/ Om os / Foreningsudvalg

Foreningsudvalg

Foreningsudvalg

Medlemmer

Administrerende direktør Preben Løth, Boligexperten

Administrationschef og advokat Timmy Lund, Vest Administrationen A/S

Administrations- og juridisk chef Jacob Linvald, Newsec A/S

Afdelingsdirektør Lars Carl Gruby, DEAS

Chefjurist Charlotte Rosenkilde, CEJ Ejendomsadministration A/S

Direktør Patrick Kuklinski, Cobblestone A/S

Administrationschef Michael Suhr Fabrin, Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S

Kontaktperson i EjendomDanmark er økonomisk chefanalytiker Anders Gade Jeppesen og juridisk chefkonsulent Anne Susan Nepper

Udvalgets arbejdsområder

Udvalget drøfter aktuelle problemstillinger og nye initiativer på andelsboligområdet og kvalificerer derved EjendomDanmarks stillingtagen til diverse politiske processer.

Udvalget har blandt andet bidraget til EjendomDanmarks arbejde i regeringsudvalget om en ny værdiansættelsesmetode, Erhvervsstyrelsens opdatering af regnskabsvejledningen og rammerne for den obligatoriske indberetningsordning for solgte andelsboliger.

Formand

Juridisk direktør Lena Hartmann, EjendomDanmark

Medlemmer

Afdelingsdirektør Tage Bergsbo, DEAS A/S

Afdelingsdirektør Birgitte Bonde, CEJ Ejendomsadministration A/S

Advokat Per Hansen, Lou Advokater I/S

Direktør Søren Højberg, Ejendomsforeningen Fyn

Advokat Kenneth Søndergaard, Hovedstadens Ejendomsadministration A/S

Kontaktperson i EjendomDanmark er PA-chef Jan Ellebye

Udvalgets arbejdsområder

Udvalgets formål er at rådgive foreningens bestyrelse og sekretariat om foreningens politik inden for boligområdet. Udvalget har især koncentreret sig om en samlet reform af boliglejelovgivningen til dels med ekstern, sagkyndig bistand.

Udvalget har desuden fuldt implementeringen af de nye regler, der desværre ikke betød en forenkling af lejeloven.

Formand

Direktør Niels Anker Jørgensen, Emcon A/S

Medlemmer

Senior projektudviklingschef Morten G. Fossum, Gefion Group

Udviklingsdirektør Kim Freilev, C.W. Obel Ejendomme

Byggedirektør Jens Bjarne Hansen, Jeudan Servicepartner A/S

Udvalgets arbejdsområder

Byggeudvalget skal primært behandle forhold og gennemføre aktiviteter af generel og specifik interesse for foreningens medlemmer inden for alle former for nybyggeri samt større ombygninger og renoveringer. Byggeudvalget beskæftiger sig endvidere med vilkår og principper for køb og salg af større ejendomme.

Udvalget har blandt andet diskuteret reduktion af energiforbrug i bygninger, byggeskadeforsikring, byggeriets udfordringer, digital dokumenthåndtering i byggesager samt aftaler om anvendelse til helårsbeboelse som vilkår for byggetilladelse.

Formand

Afdelingsdirektør Jan Gustavson, Newsec A/S

Medlemmer

Projektleder Henrik Christiansen, DEAS

Kundechef Michael S. Fabrin, SWE

Afdelingschef Ole W. Hansen, ATP Ejendomme

Kontaktperson i EjendomDanmark er regnskabschef Hans Morten Pedersen

Udvalgets arbejdsområder

Udvalget koncentrerer sit arbejde om arbejdsmiljø og -sikkerhed for ejendomsfunktionærer. Målsætningen for udvalget er at få etableret en dialog med Arbejdstilsynet for at få udarbejdet nogle retningslinjer for, hvordan opgaverne skal løses i den private udlejningssektor.

