Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Nyheder 2018

20. december 2018

Ejendomsbranchens talerør har fået nyt navn

Ejendomsforeningen Danmark skifter navn til EjendomDanmark. Navneskiftet sker som et led i en større strategi frem mod 2021, som skal sikre en mere synlig og moderne erhvervsorganisation. Udgangspunktet for den nye strategi er ønsket om at fremtidssikre ejendomsbranchen og skabe en større værdi for erhvervsorganisationens medlemmer. 

Læs mere om navneskiftet

 

20. december 2018

Husk, at I snart skal aktivere digital kommunikation i lejeforholdet, indgået før 1. januar 2018

I Huset Net den 25. oktober 2018 skrev EjendomDanmark om aktivering af de nye regler i lejeloven om digital kommunikation

I den forbindelse har EjendomDanmark lavet en brevskabelon, som kan hentes her.

Ved formuleringen af skabelonen har EjendomDanmark taget udgangspunkt i, at der kan kommunikeres både digitalt og med almindelig post mellem lejer og udlejer, og at den digitale kommunikation foregår via e-mail. 

Læs mere om skabelonen

 

20. december 2018

Adfærd er en vigtig spiller i vores energiforbrug

Københavns Kommune har som mål at blive CO2-neutral i 2025, og det kræver blandt andet en mere energirigtig adfærd. Partnerskabet Energispring inviterede i den forbindelse til seminar om energirigtig adfærd i kontorer og etagebyggeri, da bygninger står for 70 procent af den samlede CO2-udledning i Hovedstaden. Tal viser desuden, at ni ud af ti bygninger ikke er driftet optimalt. Formålet med dagen var således både at inspirere folk, men også at komme med anbefalinger til, hvad man konkret bør gøre, hvis man er varmemester eller udlejer.

Se anbefalingerne

 

20. december 2018

Fælles overdragelsesaftale forhindrer faldgruber

For to år siden blev en ny fælles overdragelsesaftale for andelsboliger lanceret, men den er nærmest gået i glemmebogen hos de danske administratorer. Det er ærgerligt, mener EjendomDanmark, da den kan afhjælpe en række faldgruber, der kan ske i forbindelse med salg af andelsboliger.

Læs mere om fordelene ved overdragelsesaftalen

 

20. december 2018

Gå hjem-møder om andelsboliger i Jylland

EjendomDanmark inviterer i det nye år til to gå hjem-møder i Aarhus og Aalborg, hvor vi sætter fokus på andelsboliger. Emnerne på de to møder vil blandt andet være valuarvurderinger, kreditvurderinger og forberedelse til de årlige generalforsamlinger.

Læs mere og tilmeld dig mødet i Aarhus

Læs mere og tilmeld dig mødet i Aalborg

 

22. november 2018

Opnå store besparelser med ny indkøbsportal

Som medlem kan du nu let opnå store besparelser på alt lige fra kontorforsyning og kaffe til serviceydelser som telefoni, energioptimering og snerydning.

Ejendomsforeningen Danmark har netop lanceret en ny indkøbsportal, hvor ideen er at sikre, at små som store virksomheder kan få adgang til en række fordelagtige rabataftaler. Med et par enkelte klik kan medlemmer blandt andet få en god aftale med Staples, der leverer papirvarer, kuglepenne, kontorstole med mere. Her er besparelsen gerne over 30 procent i forhold til listeprisen.

Ejendomsforeningen Danmark sparer penge
Ejendomsforeningen Danmark har allerede selv benchmarket en lang række af sine egne omkostninger og har blandt andet kunnet spare penge på både rengøring og kontorforsyning.

”Jeg er sikker på, at vores medlemmer vil få stor glæde af vores nye tiltag, og håber de vil give sig tid til at kigge forbi indkøbsportalen og få et godt tilbud”, siger Jannick Nytoft, administrerende direktør for Ejendomsforeningen Danmark.

Besøg indkøbsportalen

Læs mere om indkøbsportalen

 

22. november 2018

Har du EG Bolig? Så er det nemt at deltage i ejendomsbranchens dataindsamling

Dataindsamlingen til de nye offentlige vurderinger og udviklingen af ejendomsbranchens markedsdata har taget fart, og mange nye indberettere er kommet med på det seneste.

Har du ikke tilmeldt dig som indberetter endnu, eller er du allerede indberetter, og anvender din virksomhed EG Bolig, så er der gode nyheder. EG Bolig har udviklet en nem løsning, så du kan hente lejelister uden besvær. 

Læs mere

 

22. november 2018

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Hovedbestyrelsen for Ejendomsforeningen Danmark indkalder til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse torsdag den 6. december 2018 kl. 13.00 i foreningens lokaler beliggende Nørre Voldgade 2, 1358 København K.

Læs mere

 

22. november 2018

Overdragelsesaftale er opdateret

Brancheorganisationernes fælles overdragelsesaftale er blevet opdateret med pligten til at udlevere centrale økonomiske nøgleoplysninger om foreningen til køber. De nye regler er en del af de lovændringer for andelsboligforeninger, som trådte i kraft 1. juli 2018.

Overdragelsesaftalen er udarbejdet i et samarbejde mellem ABF, Dansk Ejendomsmæglerforening, Foreningen af Advokater med Ejendomsadministration, Danske Boligadvokater og Ejendomsforeningen Danmark.

Hent overdragelsesaftale og formularvejledning

 

22. november 2018

Sprinkling med luft

Som et alternativ til vand kan brande, der opstår indendørs, blive slået ned med atmosfæriske luftarter. Fordelen er blandt andet, at brandslukningen sker i løbet af et minut, og at ejendomme og lokaler undgår at tage skade af de ofte store mængder vand, der er forbundet med eksempelvis sprinkleranlæg. Samtidig vil etablerings- og driftsomkostninger ligge på cirka det halve.

Huset Net har besøgt Fire Eater og lagde i den forbindelse krop til en live-demonstration.

Læs mere

 

14. november 2018

Efterspørgsel efter kontorlokaler boomer – største fremgang i 20 år

Den rekordhøje kontorbeskæftigelse smitter positivt af på udlejningen af kontorlokaler. Der er massiv fremgang i mængden af udlejede kvadratmeter, og det årlige tomgangsfald på kontorlokaler er det største i over 20 år.
Den øgede efterspørgsel smitter af på priserne. Den gennemsnitlige husleje er steget, og ejendomsbranchen kan forvente en øget årlig indtjening på 1,5 mia. kr. som følge af det seneste års tomgangsfald inden for kontor, butik, industri og bolig. Jannick Nytoft, administrerende direktør i Ejendomsforeningen Danmark, ser udviklingen som et sundhedstegn.

Læs pressemeddelelsen

14. november 2018

Boligadministrator ekskluderet på grund af mistanke om svig

Ejendomsforeningen Danmark (ED) har valgt at ekskludere et medlem af foreningen med øjeblikkeligt varsel. Eksklusionen sker på grund af mistanke om, at administrationsselskabet uretmæssigt har overført midler fra forskellige kunders konti til administrationsselskabets egen konto. Eksklusionen er foretaget af en enig administratorbestyrelse i Ejendomsforeningen Danmark. Det ekskluderede selskab hedder DKadministration.

Ejendomsforeningen Danmark har fået henvendelser fra flere boligforeninger angående uregelmæssige overførsler til DKadministrations konti, ligesom flere kunder har anmeldt virksomheden til politiet. ED udbad sig på den baggrund (7/11/18) en hasteredegørelse om forholdene fra det nu ekskluderede medlem, men det har dags dato (12/11/18) ikke været muligt at få kontakt med DKadministration - hverken mundtligt eller via e-mail. ED har på den baggrund valgt at foretage eksklusionen.

Eksklusionen sker, fordi overførslerne er et klart brud på ED’s etiske normer, der har til formål at værne om respekten for ejendomsadministration og tjene som vejledning i pligter af etisk art for alle, der har med ejendomsadministration at gøre.

