Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Udlejere efterlyser handlingsplan for udsættelser

Private udlejere oplever i stigende grad, at sociale problemer ikke løses i kommunerne.

Konsekvensen er klar: Flere lejere sættes ud af deres lejligheder, fordi de ikke kan betale huslejen, eller fordi de genererer de øvrige beboere i ejendommen. Ejendomsforeningen Danmark efterlyser en national handlingsplan, der kan løse de sociale udfordringer i boligområderne. Tal fra Domstolsstyrelsen viser, at der er en stigning i de afsluttede sager om udsættelse af lejere i private lejeboliger. I 2008 var der således 20.622 afsluttede sager om udsættelse af lejere i private boliger. I første halvår 2009 var der 11.246 sager.

Ejendomsforeningen Danmark skønner på den baggrund, at der desværre er en stigende tendens i antallet af udsættelsessager. Det samlede antal i 2009 kan meget let lande på omkring 23.000 afsluttede sager om udsættelse.

- De private udlejere mangler ikke vilje til at hjælpe, når en lejer har sociale eller økonomiske problemer. Men det er vores erfaring, at kommunen først gør noget, når situationen er så alvorlig, at lejeren er på vej ud af lejligheden – og det reelt er for sent. Derfor efterlyser Ejendomsforeningen Danmark en national handlingsplan, som kan bringe os videre, og som kan forebygge udsættelser, siger Torben Christensen, der er direktør i Ejendomsforeningen Danmark.

Der er også behov for en mere effektiv håndtering af lejere med en uacceptabel adfærd, som generer de øvrige beboere i en ejendom. Som lejelovgivningen er skruet sammen i dag, får det først konsekvenser for den generende lejer, når der er gennemført en boligretssag mod lejeren.

Først når boligretten i disse sager har slået fast, at det er berettiget at sætte lejeren ud, kan udlejer bede fogeden om en udsættelse. Men der er lang ventetid i boligretten. De nyeste tal viser, at det i første halvår 2009 tog i gennemsnit 9,7 måneder at få gennemført en boligretssag - og ventetiden ser ud til at blive længere år for år.

Derfor har Ejendomsforeningen Danmark foreslået de ansvarlige ministre, at fogeden i grelle tilfælde bør kunne foretage forebyggende udsættelser af meget generende lejere:

- Naboer og udlejer må typisk i et lille år væbne sig med tålmodighed, for de kan intet gøre, mens der verserer en boligretssag. Det er meget utilfredsstillende. Derfor har vi brug for en national indsats, så alle de involverede parter i sådan en sag bliver hjulpet. Vi har tidligere foreslået, at fogeden bør kunne sætte en meget generende lejer ud af lejemålet, mens boligretssagen verserer. Men det bør jo følges op med en social indsats over for den pågældende person, siger Torben Christensen.

Denne pressemeddelelse blev sendt den 18. februar 2010