Udvalget diskuterer blandt andet også byggesagsbehandlingen i kommunerne, skimmelsvamp, isolering af tekniske installationer, energimærkning af udlejningsejendomme og energibesparende foranstaltninger.

Formand

Jan Weise Pedersen, Ringsted

Medlemmer

Knud Wilken-Jensen, Slagelse

Jan Pedersen, Nykøbing F.

Stephen Møller Hansen, Sorø

Rasmus Juul Carlsson, Holbæk

Lotte Engel, Frederikssund

Udvalgets arbejdsområder

Arbejdsområderne bygger på lovene for Fællesforeningen af Grundejerforeninger på Sjælland, Lolland-Falster, Møn og Bornholm. Af disse fremgår det blandt andet, at: ”Foreningens formål er at samle grundejerforeningerne i de sjællandske, lolland-falsterske, møenske og bornholmske købstedet og bymæssigt bebyggede kommuner eller dele af sådanne sammesteds for i fællesskab at fremme alle sager, der har interesse for grundejerne”.

Formand

Direktør Søren Højberg, Ejendomsforeningen Fyn

Medlemmer

Statsaut. ejd.mægler & valuar MDE Flemming Jørgensen

Direktør Peter Søndergaard Christiansen, AdministrationsGruppen Danmark A/S

Kontaktperson i EjendomDanmark er direktør Søren Højberg, Ejendomsforeningen Fyn

Udvalgets arbejdsområder

Udvalget arbejder på at bibringe viden og erfaring til såvel de fynske huslejenævnsmedlemmer som lægdommere for udlejerside, herunder orientere om ny praksis på området. Derudover arbejder udvalget på at udbrede kendskabet til Ejendomsforeningen Fyn.

Udvalget ønsker at have en innovativ og proaktiv tilgang til ny lovgivning, regler og praksis.

Formand

COO Finn Sture Madsen, Danske Shoppingcentre

Medlemmer

Direktør Bjarke Cloos, Jorcks Ejendomsselskab

Shopping Centre Manager Helle García Korndal, Unibail-Rodamco

Commercial Manager Jacob Bannor, Citycon

Adm. direktør Jacob Martens Birkbøll, Rødovre Centrum

Underdirektør Lasse Winther Thorsen, ATP Ejendomme

Leasing Director Christian Brewaeys, Steen & Strøm

Head of Design and Concept Eva Handest, Danske Shoppingcentre

COO Lasse Winther Thorsen, Danske Shoppingcentre

Commercial Manager, Newsec A/S

Partner Thomas Riise-Jakobsen, NREP

Afdelingschef Pia Lynggaard, DEAS Center Management

Manager Mads Birkedahl Dehlbæk, NREP

Leasing Manager Thomas Mølgaard, RGC Management A/S

Leasing Assistant Casper Andersen, RGC Management A/S

Kontaktperson i EjendomDanmark er PA-chef Jan Ellebye

Udvalgets arbejdsområder

Udvalgets formål er at rådgive foreningens bestyrelse og sekretariat om foreningens politik og strategi inden for sit fagområde, der er defineret som spørgsmål med relevans for retailområdet og udlejning af butikslokaler i bred forstand, herunder investering i samt drift, finansiering, vedligeholdelse og udvikling af retailejendomme og butikslokaler.

Rådgivningen omfatter såvel danske som EU-relaterede spørgsmål, men er forankret i danske forhold og skal specielt relatere sig til emner, der har særlig interesse for ejere, udlejere og administratorer af fast ejendom inden for det pågældende fagområde med fokus på forbedring af rammevilkårene i forhold til retailområdet og udlejning af butikslokaler.

Udvalget inddrages som rådgivende funktion i forbindelse med sekretariatets besvarelse af høringssvar og det øvrige politiske arbejde i det omfang, som sekretariatet vurderer relevant.

Udvalget vil via sekretariatet og bestyrelsen bidrage til at løfte branchens position og rolle i samfundet over for politikere, embedsværk, meningsdannere og offentligheden i forhold til drift, finansiering, vedligeholdelse og udvikling af retailejendomme og udlejning af butikslokaler.

