Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Minister indrømmer, at tinglysningen har givet rentetab

Ejendomsfolk og boligkøbere har lidt et rentetab, mens de har ventet på at få dokumenter tinglyst.

Justitsminister Lars Barfoed indrømmede i et åbent samråd i går, at der har fundet rentetab sted. Kammeradvokaten er i gang med at undersøge, om staten har et erstatningsansvar.

Tinglysningen blev digital i efteråret 2009. Og siden da har mange i ejendomsbranchen oplevet, at de skulle vente og vente på at få tinglyst et dokument. Det kunne fx være et realkreditlån.

- Jeg ved, at nogle af vores medlemmer har ventet flere måneder, selvom der i loven er formuleret et mål om, at kunderne højest må vente ti dage på at få tinglyst et dokument. Det har været meget utilfredsstillende, siger Torben Christensen, der er direktør i Ejendomsforeningen Danmark.

Konsekvensen af den lange ventetid kan ses i regnskabet. Mens man venter på at få et realkreditlån tinglyst, er det nemlig nødvendigt at mellemfinansiere med et langt dyrere banklån. På et åbent samråd i Folketingets Boligudvalg tirsdag den 11. maj erkendte justitsminister Lars Barfoed, at der har fundet rentetab sted. Kammeradvokaten er i gang med at undersøge, om staten har et erstatningsansvar. Direktør Torben Christensen ser frem til kammeradvokatens vurdering:

- Vi vurderer, at ejendomsbranchen har mistet en 1 mia. kr. på bare en måned til denne mellemfinansiering, da det så værst ud. Det er stærkt kritisabelt. Derfor er det helt sikkert et fremskridt, at ministeren nu indrømmer, at tinglysningen har givet rentetab, selvom ministeren ikke selv vil beregne tabets værdi. Ministeren fremlagde på det åbne samråd, at der har været optaget realkreditlån for 60 – 70 mia. kr. siden tinglysningen blev digital. Ifølge vores beregninger giver det et rentetab på cirka 75 mio. kr. Et beløb som langt fra afspejler virkeligheden i ejendomsbranchen, siger Torben Christensen.

Det er Ejendomsforeningen Danmarks opfattelse, at Tinglysningsretten har fejlvurderet opgaven fra start.

- Tinglysningsretten har valgt at digitalisere alle opgaverne på en gang. Det havde været langt bedre at digitalisere en retskreds ad gangen. Derudover har retten mistet en række nøglemedarbejdere, da tinglysningen blev samlet i Hobro. Prisen for den dårlige planlægning betaler de almindelige boligkøbere og ejendomsbranchen. Man kunne næsten tro, at den digitale tinglysning er en skjult Bankpakke III, da det jo indtil videre er bankerne, som har tjent på de mange mellemfinansieringer af realkreditlån, siger Torben Christensen.

Denne pressemeddelelse blev sendt den 12. maj 2010