Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Første tegn på nedgang for de danske erhvervsejendomme

Det totale afkast på direkte ejendomsinvesteringer i Danmark lå i 2008 på 3,1 procent. Det viser netop offentliggjorte tal fra IPD Dansk Ejendomsindeks.

Tallene produceres i et samarbejde mellem IPD og Ejendomsforeningen Danmark. Resultatet er det laveste i IPD Dansk Ejendomsindeks’ historie, som startede i 2000. På trods af det lave afkast er det bedre end afkastet på aktier, der i 2008 havde et totalt afkast på -50%.

Obligationer gav et totalt afkast på 9,5% i samme periode. Af de fire hovedsektorer klarede butikker sig bedst for andet år i træk med et totalt afkast i 2008 på 7,6%. Totalt afkast på kontor og industri var henholdsvis 3,6% og 4,1%. Den hovedsektor, som har klaret sig dårligst, er ligesom i 2007, boliger med et afkast på -6,5%. Det direkte afkast for 2008 er 5,2%, hvilket er en lille fremgang i forhold til 4,9% sidste år. Som i resten i Europa er det de stigende afkastkrav, som presser værditilvæksten ned.

Værditilvæksten var -2,0% i 2008. Det er specielt boligejendommene, som falder mest i værdi med 9,2%. Afkastkravet steg med 30 basis point til 5,6% over de 12 måneder frem til december 2008. På trods af de stigende afkastkrav blev faldet i værditilvækst forholdsvis moderat på grund af stigning i markedsleje på 4,3%. ”De danske boliginvesteringsejendomme fortsætter deres nedgang fra 2007 med en værditilvækst på -9,2% i 2008. Afkastkravene steg overordnet set i alle hovedsektorer, men stigningen blev dæmpet af et robust lejemarked.

Værdierne af de danske investeringsejendomme var bemærkelsesværdig stabile. På mange europæiske markeder er ejendomsværdierne faldet betydeligt mere”, udtaler Christina Gustafsson, Managing Director for IPD Norden.