Udvalget bidrager desuden til at komme med forslag til initiativer, der kan øge kvalifikationer og kompetencer i branchens virksomheder på området for retailejendomme og udlejning af butikslokaler. Inden for lovgivningens rammer medvirker udvalget også til vidensdeling inden for branchen, og drøfter forslag til standarder for løsning af branchens opgaver samt opstiller kvalitative mål for medlemmernes løsning af opgaver på området.

Udvalget bidrager til og rådgiver om foreningens kommunikation til meningsdannere og medier om spørgsmål relateret til retailejendomme og udlejning af butikslokaler samt evt. behov for udarbejdelse af særlige analyser af området for retailejendomme og udlejning af butikslokaler. Udvalget kan behandle rejste spørgsmål af medlemmer eller kan af egen drift tage spørgsmål op over for bestyrelsen og sekretariatet.

Formand

Juridisk direktør Bjørn Allentoft, DEAS

Medlemmer

Fund Manager Anne Dorthe Lillelund, Fokus Asset Management

Ejendomsdirektør Solveig Rannje, Velliv

Associate Partner Peter Frische, EY

Bestyrelsesmedlem Peter Mering, Danske Shoppingcentre P/S

Head of Asset Management Tine Cederholm Bemberg, ATP Ejendomme

Direktør Hannah M. Østergaard, Jeudan A/S

Underdirektør, COO Kenneth Olsson, Danica Ejendomme

Chief Portfolio Manager Mikael Arne Fogemann, PFA Ejendomme

Ejendomsdirektør Niels-Peter Edvardsen, DADES A/S

Kontaktperson i EjendomDanmark er PA-chef Jan Ellebye

Udvalgets arbejdsområder

Udvalgets formål er at rådgive foreningens bestyrelse og sekretariat om foreningens politik og strategi i relation til spørgsmål med relevans for erhvervsejendomme og udlejning af erhvervslokaler i bred forstand, herunder investering i samt drift, finansiering, vedligeholdelse og udvikling af erhvervsejendomme.

Udvalget har blandt andet diskuteret ændring af erhvervslejeloven, planloven og retningslinjer for syn og skøn i markedslejesager.

Medlemmer

Administrationschef Majbritt Birch, Pontus Ejendomsadministration A/S

Partner, advokat Flemming Dahl, Abel & Skovgård Larsen

Advokat Claus Eland, Byg og Bo Kolding A/S

Advokat Jens Jacob Halling, Advokatfirmaet Sønderby Legal

Administrationschef Bente Møller, Emilienborg Administration

Adm. direktør Anette K. Nielsen, Boax ejendomme

Advokat, partner Kim Nielsen, Clemens Advokatfirma

Seniorerhvervsrådgiver Maibritt Bomholt Nyborg, Nykredit A/S

Administrationschef Gitte Møller Pedersen, Dansk Administrationscenter A/S

Administrationschef Michael Salling, Ejendomskontoret I/S

Advokat Michael Sommer, Advokatfa. Michael Sommer

Erhvervskundechef Henrik Truelsen, Realkredit Danmark A/S

Statsaut. ejd.mægler Torben Weihrauch, Ejendomsselskabet Torben Weihrauch

Direktør Thomas Windtberg, Taurus Ejendomsadministration ApS

Afdelingschef Anni Frandsen, CEJ Aarhus A/S

Advokat, Director Morten Dybro, DLA Piper

Administrerende direktør Lone Holm, Jeba Ejendomsadministration ApS

Kontaktperson i EjendomDanmark er afdelingsleder Mogens Dürr

Udvalgets arbejdsområder

Udvalget drøfter aktuelle problemstillinger i branchen, herunder ny lejelov, hvidvask og persondatalov, situationen på ejendomsmarkedet i området, hvor mødet afholdes, samt nye afgørelser fra nævn og domstole.

