Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Hjælpepakke bør omfatte erhvervsejendomme

Både regeringen og oppositionen vil hjælpe boligmarkedet ved blandt andet at sænke ejendomsskatterne midlertidigt. Ideen er helt rigtig, mener Ejendomsforeningen Danmark.

Men hjælpepakken bør rettes mod alle ejendomsejere, og den bør således også omfatte erhvervsejendomme. Politikerne på tværs af alle partiskel er tilsyneladende enige om, at hverken forbrugere eller virksomheder tror nok på fremtiden, og derfor holder de igen med at bruge penge.

Det betyder, at landets vækstmuligheder forringes, og der er frygt for, at man står overfor et lavvækstscenarie i de næste år. Såvel regeringen som oppositionen lancerer formentlig i indeværende uge en hjælpepakke til nye boligejere. Det tegner til, at hjælpen vil indebære, at man suspenderer tinglysningsafgiften samt fritager nye boligejere for ejendomsværdiskatten samt den kommunale grundskyld i en periode frem til den 1. januar 2013. - Det er meget glædeligt, at politikerne på tværs af partierne har anerkendt, at den økonomiske krise har påvirket ejendomsmarkedet markant.

Det gælder i høj grad de private boligejere, men også markedet for erhvervsejendomme er påvirket, fordi mange virksomheder afventer udviklingen i den økonomiske situation. Det betyder blandt andet, at nogle virksomheder venter med at skifte til større lokaler, siger John R. Frederiksen, formand for Ejendomsforeningen Danmark, der er erhvervsorganisationen for ejere, udlejere og administratorer af fast ejendom.

Derfor mener Ejendomsforeningen Danmark, at der kan være fornuft i at gennemføre en hjælpepakke, hvor skatterne nedsættes midlertidigt og tinglysningsafgiften suspenderes. Men pakken bør omfatte alle ejendomsejere og ikke kun boligejere, hvis den økonomiske vækst for alvor skal sættes i gang: - Markedet for erhvervsejendomme har været ramt af den finansielle krise i en årrække.

Vores tal viser, at handelen med erhvervsejendomme er faldet med 75 procent siden markedet toppede i 2006. Derfor vil jeg opfordre politikerne til at tænke på hele ejendomsområdet, inden forslaget til hjælpepakken lanceres, siger John R. Frederiksen og fortsætter: - Der er ingen tvivl om, at det vil have en betydelig effekt på økonomien, hvis politikerne giver markedet for erhvervsejendomme et midlertidigt løft ved at sænke skatterne og suspendere tinglysningsafgiften. De bør også overveje at suspendere momsen på byggeri i en periode, siger John R. Frederiksen.