Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Massivt behov for ejendomsadministratorer

Den private udlejningssektor har en stor rekrutteringsudfordring, fordi der frem til 2018 bliver brug for omkring 6.000 nye ejendomsadministratorer.

Det skyldes især en fortsat vækst i erhvervet men også en forholdsvis høj gennemsnitsalder. Det viser beregninger fra Ejendomsforeningen Danmark. Hvem skal administrere de mange ejer- eller andelsboligforeninger samt private udlejningsejendomme i fremtiden? Beregninger fra Ejendomsforeningen Danmark viser, at der i 2018 er behov for omkring 6.000 nye administratorer til den private udlejningssektor, herunder også andels- og ejerforeninger. - Stigningen i antallet af ansatte inden for erhvervet som ejendomsadministrator skyldes blandt andet, at markedet for investeringsejendomme løbende er blevet professionaliseret, og det medfører, at flere beskæftiger sig med administration af ejendomme, siger Sven Westergaard, formand for Ejendomsforeningen Danmarks Administratorsektion.

Antallet af ejendomsadministratorer i den private udlejningssektor er på ti år er vokset med omkring 4.000 medarbejdere. Foreningen forventer, at den udvikling fortsætter. Derfor vil der i 2018 være brug for næsten 11.000 beskæftigede inden for ejendomsadministration. Men en tredjedel af de nuværende beskæftigede administratorer vil i 2018 være gået på pension. Det svarer til omkring 2.000 personer.

Administratorbranchen har dermed en stor rekrutteringsudfordring. - Vi ser meget positivt på, at administratorbranchen er i vækst, men det betyder også store udfordringer med hensyn til en øget rekruttering, når vi skal bruge 6.000 nye medarbejdere og når vi nu ved, at omkring 2.000 personer snart skal på pension. I forhold til aldersfordelingen i andre erhverv, så er aldersfordelingen for administratorer skæv.

Der er en overrepræsentation af beskæftigede mellem 50 og 69 år, mens de unge mellem 20 og 29 år er underrepræsenterede, siger Sven Westergaard. Ejendomsforeningen Danmark arbejder derfor løbende på at synliggøre erhvervet som ejendomsadministrator over for de relevante studerende på landets handelsskoler. Desuden håber foreningen, at flere vil få lyst til at skifte fra f.eks. bank- og forsikringsverdenen til erhvervet som ejendomsadministrator: -

Alle de nye administratorer til den private udlejningssektor skal enten komme fra andre brancher, sektorer eller ved at rekruttere nyuddannede. Vi forsøger løbende at synliggøre administratorerhvervet. Udfordringen er imidlertid, at behovet for nye administratorer til den private udlejningssektor og foreningsområdet er så stort, at vi må bruge alle de rekrutteringskanaler, vi har, samt prøve en række nye muligheder, siger Sven Westergaard.

Fakta om det fremtidige behov for ejendomsadministratorer

Fra 1997 til 2008 er der kommet cirka 4.500 flere ejendomsadministratorer, så der i 2008 var 6.781 beskæftigede administratorer. Det svarer til en stigning på over 200 procent. En af årsagerne til den store stigning i antallet af administratorer er, at flere ejendomsinvestorer har outsourcet administrationen til professionelle administratorer, hvor de tidligere i stedet foretog administrationen af deres ejendomme internt i virksomheden. Ved outsourcing bliver flere folk registreret som værende beskæftiget inden for administratorerhvervet, hvor de tidligere har været registreret som beskæftigede inden for andre erhverv. Derudover er markedet for investeringsejendomme løbende blevet professionaliseret.

Sammenlignet med væksten i den samlede beskæftigelse i Danmark, er væksten inden for erhvervet som ejendomsadministrator meget større. I midten af 2000’erne steg beskæftigelsen og samtidig faldt ledigheden. Samlet set var der i 2008 2,8 millioner beskæftigede, hvilket var en stigning på cirka 7 procent i forhold til 1997.