Eksklusionen sker med baggrund i Etiske normer for ejendomsadministration, vedtaget af bestyrelsen for Ejendomsforeningen Danmark.

 

12. november 2018

Danmarks mest ejendomsvenlige kommune 2018 er ... Assens

Mindre fynske og jyske kommuner løber med sejren, når det handler om at skabe de bedste rammer for brugere af de danske ejendomme. Det viser Ejendomsforeningen Danmarks undersøgelse af kommunernes ejendomsvenlighed. I år er det Assens, der løber med sejren som landets mest ejendomsvenlige kommune, tæt fulgt af Billund på andenpladsen og Lemvig på tredjepladsen. 

Læs pressemeddelelse af 12. november

Se rangliste over kommunernes ejendomsvenlighed
Se kort over ejendomsvenligheden i kommunerne
Se fakta-ark
Se baggrundsnotat

 

12. november 2018

Mindre kommuner slår landets største i ejendomsvenlighed

Mindre fynske og jyske kommuner løber med sejren, når det handler om at skabe de bedste rammer for brugere af de danskeejendomme. Det viser en undersøgelse af kommunernes ejendomsvenlighed lavet af Ejendomsforeningen Danmark. I år er det Assens, der løber med sejren som landets mest ejendomsvenligekommune, tæt fulgt af Billund på andenpladsen og Lemvig på tredjepladsen.

Læs pressemeddelelse af 12. november

Se rangliste over kommunernes ejendomsvenlighed
Se kort over ejendomsvenligheden i kommunerne
Se fakta-ark
Se baggrundsnotat

 

12. november 2018

Region Nordjylland er landets mest ejendomsvenlige region

Region Nordjylland sniger sig lige akkurat foran Region Syddanmark og Region Midtjylland i ny undersøgelse fra Ejendomsforeningen Danmark.

Læs pressemeddelelse af 12. november

Se rangliste over kommunernes ejendomsvenlighed
Se kort over ejendomsvenligheden i kommunerne
Se fakta-ark
Se baggrundsnotat

 

12. november 2018

Aarhus er landets mindst ejendomsvenlige storbykommune

Aarhus Kommune må se sig overhalet af København og lander på en 95. plads i en ny undersøgelse af kommunernes ejendomsvenlighed. Det gør Aarhus til den mindst ejendomsvenlige ud af landets fire største kommuner.

Læs pressemeddelelse af 12. november

Se rangliste over kommunernes ejendomsvenlighed
Se kort over ejendomsvenligheden i kommunerne
Se fakta-ark
Se baggrundsnotat

 

12. november 2018

Billund er den anden mest ejendomsvenlige kommune

Sidste år indtog Billund Kommune førstepladsen i Ejendomsforeningen Danmarks undersøgelse af kommunernes ejendomsvenlighed, men i år er Billund overhalet af Assens Kommune, der klarer sig bedre, når det kommer til antallet af ejendomsforbrydelser.

Læs pressemeddelelse af 12. november

Se rangliste over kommunernes ejendomsvenlighed
Se kort over ejendomsvenligheden i kommunerne
Se fakta-ark
Se baggrundsnotat

 

12. november 2018

Holbæk er landets mindst ejendomsvenlige kommune

I år indtager Holbæk Kommune bundplaceringen i Ejendomsforeningen Danmarks undersøgelse af kommunernes ejendomsvenlighed. Kommunen er også den, der tager det største dyk på rangstigen med et fald på 78 pladser.

Læs pressemeddelelse af 12. november

Se rangliste over kommunernes ejendomsvenlighed
Se kort over ejendomsvenligheden i kommunerne
Se fakta-ark
Se baggrundsnotat

 

12. november 2018

Københavns Kommune er blevet mere ejendomsvenlig

Københavns Kommune er begyndt at tænke i mere ejendomsvenlige baner. Det skyldes især, at kommunen har forbedret sagsbehandlingstiden på byggesager samt nedsat timegebyret. Københavns Kommune havde en bundplacering sidste år, men placerer sig nu som nr. 89. Kommunen slår dermed Aarhus Kommune, der ligger som nr. 95. Det viser en ny undersøgelse af kommunernes ejendomsvenlighed.

Læs pressemeddelelse af 12. november

Se rangliste over kommunernes ejendomsvenlighed

Se kort over ejendomsvenligheden i kommunerne
Se fakta-ark
Se baggrundsnotat

 

12. november 2018

Mindre regulering gør Lemvig mere ejendomsvenlig

Lemvig Kommune får i år en tredjeplads i undersøgelsen om kommunernes ejendomsvenlighed. Sidste år lå kommunen på en 49. plads. Årsagen til det store spring er, at kommunen har valgt at fravælge boligreguleringsloven, der gør det lettere at leje og udleje boliger. Det er første gang i undersøgelsens historie, at en kommune har valgt at tage det skridt.

Læs pressemeddelelse af 12. november

Se rangliste over kommunernes ejendomsvenlighed
Se kort over ejendomsvenligheden i kommunerne
Se fakta-ark
Se baggrundsnotat

 

12. november 2018

Odense Kommune taber terræn i ejendomsvenlighed

Fyn er fin, dog lidt mindre i Odense, som i 2017 kunne bryste sig af at være den mest ejendomsvenlige blandt landets fire største kommuner. I år har Odense taget et stort spring ned ad listen. Det skyldes primært, at sagsbehandlingstiden for byggesager er skudt i vejret. Fyns øvrige kommuner får en flot placering, og Assens er tilmed Danmarks mest ejendomsvenlige kommune.

Læs pressemeddelelse af 21. november

Se rangliste over kommunernes ejendomsvenlighed
Se kort over ejendomsvenligheden i kommunerne
Se fakta-ark
Se baggrundsnotat

 

12. november 2018

Stevns er den mest ejendomsvenlige kommune på Sjælland

Stevns Kommune kan for tredje år i træk bryste sig af at være Sjællands mest ejendomsvenlige kommune. Kommunen opkræver ikke dækningsafgift og byggesagsgebyrer. Samtidig skal boligejerne betale en relativ lav grundskyld. Det sikrer Stevns en 7. plads i undersøgelse om kommunernes ejendomsvenlighed. 

Læs pressemeddelelse af 12. november

 

Se rangliste over kommunernes ejendomsvenlighed
Se kort over ejendomsvenligheden i kommunerne
Se fakta-ark
Se baggrundsnotat

 

12. november 2018

Haderslev Kommune er årets højdespringer i ejendomsundersøgelse

Afskaffelsen af et højt timegebyr på byggesager har øget ejendomsvenligheden i Haderslev Kommune siden sidste år. Det viser en ny undersøgelse fra Ejendomsforeningen Danmark.

Læs pressemeddelelse af 12. november

Se rangliste over kommunernes ejendomsvenlighed
Se kort over ejendomsvenligheden i kommunerne
Se fakta-ark
Se baggrundsnotat

 

8. november 2018

Hvordan bliver den eksisterende bygningsmasse bæredygtig? 

Ejendomsforeningen Danmark deltog i sidste uge i en paneldebat til den årlige Building Green messe i Forum. Her holdt Morten Marott Larsen, underdirektør i Ejendomsforeningen Danmark, blandt andet et oplæg om, hvad der skal til for at øge incitamentet til at få en mere bæredygtig eksisterende bygningsmasse.  

Debatten tog blandt andet udgangspunkt i følgende spørgsmål: Kan det være rigtigt, at en forældet incitamentsstruktur er årsag til, at vi ikke gør det mest bæredygtige i vores samfund – at optimere den eksisterende bygningsmasse? Hvordan kan vi i højere grad sætte fokus på driftsforhold i forbindelse med renovering og nybyggeri? Og hvordan sikrer alle parter en stærk drift til gavn for brugere og samfundet?

