Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Ny handlingsplan skal skabe grønne lejeboliger

AlmenNet, Bygherreforeningen og Ejendomsforeningen Danmark lancerer nu en handlingsplan for energirenovering af lejeboliger.

De tre organisationer står sammen om at arbejde for en realisering af handlingsplanen inden for en periode på 3-5 år. Handlingsplanen består af tre hovedelementer: 15 initiativer for energirenovering af lejeboliger har til formål at klarlægge muligheder, udvikle løsninger og fjerne barrierer. Pilotprojekter, der bruges til at demonstrere og afprøve udvalgte idéer fra initiativerne i skala 1:1, og dermed kan bruges til at overbevise beslutningstagerne om løsningernes levedygtighed og realiserbarhed.

Et tværgående netværk som fælles forum for beslutningstagere. AlmenNet, Bygherreforeningen og Ejendomsforeningen Danmark påtager sig med handlingsplanen den energimæssige førertrøje i forhold til følgende overordnede mål:

- Vi vil skabe langt flere energirenoveringer af almene og private lejeboliger med reelle energibesparelser, sund økonomi i ejendommene og tilfredse beboere og lejere. Med andre ord: Win-win-win! Det skal vel at mærke ske i et nyskabende og nødvendigt samarbejde på tværs af almene og private ejendomme ud fra fælles interesser samt med nytænkning på tværs af de to sektorer, udtaler Ejendomsforeningen Danmarks direktør Torben Christensen.

Opfordring til at melde pilotprojekter ind nu Handlingsplanen sættes i gang allerede nu. Der sker dermed også en opfølgning på konferencen ”Energirenovering af lejeboliger – hvad gør vi og hvordan får vi råd?” hvor 150 ejere og administratorer af almene og private udlejningsboliger deltog i april.

Deltagerne og andre beslutningstagere opfordres nu til at melde forestående energirenoveringsprojekter ind. - For at kvalificere sig til udvælgelse som pilotprojekt skal projektet indeholde et eller flere elementer fra de 15 strategiske initiativer i handlingsplanen.

De udvalgte projekter vil have gode muligheder for at opnå udviklingsstøtte, idet vi med baggrund i handlingsplanen arbejder for at rejse udviklingsmidler fra fonde og ministerier. For at komme i betragtning som pilotprojekt skal bygherrerne indsende motivation med fokus på indholdselementer samt projektbeskrivelse med forventet tidsplan, budget, deltagere etc., siger Rolf Andersson, der er formand for det almene udviklingsnetværk AlmenNet.

Der stiles mod i slutningen af januar 2011 at indkalde til en fælles opstartsworkshop for pilotprojekterne med det formål at kvalificere og koordinere pilotprojekternes indsatser i sparring med det tværgående netværk og udvalgte eksperter. Baggrund og potentiale Energirenovering af lejeboliger er uhyre interessant i et samfundsmæssigt perspektiv. I dag findes ca. 1 mio. lejeboliger, der bidrager med op imod 10 procent af det samlede danske energiforbrug.

- Henrik L. Bang, der som direktør for Bygherreforeningen har koordineret udarbejdelsen af handlingsplanen, opsummerer udfordringerne: Der er iværksat mange gode initiativer og gennemført mange forsøgsprojekter med fokus på energibesparelser gennem årene. Alligevel må vi konstatere, at der fortsat eksisterer et stort potentiale for at spare på energiforbruget i udlejningsejendommene. Jeg ser det som helt afgørende, at potentialet for nedbringelse af energiforbruget ses i sammenhæng med investeringer og besparelser i boligerne. Eller som det blev udtrykt på konferencen: Det skal kunne betale sig!

Denne pressemeddelelse blev sendt den 1. november 2010