Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Om EjendomDanmark

EjendomDanmark er erhvervsorganisationen for ejere, udlejere og administratorer af fast ejendom i Danmark.

Vi varetager medlemmernes interesser, og organisationens medlemmer dækker ca. 85 procent af det professionelle ejendomsmarked.

Vi er organisationen, der sørger for, at branchens synspunkter bliver hørt i ministerierne og på Christiansborg. EjendomDanmark har et etableret netværk på den politiske scene i ind- og udland og et omfattende netværk af samarbejdspartnere på det danske og det internationale ejendomsmarked. En af organisationens vigtigste opgaver er at arbejde for, at branchens stemme giver genlyd i medierne og den offentlige debat. EjendomDanmark repræsenterer derudover medlemmerne i en lang række offentlige nævn, kommissioner og bestyrelser og er med til at udpege lægdommere til boligretten og repræsentanter til de kommunale huslejenævn.

Vi har en række veletablerede medier, som sikrer, at medlemmerne hurtigt og løbende bliver opdateret om udviklingen inden for brancherelevant lovgivning og praksis. Derudover udbyder vi et omfattende kursusprogram og en ejendomsadministratoruddannelse. Formålet er at bidrage til udviklingen af en fagligt stærk og professionel ejendomsbranche. Alle administratormedlemmer er på baggrund af foreningens etiske normer forpligtet til at sikre videreuddannelsen af egne medarbejdere og skal årligt underskrive en ledelseserklæring.

Vision

Ejendomsbranchen skaber bæredygtige og attraktive byrum, arbejdspladser og boliger.  

Mission

EjendomDanmark sikrer konkurrencedygtige rammevilkår og muligheder. Det sker igennem politisk påvirkning af relevante aktører og via attraktive serviceydelser til medlemmerne.

Vi vil derfor arbejde for at:

 • styrke kendskabet til og anerkendelsen af ejendomsbranchens positive bidrag til udviklingen af det danske samfund
 • der skabes incitamenter til at udvikle og forbedre alle typer af ejendomme
 • ejendomsbranchen indgår som en naturlig og aktiv medspiller i den offentlige politiske dialog 
 • ejendomsbranchen er attraktiv for eksisterende og nye kunder, investorer og medarbejdere 
 • branchens virksomheder gennem innovation, uddannelse og produktudvikling kan imødekomme kundernes forskellige og skiftende behov 
 • ejendomsbranchen hele tiden er et professionelt erhverv, hvor branchens aktører løser deres opgaver i forhold til kunderne på et højt kvalitativt og etisk niveau 
 • foreningens medlemsservice udvikles i overensstemmelse med medlemmernes aktuelle og fremtidige behov for videndeling, uddannelse og forretningsudvikling.

Mærkesager

 • Boliglovgivningen skal moderniseres, og lejefastsættelsen skal ske på markedsmæssige vilkår
 • Der skal skabes incitamenter til at etablere flere energieffektive bolig- og erhvervsejendomme 
 • Beskatningen på ejendomme skal reduceres 
 • Erhvervslejeloven skal løbende opdateres, så den afspejler de aktuelle behov 
 • De lovgivningsmæssige rammer for branchens finansieringsvilkår skal udvikles i overensstemmelse med medlemmernes behov 
 • Der skal sættes fokus på den direkte sammenhæng mellem Danmarks økonomiske og erhvervsmæssige situation og udviklingen i efterspørgslen efter erhvervslokaler 
 • Såvel politiske som forretningsmæssige beslutninger skal kunne hvile på et solidt datagrundlag om ejendomsbranchens faktiske forhold 
 • Branchen kan tiltrække kvalificerede medarbejdere på alle niveauer 


Vores medlemmer er blandt andet:

 • ejendomsselskaber
 • ejendomsadministratorer
 • enkeltpersoner, fonde og foreninger, der ejer udlejningsejendomme og/eller domicilejendomme
 • pensionskasser, forsikringsselskaber og pengeinstitutter
 • grundejerforeninger
 • advokater og ejendomsmæglere
 • entreprenører, arkitekter og ingeniører

 

Vil du vide, hvad der sker i ejendomsbranchen?

Tilmeld dig den gratis nyhedsmail Huset Net og hold dig opdateret

Vision

Ejendomsbranchen skaber bæredygtige og attraktive byrum, arbejdspladser og boliger.

Bliv medlem af EjendomDanmark

Som medlem af EjendomDanmark får du via faglige fora ny viden, og du får mulighed for at øge dit netværk inden for branchen. Derudover får du adgang til flere fordelagtige medlemstilbud.