Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Stigende afkast på investeringsejendomme

Det bliver i de kommende år en bedre forretning at investere i ejendomme.

Ejendomsbranchen forventer fremover svagt stigende totale afkast. I 2011 forventes stigende ejendomsværdier for kontorer, butikker og boliger, mens industriejendommene forventes at falde lidt. Det viser en ny undersøgelse fra Ejendomsforeningen Danmark.

Investorerne ser positivt på de kommende års udvikling på ejendomsmarkedet. Ejendomsforeningen Danmark har netop udgivet resultaterne fra foreningens nye forventningsundersøgelse, hvor en række markedsaktører har givet deres bud på forventningerne til blandt andet det totale afkast og værdistigninger på investeringsejendomme i de kommende år. - I 2011 forventes det totale afkast for investeringsejendomme at stige til 5,4 procent og i 2012 til 6,3 procent.

Vores undersøgelse viser, at ejendomsbranchen forventer, at ejendomme nu kan begynde at give bedre totale afkast, siger Torben Christensen, direktør i Ejendomsforeningen Danmark.

Der er dog forskelle mellem ejendomstyperne: - Boligejendomme forventes at blive den bedste investering i 2011, da deres ejendomsværdier stiger mest, når man ser det sammen med et forventet fald i tomgangen, siger Torben Christensen.

Kontorejendomme forventes også at opnå en højere ejendomsværdi, men det forventes også, at de formentlig vil opleve en svagt stigende tomgang. For butiksejendommene gælder det ligeledes, at der forventes højere ejendomsværdier og en svagt stigende tomgang, mens det forventes, at industriejendomme vil falde i værdi, og at tomgangen vil stige. Branchen er enig om, hvor i landet værdien på investeringsejendomme vil stige mest:

- 90 procent af de adspurgte mener, at ejendomsværdierne i København vil stige mest. De næststørste stigninger forventes i Århus, derefter følger ejendomme i Trekantsområdet og til slut i resten af landet, siger Torben Christensen.

De omtalte resultater fra Ejendomsforeningen Danmarks forventningsundersøgelse er indsamlet ultimo 2010. Forventningsundersøgelsen vil fremover udkomme hvert kvartal.

Læs mere om forventningsundersøgelsen i vedlagte faktaark.