Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Færre internationale specialister til Danmark

Socialministeren har fremsat et lovforslag, som blandt andet kan medføre et stop for virksomheders udlejning af boliger til udenlandske specialister, der inviteres til at arbejde i danske virksomheder.

Specialister er afgørende, når virksomhederne skal opnå vækst og øge deres eksportmuligheder, og en attraktiv bolig er en vigtig brik i virksomhedernes rekruttering af udenlandske medarbejdere.

Flere danske virksomheder sørger for boliger til udenlandske medarbejdere, der skal arbejde i Danmark som en del af den samlede ansættelsespakke. Det foregår typisk på den måde, at virksomheden lejer boligerne af en udlejer, hvorefter virksomheden videreudlejer boligerne til de udenlandske medarbejdere.

Tal fra Rockwoolfonden viser, at produktiviteten i fx servicebranchen vokser med 7 procent, når virksomhederne begynder at anvende udenlandske specialister.

Socialministerens nye lovforslag betyder, at udlejer og den enkelte virksomhed fremover skal indgå aftale inden for boliglejelovens rammer, hvor de hidtil har kunnet indgå en aftale ifølge erhvervslejeloven:

- Vi mener – i modsætning til socialministeren – at lovforslaget vil medføre meget mere administrativt bøvl mellem udlejer og den enkelte virksomhed, fordi boliglejeloven er kompliceret og gammeldags i modsætning til erhvervslejeloven. Det er trist, når vi her har at gøre med en udlejningsform, som hidtil har fungeret efter hensigten, og som desværre fremover vil stille virksomhederne ringere i den internationale konkurrence, siger Torben Christensen, direktør i Ejendomsforeningen Danmark, der er erhvervsorganisationen for ejere, udlejere og administratorer af fast ejendom.

Danske virksomheder er i hård konkurrence med andre internationale virksomheder om de udenlandske specialister. Arbejdsmarkedet er globalt, og virksomhederne efterspørger medarbejdere, som lige så godt kan arbejde i Danmark, England eller i Indien.

Folketinget vedtog i 2008 en jobplan, der skal være med til at øge rekrutteringen af kvalificeret udenlandsk arbejdskraft. Jobplanen indebærer, at der skal ydes en bedre service til de personer, som kommer til Danmark, og at der skal ske en forenkling af reglerne.

- Danmark skal blive en metropol, hvis virksomhederne skal kunne tiltrække højtuddannet udenlandsk arbejdskraft. Virksomhederne skal derfor kunne tilbyde attraktive boliger til de globale medarbejdere. Det nye lovforslag er unødvendigt og er et stort skridt tilbage i forhold til den jobplan, som regeringen lancerede i 2008. Vi risikerer med dette lovforslag, at udlejning af boliger til virksomheder bliver helt uinteressant for udlejerne – et synspunkt Advokatsamfundet også deler i deres høringssvar. Vi må tro på, at politikerne kommer til fornuft, får et mere internationalt udsyn og bibeholder de nødvendige fleksible rammer, siger Torben Christensen.

Denne pressemeddelelse blev sendt den 15. april 2010