 

8. november 2018

Sidste chance for at søge efter praktikanter til efteråret 2019

Det er nu, I skal sende os praktikopslag for efteråret 2019, så I kan søge efter finansbachelor- eller finansøkonomstuderende. Send en mail til Ejendomsforeningen Danmark, så lægger vi opslagene på www.ejendomsadministrator.dk.

Vi skal have jeres opslag senest mandag den 12. november.

Er du i tvivl om, hvordan du skal gribe opgaven an?
Se vores step-by-step vejledning

 

8. november 2018

Kan man ekskludere en andelshaver som følge af dokumentfalsk? 

Boligretten har taget stilling til, om en andelshaver kunne ekskluderes på grund af dokumentfalsk. Afgørelsen er refereret i GD 2018/62B, der bliver bragt i Huset Jura nr. 8.  

Læs mere (for medlemmer)

 

8. november 2018

Kortfilm viser vejen til grøn drift af varme- og ventilationsanlæg

Partnerskabet Energispring har i samarbejde med HOFOR og Teknologisk Institut produceret 23 kortfilm, hvor fagfolk deler tekniske råd om at optimere bygningers indeklima og sikre besparelser via energirigtig drift.

Se filmene

 

8. november 2018

Gå hjem-møde om skimmelsvamp i udlejningsejendomme

Skimmelsvamp kan være en udfordring for ejerne af udlejningsejendomme og deres lejere. Og sagerne er vanskelige at håndtere for de fleste ejere. Der er nemlig mange tekniske og juridiske spørgsmål, der skal afklares, når først problemet opstår. For hvad er skimmelsvamp, hvorfor opstår det, hvornår er der for meget, hvordan kan det undersøges, hvem skal udbedre det, og hvem skal betale?

Dette er spørgsmål, du kan få svar på, når Ejendomsforeningen Danmark onsdag den 21. november i samarbejde med Goritas og Alm. Brand holder gå hjem-møde om skimmelsvamp i udlejningsejendomme.

Læs mere, og tilmeld dig

 

8. november 2018

Gå hjem-møde i Aarhus om forbedringsforhøjelser

Tirsdag den 4. december 2018 holder Ejendomsforeningen Danmark et gå hjem-møde i Aarhus, hvor vi sætter fokus på forbedringsforhøjelser. Forbedrer en udlejer sin ejendom, kan han opnå lejeforhøjelse for forbedringen. Der er dog en lang række regler og praksis, der regulerer, hvordan og hvornår udlejer kan få en forbedringsforhøjelse. Kom med til gå hjem-mødet i Aarhus, hvor advokat (H), partner Kim Nielsen fra Clemens Advokatpartnerselskab blandt andet vil komme ind på, hvad en forbedring er, hvad der kan medregnes som forbedringsudgift og varslingsproceduren.

Læs mere, og tilmeld dig gå hjem-mødet

 

8. november 2018

Facility Management som digital forandringsagent

Den 14. november offentliggøres Dansk Facilities Management netværks digitaliseringsudvalgs bog om FM og digitalisering. Hvilket ansvar skal fremtidens Facility Manager tage, når digitaliseringen udfordrer den virksomhed, som man er en del af? Skal man fortsat alene holde fokus på at optimere sin drift, eller er der andre måder at skabe merværdi for virksomheden og være med til at sikre virksomhedens overlevelse og fremdrift. Hvordan kan man være visionær og forretningsdrevet? Og skal man fortsat være en supportfunktion eller en mere integreret del af forretningen? 

Læs mere, og tilmeld dig konferencen

 

8. november 2018

Netværksmøde i Aalborg: Blæser der kolde eller varme vinde over markedet for investeringsejendomme i Nordjylland?

Ejendomsforeningen Danmark og ProDomus inviterer onsdag den 28. november til et spændende arrangement for alle aktører inden for ejendomsinvestering og professionel udlejning. På mødet gør indlægsholderne status over 2018, og de giver deres syn på, hvordan markederne for erhvervs- og boligudlejningsejendomme vil udvikle sig i Nordjylland i 2019.

Til mødet bliver der serveret tapas og vin.

Læs mere, og tilmeld dig netværksmødet

 

31. oktober 2018

Ejendomsvurderingssystemet er udskudt

Regeringen har den 31. oktober valgt at udskyde ejendomsvurderingerne med et år. Ejendomsforeningen Danmarks adm. direktør, Jannick Nytoft, tager beslutningen til efterretning og udtaler:

”Det ville være temmelig kedeligt for ejendomsejerne, hvis vi får skudt et system i gang før, det er klar til det”, siger han.

Læs pressemeddelelse af 31. oktober

 

25. oktober 2018

Hvad spørger Datatilsynet om, når de fører tilsyn? 

Datatilsynet har offentliggjort nogle spørgeskemaer, som de har benyttet på deres seneste tilsyn. Datatilsynet interesserer sig p.t. for, om virksomheden har en databeskyttelsesrådgiver (DPO), ligesom behandlingshjemmel og opfyldelse af de registreredes rettigheder er i fokus.

Læs mere (for medlemmer)

 

25. oktober 2018

Rundvisning i K.B. Hallen

Mandag den 29. oktober har medlemmer af Ejendomsforeningen Danmark en unik mulighed for at komme med på en rundvisning i den nye K.B. Hal på Peter Bangs Vej, Frederiksberg. Efter branden i 2011 genopstår den ikoniske K.B. Hal - ikke som en tro kopi af den oprindelige hal; men i en tidssvarende arkitektonisk fortolkning, der bygger videre på den historiske arv.

Læs mere, og tilmeld dig rundvisningen

 

25. oktober 2018

Generationsskifte af ejendomme – en rigtig dyr fornøjelse

Onsdag den 7. november holder EDC Erhverv et seminar, hvor de juridiske og skattemæssige overvejelser i forbindelse med generationsskifte vil blive behandlet.

For hvilke tanker og overvejelser skal man gøre sig, hvis man er den lykkelige ejer af en eller flere ejendomme, og man overvejer at foretage et generationsskifte af disse?

Læs mere, og tilmeld dig seminaret om generationsskifte

 

25. oktober 2018

Roskilde Grundejerforening – kursus om nye offentlige ejendomsvurderinger 

Der har gennem en årrække kørt både en politisk og systemmæssig proces, hvor man har forberedt grundlaget for at få mere retvisende offentlige ejendomsvurderinger. Frugterne af dette arbejde forventes at blive præsenteret i foråret 2019 i form af nye ejendomsvurderinger for alle landets ejendomme.

Kom med på kurset onsdag 21. november kl. 19-21 og mød underdirektør i Ejendomsforeningen Danmark, Morten Marott Larsen. Han fortæller om de nye ejendomsvurderinger, og om baggrunden for dem. Hvad er status? Hvad forventer man, at der kommer til at ske af værdistigninger med de nye vurderinger? Ejendomsbranchen og Ejendomsforeningen Danmark er involveret i projektet ved at levere data om leje og ejendomsværdier for investeringsejendomme.

Læs mere, og tilmeld dig

 

25. oktober 2018

Aktivering af digital kommunikation

For lejeaftaler indgået før den 1. januar 2018 har udlejer mulighed for at aktivere de nye regler om digital kommunikation, som trådte i kraft pr. 1. januar 2018. 

Hvis man som udlejer ønsker at kunne kommunikere elektronisk med sine lejere, skal man blot sende en fysisk meddelelse herom til lejerne. Herefter kan man kommunikere elektronisk med dem, men først fra år 2019.

Læs mere

 

4. oktober 2018

Datatilsynet udtaler sig…

Ejendomsforeningen Danmark har forelagt Datatilsynet spørgsmål om fortolkning af persondataforordningen. Mange går i disse dage og overvejer, hvad der skal til for at opfylde kravene om indsigtsanmodninger. Til dette svarer Datatilsynet, at der skal udleveres en egentlig kopi af selve personoplysningen. Hvad en egentlig kopi er, forholder Datatilsynet sig ikke til.