Formand

Finansdirektør Kim Christiansen, Jeudan A/S

Medlemmer

Direktør Andreas Karberg, Karberghus A/S

COO Jesper Jørgensen, Deloitte

Underdirektør, COO Kenneth Olsson, Danica Ejendomme

Skattechef Michael Ishøi, Topdanmark

Director Jakob Hermann, PWC

Kontaktperson i EjendomDanmark er underdirektør Morten Marott Larsen

Udvalgets arbejdsområder

Udvalgets formål er at rådgive foreningens bestyrelse og sekretariat om foreningens politik inden for skattespørgsmål i bred forstand, herunder selskabsskat, moms, ejendomsskat, dækningsafgift, fradragsregler og regnskabsspørgsmål i relation til beskatning. Arbejdsområderne omfatter såvel danske som EU-relaterede spørgsmål på skatteområdet.

Udvalget har blandt andet behandlet den offentlige vurdering af erhvervsejendomme, EjendomDanmarks markedsstatistik, generationsskifte af familieejede ejendomsvirksomheder, ejendomsvenlighedsundersøgelse, dækningsafgift, regeringens 2025 plan, anbefalinger til geografisk inddeling med ejendomsdata, FAIF og moms på ejendomme.

Medlemmer

Afdelingschef Hans Peter Hansen, DEAS A/S

Advokat Anne Henriksen, Advokatfirmaet Vingaardshus a/s

Advokat Karen-Marie Hovmøller, Advokatfirmaet Hovmøller & Thorup

Administrator Charlotte Bræmer-Jensen, Lou Advokatfirma

Direktør Britta Jespersgaard, ProDomus

Direktør Jonna Nielsen, JN Administration

Direktør Yvonne Skagen, Aalborg Boligadministration

Direktør Brian Svart, Dansk Ejendomsudvikling og Management A/S

Direktør Trine Wagner, Wagner Ejendomme

Kontaktperson i EjendomDanmark er afdelingsleder Mogens Dürr

Udvalgets arbejdsområder

I 2019 har udvalget fortsat drøftet implementeringen af den nye lejelov. Faste punkter på møderne er desuden persondataloven, situationen på ejendomsmarkedet i det område, hvor mødet afholdes, samt nye nævns- eller boligretssager, som deltagerne enten har deltaget i eller i øvrigt har kendskab til.

Medlemmer

Head of HR Bettina Buch, Newsec

Direktør Britta Jespersgaard, ProDomus

CIO Mette Seifert, DEAS GROUP

Head of Property Asset Management Morten Østrup Møller, P+

Direktør Patrick Kuklinski, Cobblestone 

Group CEO Rikke Lykke, DEAS GROUP

Direktør Thomas Vester, Purpose Properties

Kontaktperson i EjendomDanmark er seniorskonsulent Lotte Rendtorff

Udvalgets arbejdsområder

Udvalget skal bistå hovedbestyrelsen og sekretariatet med at sikre, at EjendomDanmark udbyder og
understøtter relevant grund- og efteruddannelse af branchens medarbejdere, ligesom udvalget skal
bistå med at sikre, at der på brancheniveau gennemføres relevante aktiviteter i forbindelse med
rekruttering af medarbejdere til branchen.

Udvalget skal som repræsentanter for branchens virksomheder fungere som aftagerpanel for
EjendomDanmarks uddannelsesaktiviteter, herunder skal udvalget bidrage med evaluering og udvikling af
nye uddannelsestilbud. I relation til de offentlige uddannelser skal udvalget bidrage til at sikre
branchens gennemslagskraft i forhold til uddannelsesinstitutionerne, ligesom udvalget skal bistå i arbejdet
med at etablere de relevante ”uddannelseskæder”, der skal sikre, at der løbende kan tilbydes relevant
grund- og efteruddannelse til både branchens nye og erfarne medarbejdere. Udvalget skal herudover bistå
generelt med employer branding på brancheniveau og konkret med rekrutteringsaktiviteter i forhold til
studerende på relevante uddannelser.