Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Nyt fra pressen

Bankerne træder hårdt på udlånsbremsen

Den seneste udlånsundersøgelse fra Nationalbanken viser, at de danske banker og realkreditinstitutter for første gang siden den økonomiaske krise i slutningen af 00’erne kan være på vej til at indføre en skarp stramning af lånevilkårene.

Den seneste udlånsundersøgelse fra Nationalbanken viser, at de danske banker og realkreditinstitutter for første gang siden den økonomiaske krise i slutningen af 00’erne kan være på vej til at indføre en skarp stramning af lånevilkårene. Undersøgelsen viser, at bankernes kreditchefer generelt forudser, at de første måneder af 2016 vil byde på en stramning af kreditpolitikken på linje med dem, der fandt sted i de første måneder af 2009.

”Det er stærkt bekymrende, at en overvægt af kreditcheferne ude i institutterne nu lægger op til en stramning af kreditpolitikken. Et sådant billede er ikke set siden begyndelsen af 2009. Det er vi stærkt uforstående overfor, og vi vil følge situationen nøje,” siger underdirektør i Dansk Industri Kent Damsgaard.

28.01.2016 Jyllands-Posten, erhverv, side 9, Christian Sehested og Rasmus Bendtsen

Nordea udskyder rentehop – igen

I en ny prognose vurderer Nordea, at de lave renter kommer til at fortsætte længere end hidtil forventet.

I en ny prognose vurderer Nordea, at de lave renter kommer til at fortsætte længere end hidtil forventet. Nordea har frem til nu forventet, at Nationalbanken ville hæve renten et par gange i år. Men efter Den Europæiske Centralbank (ECB) i sidste uge lagde op til flere lempelser, forventer Nordea ikke længere, at Nationalbanken vil hæve renten, men at de lave renter vil fortsætte et godt stykke ind i 2017.

”Vi tror stadig, at renteforskellen bliver indsnævret, men den bliver indsnævret ved, at ECB sætter renten ned, frem for at Nationalbanken sætter renten op. Det betyder, at de korte danske renter kommer til at stige mindre, end vi tidligere har regnet med,” siger chefanalytiker i Nordea Jan Størup Nielsen.

28.01.2016 Børsen, politik, side 19, Kenneth Praefke

Ny chance til renteblinde boligejere

De seneste dages kæmpe rentefald gør 2,5-procentslånet attraktivt endnu engang.

De seneste dages kæmpe rentefald gør 2,5-procentslånet attraktivt endnu engang. Mange boligejere betaler alt for høje renter, fordi de ikke er opmærksomme på, hvad der foregår på markedet. De fortsat lave renteniveauer er således en ny chance for de danske boligejere, der har et lån med en høj rente. Det vil dog ikke være alle boligejere, der vil have glæde af at konvertere fra en høj rente.

”Alle de boligejere, der har en rente på 4 procent eller derover, bør tage en snak med deres bankrådgiver med mindre, lånet er meget lille, men er lånet på en halv million kroner eller derover, så ligger der nogle konverteringsgevinster,” siger boligøkonom i Nordea Kredit Lise Nytoft Bergmann.

28.01.2016 Børsen, politik, side 19, Troels Beha Pedersen

Danske boligejere forgylder Nordea – alligevel skrumper banken i Danmark

Storbanken Nordea tjente 16 procent mere i Danmark sidste år end året før.

Storbanken Nordea tjente 16 procent mere i Danmark sidste år end året før. Regnskabet for 2015 blev offentliggjort onsdag, og det viser, at overskuddet før skat nåede op på 3,9 milliarder kroner. Denne stigende indtjening er fundet sted på trods af, at der er tilbagegang set over hele linjen i den danske del af Nordeas bankforretning. Undtagelsen er gebyrindtægterne, som steg med 21 procent.

”Det er danskernes konverteringer af deres boliglån, der har ført den stigende gebyrindtjening. Det er især i de første kvartaler, at Nordeas kunder har lagt deres lån om,” siger aktiestrateg i Formuepleje Otto Friedrichsen.

28.01.2016 Jyllands-Posten, erhverv, side 8 og 9, Claus Iversen og Kristoffer Brahm

Rådgivning om lejemål i kraftig vækst

Erhvervslivets lejere stiller stadigt højere krav til den rådgivning, de får om deres lejemål.