Læs mere

 

4. oktober 2018

Lægdommer udpeget af lejerlisten var inhabil – kendelse kunne ikke kæres

I Huset Jura nr. 5 bragte Ejendomsforeningen Danmark et referat af boligrettens kendelse i en sag om en lægdommers inhabilitet.

Lægdommerens samlever var medlem af huslejenævnet og havde været med til at træffe afgørelse i fire huslejenævnssager. Udlejer indbragte nævnets afgørelse for boligretten, hvor den pågældende lægdommer blev udpeget af lejerlisten.

Spørgsmålet om lægdommerens habilitet blev rejst under boligretssagen, og boligretten kom frem til, at hun var inhabil.

Læs mere

 

4. oktober 2018

Nyt folketingsår skudt i gang

Ejendomsforeningen Danmark holdt den 3. oktober den årlige ejendomspoliske åbningsdebat, hvor det kommende politiske år blev sat under lup. Der blev blandt andet diskuteret generationsskifte i familieejede ejendomsvirksomheder, andelsboligernes fremtid og arbejdet med en moderniseret og forenklet ejerlejlighedslov. Thomas Bernt Henriksen styrede årets debat og paneldeltagere, der i år bestod af bolig-, skatte- og boligordfører Anders Johansson (KF), boligordfører Merete Dea Larsen (DF), boligordfører Kaare Dybvad (S), juridisk direktør Morten Østrup Møller og adm. direktør Jannick Nytoft begge fra Ejendomsforeningen Danmark.

Du kan læse en reportage fra Ejendomspolitisk åbningsdebat i Huset 8, som udkommer i november.

 

4. oktober 2018

Kom til gratis seminar om energirigtig adfærd

Energispring inviterer til seminar om energirigtig adfærd den 5. november 2018. Deltagerne kan få konkrete værktøjer til at skabe mere energirigtig adfærd i kontorer og etageboliger. Seminaret vil blandt andet handle om, hvordan ejer/udlejer kan hjælpe brugere og beboere med at spare på energien.

Læs mere

 

3. oktober 2018

Erfaren kommunikationschef skal styrke Public Affairs i Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark får en kommunikationschef med erfaringer fra både Københavns Kommune og FinansministerietSøren Gregersen begynder 1. november i foreningen med det klare mål at styrke den politiske interessevaretagelse og kommunikationen med omverdenen.

Søren Gregersen har i løbet af sin karriere arbejdet med strategisk kommunikation og presse i centrale ministerier på Slotsholmen, i Folketinget, i interesseorganisationer og siden 2013 som kommunikationschef for KøbenhavnsKommune. I Ejendomsforeningen Danmark skal han blandt andet være primus motor for at udvikle foreningenskommunikations- og pressearbejde, opbygge en ny politik- og analyseenhed samt skabe en ny visuel identitet.

Læs mere i pressemeddelelse af 3. oktober

 

3. oktober 2018

Fokus på generationsskifte, ejerlejlighedsloven og andelsboligernes fremtid 

Ejendomsforeningen Danmark blændede den 3. oktober op for ejendomspolitisk åbningsdebat.

Knap 100 deltagere var mødt op for at deltage i debatten i selskab med det politiske panel, der i år bestod af de tre boligordførere Kaare Dybvad (S), Merete Dea Larsen (DF) samt Anders Johansson (KF).

Der var en livlig debat, men det kommende folketingsvalg lagde en dæmper på deltagernes forventninger.

Læs mere

 

28. september 2018

Regeringen opgiver at fremsætte forslag til en moderniseret og forenklet ejerlejlighedslov

Erhvervsminister Rasmus Jarlov har netop meddelt, at regeringen har opgivet at fremsætte forslag til en moderniseret og forenklet ejerlejlighedslov.

Regeringens eget Ejerlejlighedsudvalg bestående af eksperter, offentlige myndigheder og interesseorganisationer offentliggjorde den 21. marts 2018 et grundigt og gennemarbejdet forslag til både ny ejerlejlighedslov og ny normalvedtægt. Det eneste punkt, hvor udvalget delte sig, var spørgsmålet om liberalisering af adgangen til at opdele de gamle andels- og lejeboliger i ejerlejligheder.

”Ejerlejlighedsloven er mere end 50 år gammel, og den trænger grundlæggende til en modernisering, så den kommer til at passe på nutidens udfordringer”, udtaler Morten Østrup Møller, juridisk direktør i Ejendomsforeningen Danmark. Han fortsætter:

”Man kan kun have sympati for, at regeringen har testet Folketingets vilje til at gennemføre både en nødvendig modernisering og som minimum den beskedne liberalisering, der trods alt var flertal for i Ejerlejlighedsudvalget. Men det er uendelig trist, at det ikke er lykkedes at skabe et solidt flertal om de nødvendige forandringer”, siger Morten Østrup Møller.

Læs mere

 

25. september 2018

Ejendomsforeningen Danmark var vært for Airbnb-konference

Tirsdag den 25. september holdt Ejendomsforeningen Danmark i samarbejde med Realkredit Danmark en konference, hvor temaet var online udlejningsportalen Airbnb.

Konferencen fandt sted i Kuppelsalen og var velbesøgt af folk involveret i ejendomsbranchen, heriblandt Dansk Folkepartis boligordfører i Folketinget, Merete Dea Larsen. Hun skulle komme til at blive involveret i debatten som det politiske islæt til sidst på konferencen.

Læs mere

 

6. september 2018

Gratis Airbnb-konference

Kom og deltag i debatten tirsdag den 25. september, når Ejendomsforeningen Danmark i samarbejde med Realkredit Danmark holder et arrangement, hvor vi sætter fokus på korttidsudlejning igennem blandt andet Airbnb.

Airbnbs popularitet i Danmark vokser år efter år. Og hvilken betydning har det for ejendomsbranchen, turismen og andre erhverv i Danmark? På konferencen sætter vi fokus på de udfordringer, der er og kan opstå i forbindelse med den stigende brug af korttidsudlejning specielt i de større byer.

Curt Liliegren fra Boligøkonomisk Videnscenter fortæller, hvad den stigende korttidsudlejning gør ved prisdannelsen på boligmarkedet. Adm. direktør Katia K. Østergaard fra HORESTA og Dansk Erhverv kommer og giver deres syn på Airbnb.

Læs mere, og tilmeld dig Airbnb-konferencen

 

6. september 2018

Fra 1. januar 2019 skal der benyttes krypteret e-mail

Datatilsynet har den 23. juli 2018 meddelt, at de vil skærpe deres praksis i forhold til transmission af personoplysninger med e-mail.

Siden 2008 har det været Datatilsynets praksis, at det alene er en anbefaling – og dermed ikke et krav – at den private sektor anvender kryptering ved transmission af fortrolige og følsomme personoplysninger med e-mail. 

Læs mere

 

6. september 2018

Ejendomsforeningen Danmark på karrieremesse 

Den 31. august deltog Ejendomsforeningen Danmark med en stand på karrieremessen for finans- og markedsøkonomer på Erhvervsakademi MidtVest. Der deltog 150 studerende og knap 40 virksomheder på messen. Kendskabet til ejendomsadministrationsbranchen var desværre ikke stor, men det var interessen til gengæld. Det gav mange besøg på standen og mange gode spørgsmål. Det var Ejendomsforeningen Danmarks medarbejder i Aarhus, Elsebeth Due Kjeldsen, der repræsenterede branchen.

 

6. september 2018

Københavns Kommune og Dansk Industri inviterer til ”Housing Fair”

Årligt flytter cirka 20.000 nye internationale borgere til hovedstadsregionen. Tilflytterne kan have svært ved at navigere i det danske boligmarked, og særligt kan det være svært for dem at finde en bolig i København. Københavns Kommune og Dansk Industri inviterer derfor endnu engang til ”Housing Fair” onsdag den 14. november. Arrangementet har til formål at give de nye borgere indsigt i boligmarkedet og inspiration til, hvordan de finder en bolig i og uden for hovedstaden. Medlemmer af Ejendomsforeningen Danmark har mulighed for gratis at få en stand.

