Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Ventetiden i sager om boligballader skal ned

Lovlydige lejere i den private udlejningssektor er lige så dårligt stillede i en boligballade, som lejere i den almene sektor.

De venter for længe på, at sagen behandles ved boligretten. Det mener Ejendomsforeningen Danmark, som allerede i juni påpegede behovet for en ændring af reglerne. Foreningen har nu taget kontakt til Lejernes LO i håb om at få løst problematikken. Pressen har de sidste par dage fokuseret på boligballaden i Helsingør, hvor 23 familier er chikaneret af en enkelt lejer i den almene boligbebyggelse, som de bor i.

Tilsvarende sager dukker også op på det private udlejningsmarked og ender typisk i boligretten. Domstolsstyrelsen opgør bl.a. boligretssager, hvor der falder dom eller indgås forlig. Sager hvor sagsbehandlingstiden er på over 12 måneder, er således steget fra 32 procent i 2005 til 50 procent i 2008:

- Allerhelst så vi, at justitsministeren tilfører ressourcer til landets boligretter, så ventetiden i disse sager afkortes betydeligt. Men reglerne i boliglejeloven kan blive langt bedre. Vi har allerede i juni i år foreslået, at fogedretten bør kunne gennemtvinge, at en generende lejer midlertidigt fraflytter sin lejlighed, mens sagen venter og bliver behandlet ved boligretten, siger John R. Frederiksen, formand i Ejendomsforeningen Danmark.

Det hænder, at private udlejere bliver nødt til at ophæve lejeaftalen med en lejer, som genererer de øvrige beboere i ejendommen. Det kan fx være trusler, som skaber utryghed blandt lejerne. - Ejendomsforeningen Danmark mener, at det er helt urimeligt, at en lejer, som generer de øvrige beboere, fortsat skal have sin daglige gang i ejendommen. En meget generende lejer bør flytte, mens sagen verserer, siger John R. Frederiksen.

Ejendomsforeningen Danmark udarbejdede i foråret 26 ændringsforslag til boliglejelovene, fordi den nuværende lovgivning er så kompleks, at både lejere og udlejere har svært ved at gennemskue den og dermed ufrivilligt kan komme til at overtræde loven. Det er en lov, som ikke er fulgt med den generelle samfundsudvikling:

- Det er trist for både udlejerne og lejerne, at vi skal have en så kompliceret og konfliktskabende lovgivning, som ikke er up-to-date. Vi har derfor sendt forslagene før sommerferien til indenrigsog socialministeren og til Folketingets boligordførere, siger John R. Frederiksen.

Ejendomsforeningen Danmark har nu taget kontakt til Lejernes Landsorganisation (LLO) for at få løst problematikken hurtigt: - Vi vil nu forsøge sammen med LLO at finde en løsning, som kan løse denne problematik, og vi samtidig kan opretholde retssikkerheden for de øvrige lejere, siger John R. Frederiksen.