Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Beklageligt at boligpolitikken ikke er prioriteret i Løkkes rokade

Lovgivningsmæssigt står vi over for en række udfordringer. Der er blandt andet brug for en kraftig regelforenkling af boliglejelovene. Samtidig er ejendomssektoren i øjeblikket hårdt ramt af rodet i den digitale tinglysning.

Ejendomsforeningen Danmark beklager derfor, at der ikke er oprettet et boligministerium som følge af ministerrokaden.

Ejendomsforeningen Danmark beklager som udlejerorganisation, at boligområdet ikke har fået en egen minister. Alligevel byder foreningen de nye ministre velkommen og opfordrer dem til at trække i arbejdstøjet med det samme:

- Vi havde håbet på et boligministerium, men sådan gik det desværre ikke, så boligpolitikken er fortsat spredt på flere ministre. Nu bliver det socialminister Benedikte Kiær, der overtager arbejdet med at frembringe en nutidig og forenklet boliglejelov. Vi ser frem til samarbejdet med ministeren og forventer, at ministeren i et kommende lovforslag vil implementere den enighedsliste, lejer- og udlejerorganisationer er nået frem til, fortæller John R. Frederiksen, der er formand for Ejendomsforeningen Danmark.

Lars Barfoed får som ny justitsminister ansvaret for at bringe orden i den digitale tinglysning. Ejendomsforeningen Danmark forventer, at ministeren påtager sig ansvaret for at få løst problemerne. Desuden har foreningen tidligere gjort opmærksom på den administrative byrde, det nye tinglysningssystem har påført administratorvirksomhederne:

- Vi har nogle klare forventninger om, at ministeren vil sørge for at få ændret reglerne omkring fuldmagter i ejerforeninger, så vores medlemmer ikke skal bruge unødige ressourcer på at indhente og underskrive fuldmagter, fortæller John R. Frederiksen.

Foreningen har også ved flere lejligheder efterlyst bedre statistik fra kommunernes huslejenævn og ser frem til justitsministerens initiativer i den retning. Men også på skatteområdet forventer Ejendomsforeningen Danmark snarest at se nogle initiativer fra den nye minister:

- I dag sidestilles ejendomsvirksomheder med de såkaldte pengetanke, som begrænser arvingernes muligheder for at køre virksomheden uændret videre. Det er urimeligt, at ejendomsvirksomheder ikke er sidestillet med øvrige erhvervsvirksomheder, og vi ser frem til at gå i dialog med skatteminister Troels Lund Poulsen om en ændring på området, fortæller John R. Frederiksen.

Denne pressemeddelelse blev sendt den 23. februar 2010