Læs mere om Housing Fair

 

3. september 2018

Studietid: Nu starter boligjagten! 

Boligjagten er for alvor skudt i gang blandt de 64.943 nye studerende. De små værelser og lejeboliger bliver revet væk, men en løsning kan være, at de studerende slår sig sammen i en delelejlighed. Ejendomsforeningen Danmark har i samarbejde med BL - Danmarks Almene Boliger og Lejernes LO udarbejdet fem gode råd til, hvordan de studerende kommer godt i gang.

Læs pressemeddelelse

 

23. august 2018

Få op til 10.000 kr. årligt over de næste fire år til din EA-uddannelse

Hvert år kan du som faglært eller ufaglært i beskæftigelse vælge gratis uddannelse for op til 10.000 kr. Beløbet kan bruges til alle akademi- og diplomuddannelser, herunder Ejendomsforeningen Danmarks EA-uddannelse, som er en godkendt uddannelsesretning på Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning.

Ejendomsforeningen Danmark udbyder EA-uddannelsen i samarbejde med Erhvervsakademi Dania, og det er derfor via Erhvervsakademi Dania, du skal søge om pengene.

Læs mere om, hvordan du kan søge

 

23. august 2018

Det er blevet nemmere at finde bolig i Region Nordjylland

I de senere år er der bygget flere boliger i specielt Aalborg. Det gør, at potentielle tilflyttere har flere private lejeboliger at vælge imellem i forhold til Danmarks andre større byer. På landsplan stiger tomgangen generelt en anelse på boliger og falder på erhvervsejendomme. Fortsætter den overordnede positive tendens for investeringsejendomme, svarer det til, at udlejerne i Region Nordjylland om et år tjener cirka 70 millioner kroner ekstra.

Læs pressemeddelelse

 

10. august 2018

Debat: Beskatning på Airbnb løser ikke virkelighedens udfordringer

Der er flere udfordringer ved Airbnb, end blot at sikre en skatteindtægt. Politikerne bør blandt andet se på at frisætte huslejen for de private lejeboliger, så helårsudlejning bliver konkurrencedygtig med korttidsudlejning som eksempelvis Airbnb. Et fastlåst reguleret boligmarked betyder, at mange hænger ved deres billige leje- og andelsbolig, som ikke kommer ud på markedet til gavn for dem, der har brug for at bo der – hele året. 

Af Jannick Nytoft, adm. direktør og Morten Østrup Møller, juridisk direktør i Ejendomsforeningen Danmark

Berlingske bragte i sidste uge en interessant artikel om samarbejde mellem forskellige europæiske storbyer, som alle har det til fælles, at Airbnb og andre tilsvarende platforme har disruptet boligmarkedet i Europas store turistbyer.

Artiklen var interessant, fordi der både demonstreres handlekraft på lokalt niveau og europæisk samarbejde om udfordringer, der på alle måder er grænseoverskridende, og som bryder med hele den måde, man tidligere har tænkt planlægning og regulering af byers udvikling. Der bør også blive udvist handlekraft og strategi fra politisk hold i Danmark.

Det er fint, at det politiske flertal i Folketinget har tilkendegivet, at det er samfundsmæssigt acceptabelt at udleje helårsboliger i 70 dage om året, men hvis vi også i beboernes og ejernes virkelighed skal kunne håndtere udfordringen med Airbnb, så har politikerne alligevel et stykke arbejde foran sig.

Politikerne må som minimum sikre, at der bliver taget stilling til, hvordan man vil kontrollere og håndhæve en grænse på 70 dage. Der er også brug for, at man respekterer den private ejendomsret så langt, at man får præciseret, at private udlejere, almene boligselskaber, andelsboligforeninger og ejerlejlighedsforeninger selv får mulighed for at bestemme om og i givet fald i hvilket omfang, der skal gives tilladelse til korttidsudlejning.

Og der er til stadighed brug for, at man frisætter huslejen for de private lejeboliger, så helårsudlejning bliver konkurrencedygtig med korttidsudlejning. Et fastlåst reguleret boligmarked, vil betyde, at mange vil hænge ved deres billige leje- og andelsboliger, fordi der simpelthen er en god forretning forbundet med selv at betale en beskeden boligudgift og herefter videreudleje på markedsvilkår.

Næstformanden i Københavns Kommunes Miljø- og teknikudvalg er i Berlingskes artikel citeret for, at man takket været – må man forstå Skatteministerens forudseenhed – ikke har de samme udfordringer i København, som de øvrige storbyer. Intet kan være mere forkert. Skatteministeren har orkestreret et samfundsøkonomisk glimrende forlig, der via lovgivning og en frivillig aftale med Airbnb skal sikre, at indtægter ved korttidsudlejning bliver beskattet passende moderat (så længe ved korttidsudlejning forstår kortvarig udlejning).

Men det løser ikke, at vi nærmer os tilstande, der kunne minde om Barcelona. Vi hører fra flere og flere af vores medlemmer, at naboer til Airbnb-udlejede boliger er frustrerede og utrygge, fordi der er larm fra de mange nye og skiftende Airbnb-lejere. Uroen bliver forstærket i de ejendomme, hvor der sker en systematisk udlejning til turister. Disse ejendomme udvikler sig til hoteller. En systematisk udlejning på Airbnb udfordrer altså naboskabet og dermed sammenhængskraften i den enkelte ejendom.

Vi venter i spænding på et politisk udspil, der kan bringe orden i kaos.

Debatindlægget er bragt på Berlingske.dk den 10. august 2018

 

22. august 2018

Rekordlav tomgang siden 2010

Der er ikke længere helt så meget at vælge mellem, hvis man er på udkig efter tomme kontorlokaler eller butikslejemål. Tomgangsniveauet falder fortsat for butik, kontor og industri, og niveauet har ikke været lavere på landsplan siden 2010. På kontorområdet svarer faldet til, at udlejere har over en halv milliard kr. højere i lejeindtægt i juli 2018 end samme tidspunkt sidste år.

Læs pressemeddelelse

 

17. august 2018

Ny underdirektør i Ejendomsforeningen Danmark

Morten Marott Larsen, cheføkonom i erhvervsorganisationen Ejendomsforeningen Danmark, er den 9. august blevet udnævnt til underdirektør

Morten Marott Larsen har arbejdet i Ejendomsforeningen Danmark i ti år som cheføkonom for foreningens økonomiske afdeling. Han vil fortsat være chef for denne afdeling.

Læs mere

 

9. august 2018

Flere kommuner satser i stigende grad på erhvervslivet

Omegnskommunerne til København sænker i stigende grad dækningsafgiften, så det bliver billigere og mere attraktivt for erhvervslivet at drive forretning. Det viser de indledende resultater fra Ejendomsforeningen Danmarks årlige undersøgelse af kommunernes ejendomsvenlighed. Blandt landets største kommuner skiller Odense sig særligt positivt ud.

Læs mere

 

1. august 2018

Airbnb storhitter hos danskerne – men husk reglerne for udlejning

Sommerferien er højsæson for udlejning af bolig, og især Airbnb giver danskerne mod på korttidsudlejning. Det kan være fristende med en ekstra indtægt, men der er en række forhold, du skal være opmærksom på, inden du lejer boligen ud.

Læs mere

 

30. juli 2018

Vær varsom, hvis du lejer ud til studerende

Snart åbner universiteterne dørene for 64.943 nye studerende. Det giver traditionen tro et øget pres på boligmarkederne i særligt København og Aarhus, hvor det bliver stadig sværere at finde en bolig til alle. Har man et værelse ledigt, kan udlejning til en studerende være en god idé, men man bør sætte sig grundigt ind i reglerne.

Læs mere

 

26. juli 2018

Skal du købe andelsbolig? Her er de vigtigste ting at være opmærksom på

Det er vigtigt, at du kigger alle dokumenterne grundigt igennem, inden du køber din nye andelsbolig, så du undgår en dårlig handel. Her giver Ejendomsforeningen Danmark dig nogle gode råd med på vejen.

