Christensen.

Læs mere i det vedhæftede faktaark. Om Ejendomsforeningen Danmarks Forventningsundersøgelse Resultaterne fra forventningsundersøgelsen, andet kvartal 2011, er netop udgivet. Resultaterne er indsamlet primo 2011. Undersøgelsen udkommer hvert kvartal og bygger på en række markedsaktørers forventninger til bl.a. det totale afkast og tomgang for investeringsejendomme i de kommende år.