Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Nyt fra pressen

2016 bliver et mellemår for erhvervsejendomme

Ifølge en rapport om markedsstatistik fra Ejendomsforeningen Danmark, var 2015 året hvor optimismen for alvor vendte tilbage hos danske ejendomsinvestorer

Ifølge en rapport om markedsstatistik fra Ejendomsforeningen Danmark, var 2015 året hvor optimismen for alvor vendte tilbage hos danske ejendomsinvestorer. Forventningerne til alle fire sektorer - bolig, kontor, industri og butik - var for første gang positive to kvartaler i træk, i oktober 2015 og januar 2016.

Den seneste markedsrapport fra Nybolig Erhverv i 2015 meldte også om at et svagt opsving er på vej i dansk økonomi. Men opsvinget lader vente på sig lidt endnu, og det afspejles i erhvervsejendomsbranchen.

”Markedet for erhvervsejendomme følger jo resten af samfundet, så når der er lav vækst i samfundet, kommer vi til at se et fortsat begrænset udbud af investeringsprojekter i 2016 (…) Det betyder f. eks. en stabilisering af lejeniveauet og af tomgangsprocenten. Der er altså ikke udsigter til nogen overophedning, og vi ser en sund og stabil udvikling,” siger direktør i Nordea Ejendomme, Palle Gyldenløve.

19.01.2016, Jyllands-Posten, erhverv, side 16, Mette Wallach

København lytter til kritik og ændrer sine altanregler

Københavns kommunes teknik-og miljøforvaltning erkender fejl i de nye altanregler, som skulle gøre det lettere at få altan i hovedstaden

Københavns kommunes teknik-og miljøforvaltning erkender fejl i de nye altanregler, som skulle gøre det lettere at få altan i hovedstaden.

Forvaltningen skriver i et notat, at den lysberegner, som er en del af de nye regler »ikke lever op til den politiske beslutning om at skabe mulighed for flere altaner i København«.

Lysberegneren, som beregner hvor stor altanen må være uden at blokere for lysindfaldet i de andre lejligheder, er så restriktiv, at de fleste af de altaner, der blev sat op i 2015, ikke ville blive sat op hvis man havde anvendt lysberegneren. Fejlen betyder, at de 75 verserende ansøgninger er sat i bero, indtil der er vedtaget nye retningslinjer.

”Det er selvfølgelig uacceptabelt, at vi har fået udviklet en lysberegner, der ikke matcher det politiske ønske om at gøre det nemmere at ansøge om og få tilladelse til opsætning af altaner,” siger direktør i teknik-og miljøforvaltningen, Torben Gleesborg.

19.01.2016, Politiken, økonomi, side 12, Mette Dalgaard

Boligselskab: Billigere boliger skal afhjælpe lave ydelser

Når regeringen skærer ydelserne til de allerfattigste og svage beboere, skal boligorganisationerne tale beboernes sag og fortælle om de alvorlige konsekvenser, det får

”Når regeringen skærer ydelserne til de allerfattigste og svage beboere, skal boligorganisationerne tale beboernes sag og fortælle om de alvorlige konsekvenser, det får: at 9.000 kontanthjælpsmodtagere er i overhængende fare for ikke at kunne betale huslejen i maj og derefter vil blive truet af udsættelse. At besparelserne særligt rammer enlige forældre og dermed mange børn. Men vi skal også være klar til at se, hvor boligorganisationerne selv kan gøre det billigere at bo til leje og dermed sænke udgiften for både lejerne og for det offentlige (…) Vi skal udfordre os selv og vores beboere, så vi ikke bare gør, som vi plejer, men finder reelle besparelser på det at bo alment. Når der er færre penge til rådighed i samfundet, må vi hjælpe med at få dem til at strække. Vi kan effektivisere boligorganisationerne yderligere. Men næppe nok til at komme de beboere i møde, der mister 15-20.000 kroner, når kontanthjælpsloftet indføres”.

