/ Fokus lige nu / Sammenskrivning af lejelovene

Sammenskrivning af lejelovene

2020 har været et anderledes år på næsten alle fronter – og der er stadig mange emner i spil i 2021. Det er ikke længe siden, at EjendomDanmark afleverede høringssvar på sammenskrivningen af lejeloven. En utrolig vigtig sag som politisk har ligget i skyggen af coronakrisen, klimamål og finanslovsforhandlinger.

I EjendomDanmark arbejder vi for, at lejereguleringen i Danmark skal forenkles, så både lejere og udlejere bedre kan finde rundt i de snørklede og omfattende regelsæt. Derfor påskønner vi også arbejdet med at forenkle og sammenskrive lejeloven og boligreguleringsloven, der tilsammen udgør den grundlæggende regulering af lejeboligforhold i Danmark.

Høringer

Ny høringsrunde

Der er i december 2020 igen sendt et udkast i høring af Transport- og Boligministeriet. Se mere her.

EjendomDanmark vil i januar 2021 udarbejde et høringssvar. Har du input til sammenskrivningen, kan du indsende dem her:

  Første høring

  Transport- og Boligministeriet sendte hen over sommeren 2020 et udkast til en sammenskrivning af de to lejelove i høring. Forslaget er en udmøntning af boligforliget fra 2014, hvor man pegede på mulighederne for forenkling af reglerne, uden at det skulle forskyde balancen mellem lejere og udlejere.

  I vores høringssvar til sammenskrivningen peger vi bl.a. på følgende ting:

  • Der er et enormt potentiale for forenkling til glæde og gavn for alle – et potentiale, som man ikke helt har indløst
  • I arbejdet med at skrive lejelovene sammen har man ikke ændret det store  i paragrafferne, men reelt har man strammet reglerne rigtig mange steder ved at ændre på lovbemærkningerne
  • Mange af forslagene betyder, at huslejenævnene bør tilføres flere ressourcer
  Du kan læse EjendomDanmarks høringssvar til den nye lejelov her:

  EjendomDanmark – Supplerende høringssvar – Ny lov om leje

  Bemærkninger til høring over udkast til lov om boligforhold

  Bemærkninger til høring over udkast til lov om leje

  Analyser af lejereguleringen i Danmark

  Reformer af lejereguleringen i Danmark bør ske på grundlag af en reel og faktuel viden. Derfor har EjendomDanmark udarbejdet en række analyser, der belyser lejereguleringen i Danmark nøjere:

  Stadig færre udsættelser af lejere

  Markant færre lejere sættes på gaden. Færre konflikter, en god økonomi og mere fokus på at løse de svære sager er sandsynligvis blandt forklaringerne herpå.

  Stadig færre udsættelser af lejere

  Den danske huslejeregulering er blandt de strammeste i Europa

  En gennemgang af forskningen på området viser, at den danske regulering hører til blandt de mest restriktive i Europa, idet reguleringen her både er mere indgribende og mere kompleks end mange andre steder.

  Den danske huslejeregulering er blandt verdens mest restriktive

  Færre sager og flere delta afgørelser – på vej mod mindre konflikt i huslejenævnene

  I løbet af de seneste år har huslejenævnene samlet set oplevet færre og flere delte afgørelser. Det peger i retning af, at der overordnet er en tendens i retning af et faldende konfliktniveau i forholdet mellem lejer og udlejer.

  Færre sager og flere delte afgørelser – på vej mod mindre konflikt i huslejenævnene?

  Fordobling af omfanget af lejereguleringen på 30 år

  Virksomheder i ejendomsbranchen er underlagt særlig regulering – og omfanget af denne særlige regulering er fordoblet på 30 år.

  Overkompleks regulering af ejendomsbranchen?

  Regelkompleksitet skaber strid

  Uklare og komplicerede regler på boliglejeområdet betyder, at ejendomsvirksomheder, der beskæftiger sig med boliglejemål, i gennemsnit skal forholde sig til en ny dom af principiel eller generel karakter hver femte eller sjette dag. 

  Regelkompleksitet skaber strid og behov for afklaring

   

  Kontaktpersoner

  Vil du høre mere om sammenskrivningen, er du velkommen til at kontakte en af vores medarbejdere herunder.

  Jan Ellebye

  PA-chef

  Cand.scient.pol.

  Morten Jarlbæk Pedersen

  Seniorrådgiver

  Cand.scient.pol., Ph.d.

  Thit Korsbæk Topsøe-Jensen

  Juridisk konsulent

  Cand.jur.

  Cecilie Lund Vinther

  Pressekonsulent

  Cand.comm. / Journalist