Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Minister øger det administrative arbejde i sociale institutioner

Socialministeren har fremsat et lovforslag, som vil skabe forhindringer og administrativt bøvl for en række sociale institutioner. Det drejer sig typisk om institutioner, som tilbyder lejligheder til deres beboere. Landsforeningen af opholdssteder mener, at det bliver rent tidsspilde.

Bestemte kontraktformularer, adskillige varslingsregler og meget andet vil møde de sociale bosteder, som skal indgå nye lejekontrakter med en udlejer eller en fond. Det er en følge af et nyt lovforslag fra socialminister Benedikte Kiær, som er fremsat i Folketinget.

- Det forbavser mig, at ministeren har fremsat lovforslaget – det virker som om konsekvenserne ikke er gennemtænkte. Det ser jo desværre ud til, at lovforslaget får betydning for en række botilbud for voksne, og i sidste ende rammer det jo beboerne. Jeg kan ikke forstå, at vores medlemmer skal spilde deres tid på unødig administration – det er jo dyrebar tid, som de bør bruge sammen med deres beboere, siger Geert Jørgensen, der er direktør i LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud.

Det nye lovforslag betyder, at udlejer og den enkelte institution fremover skal indgå aftale inden for boliglejelovens rammer, hvor de hidtil har kunnet indgå en aftale ifølge erhvervslejeloven. Det er meget almindeligt, at fx en fond lejer ejendomme ud til sociale institutioner via erhvervslejeloven:

- Vi mener – i modsætning til socialministeren – at lovforslaget vil medføre meget mere administrativt bøvl mellem udlejer og den enkelte institution, fordi boliglejeloven er så kompliceret og gammeldags i modsætning til erhvervslejeloven, der giver den nødvendige fleksibilitet, når en kontrakt skal indgås.

Den hidtidige udlejning efter erhvervslejeloven har fungeret efter hensigten, og derfor giver det nye lovforslag ingen mening, siger Torben Christensen, direktør i Ejendomsforeningen Danmark, der er erhvervsorganisationen for ejere, udlejere og administratorer af fast ejendom.
Søren Olsen er direktør for Den Sociale Ejendomsfond, der blandt andet har til formål at købe ejendomme og efterfølgende udleje dem til selvejende institutioner og fonde. Søren Olsen er meget bekymret for ministerens udmelding:

- Lovforslaget bekymrer mig, og jeg er meget betænkelig. Jeg tror desværre, at det fremover vil være meget svært for organisationer og fonde at finde motivationen til at skabe flere bosteder og lignende for svage grupper i samfundet, hvis man ikke kan leje ud efter erhvervslejelovens regler. Jeg kan også frygte, at det på sigt bliver sværere at opsige beboere, som vi ikke længere har et behandlingstilbud til. Jeg håber derfor, at politikerne kommer til fornuft og tager lovforslaget af bordet, siger Søren Olsen.

Ejendomsforeningen Danmark vurderer, at hvis de pågældende ejendomme både omfatter boliger til institutionens beboere og separate lokaler til anden anvendelse, fx aktivitetscentre, vil lovforslaget give særlige problemer, da lejekontrakten dermed skal følge både bolig- og erhvervslejeloven.

Denne pressemeddelelse blev sendt den 26. april 2010