19.01.2016 Altinget.dk, debat, Bo Jørgensen, direktør i Boligselskabet Sjælland

Socialrådgivere: Boligstøttebesparelser er en falliterklæring

Forringelserne af mulighederne for boligstøtte, som er med til at finansiere Finansloven for 2016, har været under heftig beskydning fra flere kanter

”Forringelserne af mulighederne for boligstøtte, som er med til at finansiere Finansloven for 2016, har været under heftig beskydning fra flere kanter. Blandt andet har interesseorganisationer for børn, ældre, handicappede, socialt udsatte samt almene boligselskaber og socialfaglige organisationer kritiseret, at det er de mest udsatte borgere, som betaler prisen for skatte- og afgiftslettelser (…) Det er i den grad et samfundsøkonomisk problem. For hjemløsheden – som kraftigt er på vej op, særligt for de unge – åbner for en lang række yderligere sociale problemer, som kan forværre og komplicere titusinder af borgeres livssituation og medføre store ekstraudgifter for kommunerne (…) Skal vi have et fornuftigt udgangspunkt for at skabe fremdrift for udsatte borgere, er det essentielt, at der er styr på borgernes boligsituation. Alternativet er, at socialrådgivernes indsatser begrænses til damage control uden udsigt til fremgang og styrkelse af borgerne.”

19.01.2016, Altinget.dk, debat, Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening

Borgmester: Regeringen bringer ikke Danmark i bedre balance

Med kontanthjælpsloft og lavere integrationsydelse tvinges borgere på offentlige ydelser tværtimod ud af de nu for dyre lejeboliger i de store byer og ud til provinsen, hvor boligerne er billigere

”Med kontanthjælpsloft og lavere integrationsydelse tvinges borgere på offentlige ydelser tværtimod ud af de nu for dyre lejeboliger i de store byer og ud til provinsen, hvor boligerne er billigere. Det kan være ud i vores almene boliger, men risikoen er så meget større for, at de ender i den del af vores overskydende (men endnu billigere) boligmasse, som på alle måder er uegnet som bolig, og som vi er i fuld gang med at rive ned. Og det er en udvikling, som kun forstærkes af, at man i samme åndedrag gør det sværere at finansiere almene boliger i København. (…) Frem for at holde hånden under de usunde boliger i provinsen, er der tværtimod brug for at styrke boligmarkedet og boligmassen herude: Der er brug for de nødvendige midler til at rydde op i vores overflødige og ubeboelige boliger. Reelt prioriteres der her kun 55 millioner kroner til nedrivning af boliger de kommende år mod 200 millioner kroner de forgangne år”.

19.01.2016 Altinget.dk, debat, Holger Schou Rasmussen (S) borgmester i Lolland Kommune

Millionbøder til mæglere, der ville kvæle Boliga.dk

En række ejendomsmæglerkæder koordinerede i 2009 et boykot af boligportalen Boliga.dk

En række ejendomsmæglerkæder koordinerede i 2009 et boykot af boligportalen Boliga.dk. Boliga.dk offentliggjorde nemlig, til stor irritation for mange mæglere, hele tiden flere data om boliger til salg. I januar 2012 fastslog Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen at der var tale om et groft brud på konkurrencereglerne.

Mæglerkæder som EDC, Danbolig, Nybolig og Home blev meldt til bagmandspolitiet og efter næsten fire år har bagmandspolitiet nu sendt bødekrav på i alt 21 millioner kroner til både kæder og enkeltpersoner.

”Det er et af de største samlede bødekrav nogensinde i en sag om brud på konkurrencereglerne. Men det er også en ualmindelig grov sag. Og jeg tror nok, at mæglerne skal være glade for, at sagen ikke er af nyere dato, for i dag er der indført fængselsstraf for overtrædelse af de her regler,” siger lektor i konkurrenceret på Københavns Universitet, Christian Bergqvist.

19.01.2016 Politiken, økonomi, side 11, Michael Olsen