/ Fokus lige nu / § 5,2

§ 5,2

Det er en grundpille at kunne modernisere udlejningsejendomme for at sikre en attraktiv boligmasse - også i fremtiden. Her er § 5,2 om gennemgribende moderniseringer central.

EjendomDanmark har her på siden samlet en række notater og seneste nyt, så interesserede løbende kan orientere sig om moderniseringsparagraffen.

Den 4. juni 2020 vedtog et flertal i Folketinget er indgreb rettet mod boligreguleringslovens § 5 stk. 2. Find information om det her på siden.

EjendomDanmark har påpeget, at indgrebet vil få store konsekvenser for ejendomsbranchen – og andre grupper som andelshavere og pensionsopsparere. 

Du kan se lovforslagene her.

Se EjendomDanmarks høringssvar til lovforslagene

Rapport om indgreb

Danske pensionskunder risikerer at tabe mellem 6 og 10 mia. kr., hvis regeringen – som varslet – forringer muligheden for, at bl.a. pensionsselskaberne kan modernisere de udlejningsejendomme, som pensionskundernes penge er investeret i. Det viser en analyse, som Copenhagen Economics har foretaget for EjendomDanmark.

Også andelshaverne, byggebranchen og statskassen kan blive berørt.

Rapporten estimerer følgende konsekvenser

  1. Pensionskassernes medlemmer mister mellem 6 og 10 mia. kr.
  2. Ejerne af landets andelsboliger kan tabe mellem 50 og helt op til 65 pct. af andelsboligernes værdi
  3. Beskæftigelsen i byggebranchen kan falde med mellem 1.200 og 1.800 personer, fordi lejlighederne ikke bliver renoveret
  4. Skattetabet ved en fjernelse af § 5,2 estimeres til ca. 1,8 mia. kr. i lavere skatteindtægter om året på sigt, samt et øjeblikkeligt skattetab på ca. 0,9 til 1,6 mia. kr. pga. reduceret pensionsafkastbeskatning.

Ekspertgruppe

En ekspertgruppe under Boligministeriet har undersøgt omfanget af brugen af moderniseringsparagraffen 5,2 i boligreguleringsloven. EjendomDanmark deltog i det arbejde.

Kom på kursus

Presse

EjendomDanmark hjælper gerne medier med kommentarer, oplysning, analyser og beregninger på konsekvenserne af et indgreb i boligreguleringlovens § 5,2.

Kom til pressesiden her