Læs mere

 

19. juli 2018

Væggelus invaderer i stigende grad lejligheder

Er du netop hjemvendt fra sommerferie, har du måske fået andet end fine souvenirs med hjem i kufferten. Væggelus hopper i stigende grad med som blinde passagerer. Kontakt straks udlejer i tilfælde af væggelus, råder skadedyrsbekæmper og Ejendomsforeningen Danmark.

Læs mere

 

3. juli 2018

Er du opmærksom på de mange nye regler om andelsboliger pr. 1. juli 2018?

Andelsboligforeningsloven er ændret pr. 1. juli 2018, og der er i forlængelse heraf udsendt fire nye bekendtgørelser med relevans for andelsboliger, som trådte i kraft den 1. juli 2018. Særligt reglerne, der vedrører sælgers oplysningspligt ved salg af andelsbolig, er værd at være opmærksom på, da disse regler gælder for alle, der sælger en andelsbolig den 1. juli 2018 eller senere. 

Sælgers oplysningspligt ved salg af andelsbolig 

Når sælger af en andelsbolig fra 1. juli 2018 skal opfylde sin oplysningspligt over for køber i henhold til ABL § 6, stk. 1, skal der udleveres et nyt bilag 4 med andelsboligforeningens centrale økonomiske nøgletal. Det vil sige, at udover bilag 1-3 med nøgletal, så skal der også udfyldes et bilag 4 med centrale økonomiske nøgletal. De er alle nøgletal, der også fremgår af bilag 1. 

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en pdf-fil med bilag 4, hvor nøgletallene kan indtastes. Hent bilag 4

Sælgers oplysningspligt indebærer tillige en forpligtelse til at gøre køber bekendt med ABL § 5, § 15, stk. 1 og § 16, stk. 1 og 3. 

Læs mere om de nye regler

 

28. juni 2018

Ejendomsforeningen Danmark på Folkemødet

I år lagde rekordmange politisk interesserede gæster vejen forbi Folkemødet i Allinge på Bornholm – blandt dem var Ejendomsforeningen Danmarks adm. direktør Jannick Nytoft.

Læs om Jannicks indtryk af Folkemødet

 

28. juni 2018

Rikke Kristiansen stopper i Ejendomsforeningen Danmark

Efter 11 års ansættelse har Rikke Kristiansen valgt at fratræde som kommunikationschef i Ejendomsforeningen Danmark for at finde nye udfordringer. Hendes sidste arbejdsdag er fredag den 29. juni. Vi ønsker Rikke held og lykke i fremtiden og takker for hendes store indsats.

 

28. juni 2018

Axel Towers modtager DGNB sølvcertificering

Axel Towers i det indre København har netop modtaget en DGNB sølvcertificering. Certificeringen vidner om, at ejendommen rummer både sociale, økonomiske, miljømæssige, tekniske og processuelle kvaliteter, der ligger over kravene i det danske bygningsreglement. Det skriver Green Building Council i en pressemeddelelse.

Læs pressemeddelelsen

 

28. juni 2018

Camelot Europa åbner kontor i Danmark og ansætter Torben Christensen

Hollandske Camelot Europa, som er Europas største udbyder af betalelige, fleksible boliger, åbner den 1. juli kontor i Danmark. Målet er at skaffe danskerne betalelige boliger og ejendomsejerne et alternativ til ledige ejendomme. Til at lede arbejdet i Danmark har Camelot Europa ansat Torben Christensen som ny business development director. Han har gennem de seneste måneder hjulpet Camelot med at analysere det danske marked. Torben har tidligere været adm. direktør i Ejendomsforeningen Danmark.

 

20. juni 2018

Ejendomsforventninger: Stadig højt afkast, men på lavere niveau

Ejendomsbranchen forventer fornuftige, men aftagende totale afkast på ejendomme i 2018. Det totale afkast har ellers været stigende i fire år i træk. I 2017 landede det totale afkast på investeringsejendomme på 18 milliarder kroner, men i 2018 har ejendomsinvestorerne skruet lidt ned for forventningerne. Det viser nye tal fra Ejendomsforeningen Danmark. Her forventer branchen, at det totale afkast bliver 5,6 procent, hvilket svarer til et fald på 4 milliarder kroner. I perioden 2018-2022 forventes et totalt afkast på 5,4 procent i gennemsnit.

Læs pressemeddelelse

Læs statistikken

 

31. maj 2018

Nyoprettet ungeudvalg søger medlemmer

Er du under 30 år, og arbejder du med bolig-, erhvervs- eller foreningsadministration, og har du lyst til at være med til at synliggøre ejendomsadministratorbranchen som en attraktiv karrierevej?

Ejendomsforeningen Danmark søger medlemmer til et nyoprettet ungeudvalg, som skal idéudvikle tiltag, der kan øge kendskabet til branchen og tiltrække flere yngre medarbejdere. Som medlem af udvalget får du god mulighed for at netværke med andre i branchen.

Læs mere om hvordan du kommer med i udvalget

 

31. maj 2018

Ny publikation øger gennemsigtigheden på det danske marked for investeringsejendomme 

Et bredt felt af ejendomsaktører har udarbejdet en publikation med anbefalinger til områdeinddelinger i København og omegn, som skal styrke investeringsejendomsmarkedets gennemsigtighed. Det er første gang, at branchen har udarbejdet en publikation med områdeinddelinger.

”Markedsdata bliver mere transparent og har større værdi for markedets aktører, hvis det er muligt at sammenligne data på tværs af branchens aktører. På den måde får branchen mere sammenlignelige data, bedre analyser og et mere gennemsigtigt marked generelt”, forklarer Jannick Nytoft, som er adm. direktør i Ejendomsforeningen Danmark.

Læs publikationen

Læs mere i pressemeddelelsen

Kom til gå hjem-møde om publikationen
Mandag den 11. juni fortæller Ejendomsforeningen Danmark og Dansk Ejendomsmæglerforening om den nye publikation og præsenterer aktuelle tal for de nye områder. På mødet vil der også være oplæg fra RICS Danmark. 

Læs mere, og tilmeld dig

 

31. maj 2018

Nye regler om andelsboligforeninger

Folketinget har i maj 2018 vedtaget ændringer til andelsboligforeningsloven, der træder i kraft den 1. juli 2018. 

”Med reglerne er der indført nye tiltag og yderligere bureaukrati, men lovændringerne adresserer ikke de udfordringer, der er [...]. Vi forventer, at folketinget må genbesøge reglerne, når det viser sig at reglerne ikke løser de udfordringer, som vi står over for”, udtaler Morten Østrup Møller, som er juridisk direktør i Ejendomsforeningen Danmark.

Læs om ændringerne i andelsboligforeningsloven

 

31. maj 2018

Nyt kursuskatalog ude nu

Ejendomsforeningen Danmarks kursuskatalog for efteråret 2018 er nu på gaden med kurser i blandt andet persondataloven og due diligence. På programmet er også en række nye kurser, fx kurset om generationsskifte i ejendomsvirksomheder. 

Tilmeldingen til EA-fagene er også åbnet, så tilmeld dig hurtigst muligt, hvis du vil sikre dig en plads på et af efterårets fag.

Se hvilke EA-fag, der udbydes i efteråret, og tilmeld dig

Se alle efterårets kurser, og tilmeld dig

 

17. maj 2018

Case Competition 2018 var en succes

Der var nervøsitet og ikke mindst gode ideer i luften, da Jeudan i samarbejde med Cphbusiness afholdt Case Competition 2018. De studerende på Finansbachelorstudiet skulle komme med forslag til, hvordan Jeudan fremadrettet kan udvikle deres forretningsmodel.

