Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Forældet lejelov giver færre lejeboliger

Boliglejeloven fra 1937 forhindrer udvikling og mobilitet på det private boligudlejningsmarked. Resultatet er fortsat færre private udlejningsboliger på boligmarkedet.

Socialdemokraterne gav i Børsen den 2. december udtryk for, at 1,4 million lejere kan komme til at betale meget mere i husleje, hvis reguleringen af huslejen afskaffes. Men dette synspunkt bygger på helt forkerte præmisser. Reglerne for huslejeregulering gælder nemlig kun for den private udlejningssektor og ikke for de almene boliger. I den private sektor er der imidlertid kun omkring 140.000 professionelt udlejede lejeboliger tilbage, og antallet vil fortsat falde. De fremsatte tal er derfor udokumenterede:

- Den gamle boliglejelov fra 1937 gælder stadigvæk og fastholder markedet i en forældet tankegang. Det gør, at flere og flere private udlejere vælger at sælge deres ejendomme, som oftest bliver til andelsboligforeninger i stedet – derfor bliver der hele tiden færre udlejningsboliger, siger Torben Christensen, direktør i Ejendomsforeningen Danmark.

Ejendomsforeningen Danmark ser med bekymring på Socialdemokraternes udmeldinger om en fastholdelse af lejeniveauet og dermed også på den manglende udvikling af sektoren. - Vi har brug for, at reglerne moderniseres, så den fortsatte udvikling sikres. Det er fx nødvendigt at se på selve lejefastsættelsen ved genudlejning. Det er ikke rimeligt, at huslejen for samme størrelse lejlighed er ens i Sønderborg og i København. Ja, måske er lejemålet endda billigere i København. Genudlejning af fast ejendom bør ske på markedsvilkår, siger Torben Christensen.

De kunstigt billige priser på attraktive lejligheder i de store byer forhindrer en ordentlig mobilitet på boligudlejningsmarkedet:

- Taberne bliver blandt andet unge mennesker, som gerne vil ind på boligudlejningsmarkedet. Hvem vil fx ikke gerne bo i en lejlighed centralt i Odense på 173 m2 til blot 4.075,- kr. om måneden? Jeg tror ikke, at disse lejere har travlt med at flytte, så dermed bliver disse udlejningsboliger lukket land for mange mennesker – det er ikke effektiv udnyttelse af udlejningsmarkedet, siger Torben Christensen.

Ejendomsforeningen Danmark mener, at det nuværende lovgrundlag er uværdigt for Danmark anno 2010. - Vi ønsker, at lovgivningen moderniseres. Huslejereguleringen bør afskaffes, og fri markedsleje bør indføres ved genudlejning, så mobiliteten øges. Derudover bør lejeloven blive langt mere forståelig. Det vil give både lejere og udlejere større vished og tryghed og vil dermed medføre færre konflikter, siger Torben Christensen.

Denne pressemeddelelse blev sendt den 3. december 2010