Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Ejendomsforeningen Danmark har udarbejdet etiske normer for ejendomsadministration og for boligudvikling:

Ejendomsforeningen Danmark har udarbejdet etiske normer for ejendomsadministration, som alle medlemmer af foreningen skal følge.

De etiske normer har til formål dels at værne om respekten for ejendomsadministration som et selvstændigt erhverv og dels at tjene som vejledning i pligter af etisk art for alle, der har med ejendomsadministration at gøre. Det inkluderer indehavere og ledere af firmaer, der beskæftiger sig med ejendomsadministration og naturligvis disse firmaers ansatte og kunder.

De etiske normer behandler ejendomsadministrators forhold til kunden, ejendomsadministratorers forhold til hinanden og klageprocesser.

På Ejendomsforeningen Danmarks landsmøde 2016 blev ændringer til etiske normer og vedtægter gennemgået. Da halvdelen af foreningens medlemmer ikke var til stede til landsmødet, blev de foreslåede vedtægtsændringer fremsat til behandling og endelig godkendelse på en ekstraordinær generalforsamling 12. maj. Her blev forslaget endeligt godkendt.

Med denne godkendelse træder ændringerne til de etiske normer i kraft pr. 12. maj 2016.

Ejendomsforeningen Danmark har netop vedtaget et sæt af etiske normer for professionelle boligudvikleres udvikling og salg til private. De skal blandt andet sikre, at boligudviklere ikke skader branchens grundlæggende interesser og omdømme, at de informerer offentligheden korrekt og fyldestgørende, og at de undgår kollegiale uoverensstemmelser, som kan skade branchens fælles interesser.

De etiske normer for boligudvikling blev vedtaget den 28. maj 2010 og trådte i kraft den 1. juni 2010.