”At møde så mange unge mennesker på én gang, som møder så velforberedte op og med en enorm motivation. Det skaber nye ideer, tro på fremtiden, og det tilfører inspiration”, udtaler Jeudans administrerende direktør Per W. Hallgren, der var én af dommerne

Læs mere om Case Competition 2018

 

17. maj 2018

Persondata

Hvornår skal persondata slettes?
Vores vejledning om persondata er blevet opdateret med retningslinjer for, hvornår data bør slettes.

Læs mere (for medlemmer)

Praktiske overvejelser om persondata
Vær opmærksom på, at vi løbende opdaterer vores hjemmeside med information om nogle af de praktiske overvejelser, som vi ved, I gør jer om persondataforordningen i praksis.

Læs mere (for medlemmer)

Databehandleraftaler
Ejendomsforeningen Danmark har udarbejdet blanketter for databehandleraftaler for henholdsvis ejerforeninger, andelsboligforeninger og udlejningsejendomme.

Privatlivspolitik 
Ejendomsforeningen Danmark har udarbejdet blanketter for privatlivspolitik for ejerforeningandelsboligforening og udlejer.

Hent blanketterne i Blanketmodulet - under persondata (kræver abonnementeller køb dem i shoppen

 

17. maj 2018

Ejendomsvurderinger sendes ud i etaper

Skatteminister Karsten Lauritzen har i sidste uge orienteret forligspartierne bag de nye ejendomsvurderinger om, at der lægges op til at udsende vurderingerne i etaper. De første boligejere vil få deres vurderinger i 2. kvartal 2019, og de første ejere af erhvervsejendomme vil modtage deres vurderinger i 2. kvartal 2020. 

Læs mere

 

17.  maj 2018

Opdatering af administratorliste

På Ejendomsforeningen Danmarks hjemmeside kan man finde en offentlig tilgængelig oversigt over medlemmer af administratorsektionen. Medlemmets firmanavn og kontaktoplysninger fremgår af listen. Medlemmer af administratorsektionen vælger selv, om de ønsker at fremgå af listen.

Hvis I ikke kan finde jer selv på listen, har ændringer til oplysningerne eller ikke længere ønsker at optræde på administratorlisten, skal I sende en e-mail til info@ejendomsforeningen.dk

Se listen over administratorer

 

17. maj 2018

ProptechFokus på teknologisk udvikling i ejendomsbranchen

Den 2. maj løb konferencen “PropTech” (Property & Technology) af stablen i London. Som navnet indikerer, var der på konferencen fokus på den teknologiske udvikling i ejendomsbranchen

Temaet i år var digital transformation inden for både boligsektoren og den kommercielle sektorhvor teknologi og innovation var i fokus. Der blev blandt andet fortalt om bæredygtige bygninger, effektiv ejendomsadministration, kunstig intelligens, blockchain og 3D-plantegninger. Herudover var der fokus på det stigende behov for fleksible kontorløsninger, samt hvordan data kan bruges til at træffe smartere investeringsbeslutninger”, fortæller Trine Ejsing, der er økonomisk konsulent i Ejendomsforeningen Danmark.

 

17. maj 2018

Rundvisning i Bygningskultur Danmark

Tirsdag den 12. juni kl. 15.00 kan du komme med på en rundvisning hos Bygningskultur Danmark i BorgergadeKøbenhavnEfter en omfattende restaurering er huset blevet samlingspunkt og kontorfællesskab for foreninger og virksomheder, der arbejder med bygningskultur

Læs mere, og tilmeld dig

 

17. maj 2018

Gå hjem-møde om ny områdeinddeling i København og omegn

Et bredt felt af ejendomsaktører har udarbejdet en publikation med en række anbefalinger til områdeinddelinger i København og omegn, som skal styrke investeringsejendomsmarkedets gennemsigtighed

Kom til gå hjem-møde mandag den 11. juni og få aktuelle tal for de nye områder og hør mere om den nye publikation om områdeinddeling.

Læs mere, og tilmeld dig

 

17. maj 2018

Rundvisning i Bygningskultur Danmark

Tirsdag den 12. juni kl. 15.00 kan du komme med på en rundvisning hos Bygningskultur Danmark i BorgergadeKøbenhavnEfter en omfattende restaurering er huset blevet samlingspunkt og kontorfællesskab for foreninger og virksomheder, der arbejder med bygningskultur

Læs mere, og tilmeld dig

 

16. maj 2018

Forlig om Airbnb kalder på mere liberalisering af boliglejeregler

Gårsdagens brede politiske forlig om Airbnb vil sætte yderligere skub i udlejning til ferieformål på korttidsaftaler. Ejendomsforeningen Danmark mener, at der er brug for, at reglerne ligestiller ferieudlejning og udlejning af helårsboliger. Ellers er der stor risiko for, at der opstår en ubalance på boligmarkedet.

Med det politiske forlig om Airbnb (ferieudlejning) har regeringen sammen med et stort flertal i Folketinget tilkendegivet, at borgerne fremover kan udleje egne helårsboliger til ferieformål i op til ti uger om året.

”Der er tale om en betydelig liberalisering af gældende regler for ferieudlejning, og med den lempeligere beskatning af lejeindtægterne, må man konstatere, at initiativerne rammer indenfor skiven af regeringens målsætning om at booste deleøkonomien”, udtaler Jannick Nytoft, der er adm. direktør i Ejendomsforeningen Danmark.

Læs pressemeddelelse af 16. maj

 

15.  maj 2018

Ejendomsbranchen tjener to milliarder kroner mere

Investeringsejendomme oplever det kraftigste årlige fald i tomgangen i 12 år. Især kontorejendomme og butikker markerer sig med faldende tomgangstal for andet kvartal i træk. Beregninger viser samtidig, at det nuværende niveau for tomme ejendomme betyder en potentiel ekstra lejeindtægt på otte milliarder kroner.

Læs pressemeddelelse af 15. maj

 

11. maj 2018

Debat: Airbnb udstiller unfair konkurrence på boligmarkedet

Udviklingen på ejendomsmarkedet kalder på nye regler, der ligestiller turist- og boligudlejning. Det skriver adm. direktør Jannick Nytoft i et debatindlæg, der blev bragt i Børsen den 11. maj. Platformen Airbnb udstiller, hvor utidssvarende lejelovgivningen er, og det har konsekvenser for både ejendomsmarked og lejere.

Læs debatindlægget

 

3. maj 2018

Afskedsreception for John R. Frederiksen

Ejendomsforeningen Danmarks lokaler på Nørre Voldgade var fyldt med aktører fra ejendomsbranchen, da foreningen holdt afskedsreception for John R. Frederiksen torsdag den 3. maj. Efter 16 år som foreningens formand gav han for nyligt formandsposten videre til Henrik Dahl Jeppesen, som de fremmødte medlemmer og samarbejdspartnere også kunne møde denne eftermiddag. Stemningen var muntermens der blev taget afsked med John R. Frederiksen, og der blev netværket og skålet.

Se fotos fra dagen

 

3. maj 2018

Ejendomsforeningen Danmark på Ejendomsmessen 2018

Særskatten på generationsskifte i ejendomsvirksomheder truer Danmarks mindre byer og landkommuner. Sådan lød det fra Ejendomsforeningen Danmarks administrerende direktør, Jannick Nytoft (foto), da han indtog scenen på Ejendomsmessen 2018.

Familieejede ejendomsvirksomheder står for 50 procent af ejendomsinvesteringerne i Danmark. Særligt i landkommunerne er de familieejede ejendomsvirksomheder stærkt repræsenteret. Her sker 80 procent af ejendomsinvesteringerne i ejendomme drevet af familieejede virksomheder, mens 90 procent af ejendomsbranchens ansatte arbejder i en af disse virksomheder.

Læs mere om Jannick Nytofts oplæg

Se Jannick Nytofts slides

 

3. maj 2018

Let skatten for de familieejede virksomheder

Hans Kristian Skibby, som er erhvervsordfører for Dansk Folkeparti har i dag et debatindlæg på Finans.dk.

