/ Politik & Analyse / Mærkesager

Mærkesager

Ejendomme er afgørende for udvikling og trivsel i samfundet. EjendomDanmarks medlemmer bidrager til at skabe de fysiske rammer for vores erhvervsliv, familieliv og den økonomiske vækst i samfundet.

EjendomDanmark har som repræsentant for branchen en forpligtelse til at bidrage med løsninger til de vigtige udfordringer, som Danmark står overfor. Vi er synlige og fremlægger konkrete løsninger ind i den politiske debat i Danmark og i Europa.

Danmark og ejendomsbranchen bliver påvirket af en række megatrends, såsom: 

  • Globaliseringen – skaber nye kapitalbevægelser. Det ændrer også ejendomsmarkedet.
  • Miljøet – klima og energi står øverst på dagsordenen og stiller krav til både den eksisterende og nye boligmasse.
  • Urbaniseringen – bevægelsen mod byerne forandrer det danske samfund og kalder på nye aktører og løsninger.
  • Digitaliseringen – den nye teknologi udviklinger boliger, infrastruktur, byrum og byer i nye og uventede retninger.

EjendomDanmark har derfor en række mærkesager, som kan ses her på siden. Som et supplement har vi også flere sager, som vi har særligt fokus på. Se dem her

Det sker hos EjendomDanmark

Brug for en kommentar?

EjendomDanmark besvarer gerne spørgsmål fra medierne om vores mærkesager.

Find pressekontakter her