Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Organisation

EjendomDanmark består af to sektioner, en ejersektion og en administratorsektion. Strukturen afspejler, at der på en række områder er et sammenfald af interesser, virkefelter og medlemspotentiale, mens der på andre områder er behov for, at parterne varetager hver deres branchemæssige og erhvervspolitiske interesser.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Både ejere og administratorer deltager og vælger hver deres respektive bestyrelser.

Bestyrelserne for de to sektioner behandler og afgør sager, som specifikt vedrører de enkelte sektioner. Ejersektionens bestyrelse består p.t. af 11 medlemmer, mens Administratorsektionens bestyrelse p.t. består af ni medlemmer. Hver bestyrelse konstituerer sig med formand og næstformand.

Hovedbestyrelsen varetager den overordnede koordination af de to bestyrelsers arbejde og er foreningens ansvarlige bestyrelse. Hovedbestyrelsen består af samtlige medlemmer af de to bestyrelser. Hovedbestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand.

Forretningsudvalget varetager den daglige koordination mellem de to sektioner. Forretningsudvalget består af de to bestyrelsers formænd og næstformænd.

Direktionen refererer til hver sektion i faglige forhold. Direktionen sørger i samarbejde med foreningens formand og næstformand for, at arbejdet i de to sektioner bliver koordineret. Den administrerende direktør er daglig leder af sekretariatet.