Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Bedre udlejningsboliger og færre tvistesager

Ejendomsforeningen Danmark har netop udsendt 26 forslag, som kan gøre lejernes og udlejernes hverdag meget nemmere ved at forenkle de private boliglejelove betydeligt.

En gennemførelse af forslagene vil sikre bedre lejeboliger og færre konflikter mellem lejere og udlejere. Gennem flere år har lejere og udlejere forhandlet om et mere enkelt lovgrundlag at handle ud fra. Men lejernes organisationer valgte i foråret 2009 endnu en gang at forlade forhandlingsbordet.

Derfor sender Ejendomsforeningen Danmark nu sine egne forslag til forenkling og modernisering af boliglejelovene på gaden:

- Der er brug for at få skabt et enkelt og overskueligt lovgrundlag for både lejere og udlejere, og det kan ske ved at implementere vores 26 ændringsforslag i lovgivningen. Boliglejelovene er en jungle. Reglerne er alt for svære at forstå, og de bidrager i ringe grad til forbedringer i de private udlejningsboliger. Det vil vi gerne sætte til debat, siger Rolf Norstrand, direktør i Ejendomsforeningen Danmark, der er erhvervsorganisationen for ejere, udlejere og administratorer af fast ejendom.

De ældre udlejningsejendomme forbedres for flere hundrede millioner kroner om året. Men der er behov for endnu større investeringer i forbedringer:

- Det gælder fx investeringer i nye badeværelser, køkkener og tekniske installationer. Og det gælder i særlig grad for investering i isolering og nye varmesystemer, så man kan begrænse det store energiforbrug i den ældre boligmasse. Derfor har Ejendomsforeningen Danmark udarbejdet forslag, der vil fremme yderligere moderniseringer i de ældre udlejningsejendomme, siger Rolf Norstrand.

Ejendomsforeningen Danmark har også valgt at udarbejde forslagene, fordi den nuværende lovgivning er så kompleks og rodet, at fx lejere, professionelle udlejere og almindelige boligejere, der vil leje deres bolig ud, har svært ved at gennemskue lovgivningen og dermed ufrivilligt kan komme til at overtræde loven.

- Det er trist for både udlejerne og lejerne, at vi skal have en så kompliceret og konfliktskabende lovgivning. Og lige nu tegner fremtiden ikke så lyst, fordi forhandlingerne om regelforenkling er brudt sammen. Det vil vi gerne gøre noget ved, siger Rolf Norstrand.

De 26 forslag er inddelt i fire temaer, nemlig energibesparelser, lejefastsættelse og lejeregulering, tvister og øvrige ændringer. Ejendomsforeningen Danmark har i flere omgange spillet ind med både egne og andres forslag:

- Vi har gennem årene bidraget med konstruktive indspil i forhandlingerne. Vi har blandt andet taget initiativ til finansieringen af et uafhængigt forslag til forenklet lovgivning fra to juraprofessorer tilbage i 2005, siger Rolf Norstrand.

Læs mere i vedlagte faktaark og i forslagene.