Erhvervslivets lejere stiller stadigt højere krav til den rådgivning, de får om deres lejemål. Blandt andre har rådgivningsvirksomheden 2move udvidet sig betydeligt i løbet af de sidste to år, og de forventer stor vækst frem mod 2020. Virksomheden tager udgangspunkt i lejernes krav og repræsenterer dem i forhold til de lokalemuligheder, der er til rådighed på markedet.

”Flere og flere virksomheder stiller spørgsmål ved deres lejemål og har omkostninger oppe til overvejelse. Lejemålet springer i øjnene som en af de suverænt største udgifter, og der er flere, der får øjnene op for, at det er okay at gå til en udlejer og genforhandle en husleje,” siger partner i 2move Majbritt Christensen.

28.01.2016 Børsen, ejendomme, side 5 og 6, Peter B. Rasmussen

Effektive arealer frem for alt

Erhvervslivet efterspørger i høj grad såkaldt effektive arealer, hvor flere virksomheder bor i samme hus og hvor der ofte er en række fællesfaciliteter, så der ikke er noget spildplads i erhvervslokalerne.

Erhvervslivet efterspørger i høj grad såkaldt effektive arealer, hvor flere virksomheder bor i samme hus og hvor der ofte er en række fællesfaciliteter, så der ikke er noget spildplads i erhvervslokalerne. Det betyder, at mange kontorer i den gamle ejendomsklasse lider mere end nyere byggeri med moderne faciliteter.

”Markedet er i bedring. Det har det ikke godt, men det er bedre (…) Der er ikke væsentligt mere aktivitet, og man kan se, at tomgangsprocenterne ikke flytter sig særlig meget. Der går et stykke tid, før de kommer ned på mindre encifrede niveauer (…) Det er da mit håb, at vi får nogle højere væksttal, og at det kommer til at gå lidt hurtigere. Det er i alles interesse, at tomgangsprocenten går ned,” siger partner og lejeretsadvokat i advokatfirmaet Gangsted-Rasmussen Christian Gangsted-Rasmussen.

28.01.2016 Børsen, ejendomme, side 6, Peter B. Rasmussen

Kommuner frygter dyre og langsomme byggesager

Kommunerne advarer Folketinget mod at haste en ny byggesagsmodel igennem og dermed risikere at gøre byggesager dyrere, dårligere og langsommere.

Kommunerne advarer Folketinget mod at haste en ny byggesagsmodel igennem og dermed risikere at gøre byggesager dyrere, dårligere og langsommere. Lovforslaget om byggesagsmodellen rummer en certificeringsordning, som skal give private rådgivere og entreprenører mulighed for at udføre dele af byggesagsbehandlingen, når de er certificeret til det. Det bekymrer kommunernes organisation KL.

"Det kan betyde længere, dyrere og dårligere byggesagsbehandling (…) Vi er bekymrede for, om man har lavet undersøgelser af konsekvenserne af et nyt system. Vi har jo et velfungerende system i dag," siger borgmester i Kolding og formand for KL's teknik- og miljøudvalg Jørn Pedersen (V).

Målet er det modsatte, forsikrer transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt (V).

28.01.2016 Altinget.dk, by og bolig, Mads Bang

Kysterne er central knast i vækstforhandlinger

Regeringen har fremlagt en række lempelser af planloven og beskyttelsen af kysterne.

Regeringen har fremlagt en række lempelser af planloven og beskyttelsen af kysterne. Lempelserne omfatter blandt andet en afskaffelse af kystnærhedszonen, lempelser af strandbeskyttelsen og byggeri af almene boliger og mindre rigide regler for butiksstørrelser.

Regeringen går efter at have en aftale i hus i slutningen af januar, men det ser på nuværende tidspunkt urealistisk ud, for erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V) skal i den forbindelse kæmpe med modsatrettede ønsker. Mens Konservative er bekymret for kysterne, er DF bekymret for at ændre butiksstørrelser. Desuden er Socialdemokraterne hæmmet af, at regeringen også vil fjerne kommunernes mulighed for at kræve almene boliger i nye byområder.

28.01.2016 Altinget.dk, by og bolig, Hjalte Kragesteen