Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Minister halverer renoveringsindsats i lejeboliger

Nyt lovforslag vil give en nedgang på 50 procent i antallet af renoveringer i de private lejeboliger.

En renovering af et enkelt lejemål gøres fremover afhængig af, at hele ejendommen mindst har energimærket D. Men mange af de ældre ejendomme kan slet ikke komme op i den kategori. Det offentlige vil årligt tabe mindst 400 mio. kr.

Indenrigs- og socialministerens nye lovforslag sammenkobler reglerne om udlejning af gennemgribende forbedrede lejemål i den ældre boligmasse med hele ejendommens energimærkning. I lovforslaget opstiller man det som en betingelse, for at kunne modernisere et ledigt lejemål, at hele ejendommen mindst har energimærkningen D. Kun hvis den kategori er opnået, kan udlejer foretage en renovering af det enkelte lejemål og dermed føre boligen op til en nutidig boligstandard.

- Det er positivt at arbejde for energibesparelser, men metoden er forkert. Forslaget indeholder det problem, at ministeren sammenkæder en ejendoms generelle energimæssige tilstand og muligheden for at foretage gennemgribende forbedringer i de enkelte lejemål. Men det er urealistisk, da det ofte ikke vil være muligt at bringe de ældre ejendomme op på energimærkningens niveau D, siger John R. Frederiksen, der er formand i Ejendomsforeningen Danmark.

Foreningens beregninger viser, at cirka 50 procent af alle gennemgribende moderniseringer fremover ikke vil blive gennemført, fordi ejendommene ikke kan opnå energimærkningens kategori D. Det vil årligt betyde 1.000 færre renoveringer, der ellers kan bringe de ældre boliger i en tidssvarende stand.

- Vores beregninger viser, at lovforslaget vil medføre en øget arbejdsløshed i byggebranchen og dermed vil øge de offentlige udgifter. Vores beregninger er endda forsigtige, og jeg kan godt frygte, at faldet i renoveringerne bliver større, siger John R. Frederiksen.

Den energibesparende virkning af modellen i lovforslaget er således usikker. Ministeriets egne beregninger indikerer, at effekten vil være en besparelse, som svarer til, hvor meget CO2 600 personer udleder.

Ejendomsforeningen Danmarks beregninger viser, at der ikke vil være en væsentlig energibesparende effekt af forslaget. Ejendomsforeningen Danmark har en række forslag til alternative modeller, der direkte vil skabe et betydeligt og mere effektivt incitament til at energiforbedre ejendomssektoren.

Modellerne er kort beskrevet i faktaarket, som er vedlagt denne pressemeddelelse. Lovforslagets formål skulle være en regelforenkling, men lovforslaget giver ejerne og lejerne flere komplicerede regler at agere ud fra. Man indfører fx endnu en måde at opkræve husleje på, så der nu findes i alt ti forskellige måder, som ejerne og administratorerne skal anvende.

Denne pressemeddelelse blev sendt den 11. januar 2010