Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Nyt fra pressen

EL-borgmester går i rette med Troels Lund

Københavns Kommune svarer igen, efter erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V) har peget på, at kommunerne ikke bruger de muligheder, som de har for at skabe blandede byer.

Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL) mener det er en sandhed med modifikationer. Den vedvarende debat om muligheden for at bygge almene boliger i storbyernes nye kvarterer drejer sig om en lovændring, der giver kommunerne lov til at planlægge op til 25 procent almene boliger i nye byområder. Aftalen blev fulgt af en finanslovsaftale, der afsatte 500 millioner kroner, så de største kommuner kunne give ekstra støtte til grundkøb i allerede eksisterende byområder.

”Derfor er det nødvendigt, at vi bibeholder muligheden for at stille krav om almene boliger i nye lokalplaner. Det hører med til forklaringen, og det ville klæde ministeren ikke at gemme på den slags detaljer, som tydeligvis har afgørende betydning,” siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL), der tilføjer:

”Det er uforståeligt, at ministeren ønsker at fjerne det ene af de to værktøjer, som supplerer hinanden til at skabe en blandet boligsammensætning i byerne”.

03.03.2016 Altinget.dk, by og bolig, Mads Bang

Har du flere kvadratmeter, end du troede?

Ifølge nye tal fra Dansk Byggeri har man måtte justere antallet af nybyggede kvadratmeter på boliger for 2014.

 Det første tal lød på 3.274 millioner kvadratmeter, men nu viser det sig, at der faktisk blev bygget hele 35 procent mere – nemlig 4.416 millioner kvadratmeter. Det betyder altså, at rigtig mange boligejere har flere kvadratmeter end de lige gik og troede, hvilket kan have både positive og negative konsekvenser.

”Hvis boligen viser sig at være mindre end først antaget, så bliver friværdien mindre, og det kan få betydning for realkreditlånet. Hvis boligen viser sig at være større, f.eks. fordi en tilbygning ikke er regnet med i det samlede areal, så stiger ejendomsskatten,” siger chefanalytiker i Dansk Byggeri Finn Bo Frandsen.

02.03.2016 Finans.dk, privatøkonomi, Emma Gelbjerg-Hansen

Forskere: Nykredits argumentation holder ikke

Højere bidragssatser skal hjælpe Nykredit med at opfylde kommende kapitalkrav.

Men koncernen har mulighed for at skåne kunderne ved at udbyde flere aktier ved den planlagte børsnotering, lyder det fra eksperter.

”Argumentet for at hæve bidragssatserne for at opfylde kapitalkravene holder ikke. Nykredit siger, at kunderne gennem bidragssatserne skal betale den kapitalopbygning, der skal finde sted i Nykredit. Men det behøver de ikke, fordi Nykredit kunne hente kapitalen på en anden måde. De kunne optage endnu mere kapital over aktiemarkedet. Så behøvede de ikke at forhøje bidragssatserne,” siger professor i finansiering ved Copenhagen Business School Finn Østrup.

03.03.2016 Berlingske Business, side 4, Magnus Ulveman og Søren Martin Olsen

Eksperter vil have kulegravet realkredit

Førende finansielle eksperter opfordrer nu direkte regeringen til at nedsætte en kommissionen eller arbejdsgruppe, der kan kuregrave realkredittens udskældte gebyrer og bidragssatser – og de betydelige udgifter, der er forbundet med at flytte et boliglån.

”Denne storm mod Nykredit har fået et omfang, der er så voldsomt, at situationen er ved at komme ud af kontrol. Det er også derfor, politikerne kommer på banen i stort tal med alle mulige løsningsforslag. Men dette område er uhyre kompliceret. Derfor har vi brug for en dybere kortlægning – ikke mindst af sammenhængen mellem kreditinstitutternes stigende gebyrer og bidragssatser og de krav, der bliver stillet til deres kapitalberedskab, samt de omkostninger, der er forbundet med at skifte mellem realkreditinstitutterne,” siger professor i finansiering Jesper Rangvid.

03.03.2016 Politiken, økonomi, side 10, Michael Olsen og Dorthe Lønstrup

Tåler den danske realkredit international sammenligning?

I marts 2015 skrev jeg om al den ballade, der var dengang om realkreditinstitutternes bidrag.

Konklusionen var, at den finansielle sektor stod med et forklaringsproblem – den havde ikke solgt den unikke danske realkreditmodel godt nok over for offentligheden (...) Hvordan ser det ud i udlandet, når vi taler om bidrag? (…) Måske skulle finanssektoren bruge lidt krudt på at sammenligne den danske realkreditmodel med de udenlandske alternativer. Når det er det udbredte mantra i sektoren, at det er verdens bedste model, så burde den også tåle en sammenligning,” siger cand.polit. og projektdirektør i Boligøkonomisk Videnscenter Curt Liliegreen.

03.03.2016 Jyllands-Posten, erhverv, opinion, side 2, Curt Liliegreen

Nødgaard: Svært at undgå dyrere boliglån

Det er den såkaldte Basel-komite i Schweiz, der arbejder på et forslag til et omdiskuteret regelsæt, der har fået tilnavnet Basel IV.

Et af de nye krav kan blive et risikogulv, der betyder, at den kapital, som realkreditinstitutterne skal sætte til side i forhold deres boliglån, ikke kan falde under en vis grænse, uanset hvor sikkert lånet vurderes at være.

”Der vil være en forventning fra omverdenen om, at en ansvarlig ledelse hurtigt kan give et svar på, hvordan de vil håndtere kravene, hvis de kommer,” siger Finansrådets direktør Ulrik Nødgaard.

03.03.2016 Børsen, virksomheder, side 8, Nicoline Kjelland og Tor Johannesson og Thoms Zigler