Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Effektiv håndtering af generende lejere

Når lejere har en så uacceptabel adfærd, at de er til alvorlig gene for de øvrige beboere, er de øvrige beboere i ejendommen ikke beskyttet godt nok af lejelovgivningens regler.

De øvrige beboere er nødt til fortsat at bo sammen med den generende lejer, indtil boligretten har afgjort, om ophævelsen var berettiget eller ej. Det kan i nogle tilfælde tage op til flere år, især hvis boligrettens afgørelse ankes til landsretten.

Ejendomsforeningen Danmark har nu sendt et forslag til indenrigs- og socialministeren. Der er behov for en langt mere effektiv håndtering af sager om lejere, som på uacceptabel vis generer de øvrige beboere i en ejendom.

Ejendomsforeningen Danmark har nu sendt sit forslag til indenrigsog socialminister Karen Ellemann.

- Således som lejelovgivningen er udformet i dag, er der ingen konsekvenser overfor den generende lejer, før der er gennemført en boligretssag mod lejeren. Når boligretten har fastslået, at ophævelsen af lejerens lejemål var berettiget, kan udlejer bede fogedretten om at udsætte lejeren af lejemålet. Hvis boligrettens afgørelse ankes til landsretten, kan udsættelsen af lejeren dog først ske, når landsretssagen er afgjort, og dermed kan der gå adskillige år før de øvrige beboere får fred, siger John R. Frederiksen, formand for Ejendomsforeningen Danmark.

Ejendomsforeningen Danmark mener, at det er uacceptabelt og foreslår, at der indføres mulighed for i de grelle tilfælde at få fjernet lejeren, og dennes husstand, fra ejendommen, mens boligretssagen verserer. Det skal ske ved, at udlejer, efter at der er anlagt en boligretssag imod lejeren, får mulighed for at indgive begæring til fogedretten om udsættelse af lejeren og dennes husstand, mens boligretssagen verserer. Fogedretten må ud fra de konkrete forhold vurdere, om lejerens adfærd er så problematisk, at det er rimeligt at gennemføre en forebyggende udsættelse. Det skal kun ske i de mest alvorlige sager, og vurderingen må foregå ved en afhøring af parterne i konflikten og eventuelle andre personer med en relevant viden, fx viceværten.

Det vil nødvendiggøre, at det tillades, at der afhøres vidner i fogedretterne i et større omfang, end det er tilfældet i dag. Hvis fogedretten finder, at problemerne er så alvorlige, at lejeren bør fjernes, mens boligretssagen verserer, må lejeren udsættes af lejemålet og genhuses i en bolig i en anden ejendom. Her må kommunen fremskaffe en erstatningsbolig. Hvis boligretssagen resulterer i, at ophævelsen af lejemålet ikke var berettiget, vil lejeren selvfølgelig have ret til at flytte tilbage i boligen. Men en sådan ordning vil påføre udlejerne tab, fordi lejerens bolig ikke kan genudlejes, før det er afklaret, om lejeren skal tilbage. Der må derfor findes en model for, at udlejerne holdes skadesløse for det tab, da udlejerne i forvejen skal betale udgifterne til retssagen.

- Vores forslag kan dog ikke stå alene, fordi der i dag også er lange sagsbehandlingstider ved landets fogedretter. Hvis der skal gøres noget effektivt ved disse sager, er det derfor også nødvendigt at få nedbragt sagsbehandlingstiderne både i fogedretten og i boligretten. Det vil kun ske, hvis justitsministeren tilfører ressourcer til domstolene, siger John R. Frederiksen.