Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Internationalt samarbejde

Med det formål at styrke interessevaretagelsen for medlemmerne er EjendomDanmark fra 1. januar 2003 blevet medlem af to europæiske sammenslutninger af nationale foreninger inden for ejendomserhvervet. Den ene sammenslutning er European Property Federation, der varetager interesserne for ejendomsejere i den Europæiske Union. Den anden er European Confederation of Property Managers, der varetager interesserne for ejendomsadministratorer i den Europæiske Union.

Nordiske søsterorganisationer

EjendomDanmark har løbende kontakt til søsterorganisationerne i Norge (Huseiernes Landsforbund), Sverige (Sveriges Fastighetsägare) og Finland (Suomen Kiinteistöliitto ry) med henblik på kontinuerlig erfaringsudveksling.