/ Analyser / Udarbejdede analyser

Udarbejdede analyser

EjendomDanmark udgiver flere årlige analyser af aktuelle problemstillinger, emner og fokusområder.

Vores analyser

Overkompleks regulering af ejendomsbranchen?

Virksomheder i ejendomsbranchen kan være under særregulering, men kompleksiteten af reguleringen kan nå en grad, hvor de skaber mere konflikt end løsninger. Analysen undersøger graden af reguleringen af ejendomsbranchen og vigtigheden ved at have et fokus på både kvaliteten af reglerne og på regelforenkling.

Overkompleks regulering af ejendomsbranchen?

 

Hvordan skal de grønne ejendomme finansieres?

Energirenoveringer af ældre boliger er helt nødvendige, hvis vi skal i mål med den grønne omstilling. Analysen undersøger, hvorvidt danskerne er villige til at finansiere de grønne ejendomme samt forskelle i prioriteringerne mellem land og by, aldersgruppe og – især – danskere, der bor i forskellige typer boliger.

Hvordan skal de grønne ejendomme finansieres?

 

Corona-krisen kan udvikle sig til en ny finanskrise – ejendomme spiller en nøglerolle

Corona-krisen rammer også ejendomsmarkedet, da mange tomme lejemål risikerer ikke at kunne lejes ud og derfor akkumuleres som tab i ejendomsbranchen. Analysen undersøger krisens direkte påvirkning på ejendomsbranchen og opstiller hertil to scenarier for, hvordan branchen kommer igennem krisen.

Corona-krisen kan udvikle sig til en finanskrise – ejendomme spiller en nøglerolle

 

Corona-kompensationen for faste udgifter virker ikke efter hensigten

Ordningen med kompensation for faste udgifter virker, ifølge EjendomDanmark, ikke. Analysen undersøger konsekvenser ved, at ordningen med kompensation afhænger af den tilfældige faktor, hvordan en kæde har organiseret sig rent juridisk.

Corona-kompensationen for faste udgifter virker ikke efter hensigten

 

Lempelse af dækningsafgiften – en god corona-hjælp til det lokale erhvervsliv

En reduktion af afdækningsafgiften kan sende meget store beløb ud til det nødlidende erhvervsliv som direkte reduktioner i huslejerne. Analysen undersøger fordele ved at ændre eller helt afskaffe dækningsafgiften, som et led i at få erhvervslivet sikkert igennem corona-krisen.

Lempelse af dækningsafgiften – en god corona-hjælp til det lokale erhvervsliv

Færre sager og flere delta afgørelser – på vej mod mindre konflikt i huslejenævnene

I løbet af de seneste fem år har huslejenævnene samlet set oplevet færre og flere delte afgørelser. Analysen undersøger, hvorvidt det kan konkluderes, at der overordnet er en tendens i retning af et faldende konfliktniveau i forholdet mellem lejer og udlejer.

Færre sager og flere delte afgørelser – på vej mod mindre konflikt i huslejenævnene

Det sker hos EjendomDanmark

Brug for en specialanalyse?

EjendomDanmark hjælper gerne med at udarbejde specialanalyser efter dine behov. Kontakt os for mere information.

Se mere her