/ Mærkesager / § 5,2

§ 5,2

Det er en grundpille at kunne modernisere udlejningsejendomme for at sikre en attraktiv boligmasse - også i fremtiden. Her er § 5,2 om gennemgribende moderniseringer central.

EjendomDanmark har her på siden samlet en række notater og seneste nyt, så interesserede løbende kan orientere sig om moderniseringsparagraffen.

Der blev i slutningen af januar indgået et forlig om boligindgrebet, der vil få store konsekvenser for ejendomsbranchen – og andre grupper som andelshavere og pensionsopsparere. EjendomDanmark vurderer, at ejendomsbranchen risikerer et værditab på 25-35 % – eller 30-42 mia. kr.

Aftalen har nu udmøntet sig i et lovforslag, der er sendt i høring hos blandt andre EjendomDanmark. 

Du kan se lovforslagene her.

Se EjendomDanmarks høringssvar til lovforslagene

Boligforlig

Den 30. januar offentliggjorde en række partier en aftaletekst om et indgreb. 

Fakta om indgrebet

 • En karensperiode på fem år medfører øjeblikkeligt et værditab for alle ældre ejendomme på 10-15 %.
 • Indgrebets øgede energikrav medfører værditab for ejendomsbranchen på gennemsnitligt 5-10 %.
 • Definitionen på det lejedes værdi ændres, så niveauet i praksis fastfryses. Det gælder både for lejemål, der allerede er moderniseret, såvel som dem der moderniseres i fremtiden. Det giver et forventet tab på 7 %.
 • Huslejebremsen lægger yderligere en dæmper på huslejeudviklingen. Det koster forventeligt ejendomsbranchen 3 %.
 • Krav om besigtigelse fra huslejenævnet inden udførelse af § 5,2-moderniseringer øger den administrative byrde, forlænger tomgangen og mindsker moderniseringsomfanget.
 • Gebyret ved tabte sager stiger med næsten 200 %.
 • Samlet vurderes indgrebet at medføre ejendomsbranchen et værditab på 25-35 % – eller 30-42 mia. kr.
 • Andelsboligejendomme kommer med indgrebet til at blive ramt på ejendomsværdierne, som vil falde med omkring 40 mia. kr., hvilket svarer til et forventet tab på 15-20 % af andelsboligejendommenes værdi.

Du kan se forligsteksten her.

Rapport om indgreb

Danske pensionskunder risikerer at tabe mellem 6 og 10 mia. kr., hvis regeringen – som varslet – forringer muligheden for, at bl.a. pensionsselskaberne kan modernisere de udlejningsejendomme, som pensionskundernes penge er investeret i. Det viser en analyse, som Copenhagen Economics har foretaget for EjendomDanmark.

Også andelshaverne, byggebranchen og statskassen kan blive berørt.

Rapporten estimerer følgende konsekvenser

 1. Pensionskassernes medlemmer mister mellem 6 og 10 mia. kr.
 2. Ejerne af landets andelsboliger kan tabe mellem 50 og helt op til 65 pct. af andelsboligernes værdi
 3. Beskæftigelsen i byggebranchen kan falde med mellem 1.200 og 1.800 personer, fordi lejlighederne ikke bliver renoveret
 4. Skattetabet ved en fjernelse af § 5,2 estimeres til ca. 1,8 mia. kr. i lavere skatteindtægter om året på sigt, samt et øjeblikkeligt skattetab på ca. 0,9 til 1,6 mia. kr. pga. reduceret pensionsafkastbeskatning.

Andelsboliger kan blive ramt

Andelsbolighaverne risikerer at blive påvirket af et indgreb i moderniseringsparagraffen 5,2. Derfor har EjendomDanmark udviklet et digital værktøj, der gør det muligt for den enkelte andelshaver at beregne et potentielt tab. Resultatet er vejledende. 

Se Onepager: Mangfoldighed og fornyelse i byerne

Se Onepager: Konsekvenser for aktører på boligmarkedet

Bestemmelsen sikrer tidssvarende lejeboliger uden offentlig medfinansiering og skaber arbejdspladser

Ekspertgruppe

En ekspertgruppe under Boligministeriet har undersøgt omfanget af brugen af moderniseringsparagraffen 5,2 i boligreguleringsloven. EjendomDanmark deltog i det arbejde.

Kom på kursus

Presse

EjendomDanmark hjælper gerne medier med kommentarer, oplysning, analyser og beregninger på konsekvenserne af et indgreb i boligreguleringlovens § 5,2.

Kom til pressesiden her