Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Ejendomsbranchen er positiv over for energitiltag

Klimakommissionens rapport er nu på gaden. Ejendomsbranchen er klar til flere energibesparende tiltag. Men en række barrierer for energirenoveringer skal fjernes.

Klimakommissionens rapport har været længe ventet – også i ejendomsbranchen. Der er omkring en million private og almene udlejningsboliger, som står for op imod 10 procent af det samlede energiforbrug i Danmark.

Derfor er lejeboliger i den ældre ejendomsmasse et meget vigtigt fokusområde i forhold til en reduktion af CO2-udledningen. Klimakommissionen påpeger i rapporten, at netop eksisterende bygninger er et oplagt indsatsområde.

- De samfundsmæssige ambitioner om en reduktion af CO2-udledningen kræver, at der sker en betydelig forbedring af den eksisterende ejendomsmasse. Det er afgørende, at vi får energirenoveret de ældre ejendomme, siger John R. Frederiksen, formand for Ejendomsforeningen Danmark.

Ejerne af de ældre udlejningsejendomme vil også gerne energirenovere, og inden for ejendomsbranchen er der stor interesse for at tage flere energibesparende initiativer. Men der er behov for, at bygningsejeren har nogle positive incitamenter til at energirenovere. - Klimakommissionen slår fast, at der er brug for initiativer til at overvinde barriererne for energirenoveringer. 

Udfordringen for ejere og administratorer af boligudlejningsejendomme er på samme tid at få tilfredse beboere, sund økonomi i ejendommene og reelle energibesparelser. Det burde være opnåeligt men er i dag ganske svært, da de private udlejere oplever, at der er en række barrierer i boliglejeloven, som forhindrer etableringen af flere energibesparende tiltag, siger John R. Frederiksen.

Klimakommissionen foreslår i rapporten, at alle bygningsejere årligt indbetaler et beløb til en energiopsparing, der er knyttet til den enkelte bygning. Det indbetalte beløb kan anvendes til certificeret konsulentbistand i forbindelse med energirenovering og efterfølgende som tilskud til gennemførelsen af renoveringen: - Som udgangspunkt er vi skeptiske over for en energiopsparing, hvis der er tale om en tvangsopsparing eller en ny slags skat.

I sidste ende handler det om, hvordan vi kan regulere huslejen, så den svarer til energiforbedringen. Den, som får energibesparelsen, må også være med til at betale for energiforbedringen. Vi har derfor som branche brug for en dialog med både socialminister og Folketing om, hvordan energirenoveringer i lejeboliger finansieres. Ejendomsbranchen er klar til at trække i arbejdstøjet, siger John R. Frederiksen.

Ejendomsforeningen Danmark afholder den 6. oktober den årlige boligpolitiske åbningsdebat med Folketingets boligordførere. Temaet for dette års debat er, hvordan vi får skabt flere klimavenlige lejeboliger. Det er muligt at tilmelde sig debatten på www.ejendomsforeningen.dk/boligpolitisk.

Denne pressemeddelelse blev sendt den 28. september 2010