Han skriver blandt andet: "Selvom de familieejede ejendomsvirksomheder for eksempel er afgørende for at skabe tidssvarende boliger i hele Danmark, så beskattes netop de virksomheder særligt hårdt, når de skal generationsskiftes".

Ejendomsforeningen Danmark er kommet med forslag til, hvordan politikerne kan løse udfordringen og skabe tryghed på ejendomsmarkedet, arbejdspladser i hele landet, mindre bureaukrati og ens vilkår for alle.

Læs Ejendomsforeningen Danmarks politiske udspil

Se video

 

3. maj 2018

Effektive ejendomme styrker deres værdi

Vil vi skabe mere værdi i en ejendom, handler det ikke blot om at optimere driften, men om at sikre en effektivitet for lejerne i ejendommene. Sådan lød det fra Ejendomsforeningen Danmarks cheføkonom, Morten Marott Larsen (foto), da han gav et indblik i ejendomsinvesteringsmarkedet på Ejendomsmessen 2018.

”Det er ikke nogen hemmelighed, at investeringsejendomme har det godt i øjeblikket. Der er masser af muligheder for at gå ud og investere i ejendomme, og der er en masse kapital til rådighed. Så hvis man har de rigtige produkter, er der mulighed for at få det knyttet på ejendommene og dermed skabe en højere værdi,” sagde cheføkonom i Ejendomsforeningen Danmark, Morten Marott Larsen, da han stod på scenen på Ejendomsmessen 2018.

Læs mere om Morten Marott Larsens oplæg

Se Morten Marott Larsens slides

 

3. maj 2018

Gå hjem-møde om indberetningsportal

Der var stort fremmøde til gå hjem-mødet om ny offentlig vurdering og indberetningsportal til markedsdata, der blev holdt i København i sidste uge. Den 30. april blev der holdt et tilsvarende møde i Aarhus. Skatteministeriet har bedt branchen om at indsamle markedsdata, og det er emnet for en række gå hjem-møder, hvor der præsenteres en ny indberetningsportal. Mødet er det første af i alt fire, hvor cheføkonom Morten Marott Larsen, økonomisk konsulent Trine Ejsing (foto) og seniorøkonom Mikkel Alsø blandt andet viser den nye indberetningsportal frem.

Du kan stadig nå møderne i Odense og Aalborg. Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig.

Læs mere om de nye ejendomsvurderinger på foreningens hjemmeside

 

3. maj 2018

Stor interesse for branchen

Cphbusiness holdt i går karrieredag, hvor mere end 300 finansøkonomstuderende var med for at møde virksomheder, som søger praktikanter til næste forår.

Ejendomsforeningen Danmark stod klar til at tale med de studerende om en mulig karriere i ejendomsadministrationsbranchen.

 

19. april 2018

Landsmøde 2018: Henrik Dahl Jeppesen udpeget som ny formand

Ejendomsforeningen Danmark har i dag holdt landsmøde, og bestyrelsen har udpeget Henrik Dahl Jeppesen som ny formand for foreningen. Boris Nørgaard Kjeldsen er udpeget som ny næstformand i foreningen.

Henrik Dahl Jeppesen, der til dagligt er adm. direktør i ejendomsforvaltningsselskabet DEAS, afløser John R. Frederiksen som formand for Ejendomsforeningen Danmark. John R. Frederiksen ønsker at træde tilbage efter 16 år som formand og er tryg ved at give stafetten videre til Henrik Dahl Jeppesen.

”Jeg kan se tilbage på en række fantastiske år, hvor foreningen er blevet mere synlig og professionel, og jeg er helt tryg ved at overdrage posten til Henrik, der har været næstformand i de sidste tre år. Han har en stor erfaring og indsigt i branchen og dens vilkår. Han formår at sætte sig i både investorernes og administratorernes sted, og han ved, hvad der skaber værdi for branchen, og hvor der er udfordringer”, siger John R. Frederiksen.

Læs pressemeddelelse

 

19. april 2018

Landsmøde 2018: Læs beretninger

Tidligere formand John R. Frederiksen og nuværende formand Henrik Dahl Jeppesen holdt begge deres beretninger som henholdsvis formand og næstformand. Du kan som medlem læse grundlaget for beretningerne.

Læs beretningerne (for medlemmer)

 

19. april 2018

Datatilsynet giver påbud til LLO Horsens 

Datatilsynet har den 10. april 2018 givet LLO Horsens påbud om at stoppe med at offentliggøre oplysninger om ejendomme, hvor der er eller har været konstateret skimmelsvamp, samt at slette oplysningerne fra deres hjemmeside.

Påbuddet sker efter, at Ejendomsforeningen Danmark har gjort Datatilsynet opmærksom på, at LLO Horsens på deres hjemmeside og undersider til hjemmesiden advarer om en række ejendomme. Påbuddet gives i medfør af persondatalovens § 59, stk. 1.

Se påbuddet

 

19. april 2018

Stort engagement til gå hjem-møde om ny ejerlejlighedslov

Der var fuldt hus, da Ejendomsforeningen Danmark sammen med Realkredit Danmark satte rammerne for gå hjem-mødet om forslaget til en ny ejerlejlighedslov den 12. april. Her fortalte Ejendomsforeningen Danmarks juridiske direktør, Morten Østrup Møller, om de overordnede linjer i det nye forslag, og han uddybede også det bagvedliggende udvalgsarbejde.

Generelt er han godt tilfreds med det nye lovforslag, der nu skal behandles på Christiansborg. Det eneste, der manglede, skulle da lige være, hvis udvalget også var kommet i mål med en fælles løsning på fuldstændigt at fjerne opdelingsforbuddet for ejendomme opført før 1996. Det lykkedes dog ikke.

Der var stor spørgelyst fra de mange fremmødte, og spørgsmålene fortsatte, da foreningens juridiske konsulent Mette Haagensen gik på scenen, hvor hun gik i dybden med detaljerne i den 299 siders lange rapport, som udvalgets arbejde resulterede i.

Se slides fra mødet

Læs rapporten fra ejerlejlighedsudvalget

Læs pressemeddelelse

 

19. april 2018

Har du husket at tilmelde dig årets administratorkonference?

Konferencen finder i år sted den 20.-21. september på Comwell Sorø.

Tilmeld dig

 

19. april 2018

Boligexperten inviterede til foredrag på Erhvervsakademi Lillebælt

De studerende på finansbachelor- og finansøkonomuddannelsen fik større indsigt i karrieren inden for ejendomsadministration da Boligexperten holdt foredrag. Her blev der gennemgået praksisnære opgaver, og deltagerne fik viden om praktikopholdet og ikke mindst nye netværk. Foredraget var en del af en større målsætning om at styrke samspillet mellem uddannelse og erhvervsliv til fordel for både de studerende og branchen. 

Ejendomsforeningen Danmark formidler praktikstillinger via www.ejendomsadministrator.dk/bliv-ejendomsadministrator.

Kontakt os på info@ejendomsforeningen.dk, hvis I ønsker at annoncere praktikpladser.

 

19. april 2018

Hvordan skal man forholde sig til bestyrelsesmedlemmers brug af e-mails?

Andelsbolig- og ejerforeninger har som regel oprettet en bestyrelsesmail, som al post sendes til. Nogle foreninger har en dansk mail placeret på en dansk server, men indkomne mails videresendes ofte til hvert bestyrelsesmedlems personlige mail, og dette medlems mailudbyder kan have placeret sin server alle mulige steder i verden.

Skal man fraråde bestyrelser at benytte mails som google.com og outlook.com, hvor data muligvis opbevares uden for EU? Eller skal man helt stoppe med at bruge den løsning?

Se Ejendomsforeningen Danmarks anbefaling (for medlemmer)

 

16. april 2018

Ingen grund til bekymring over flere GI-registreringer

Antallet af udlejere, der registreres hos GI for ikke at efterleve huslejenævnsafgørelser, er steget. Det viser tal fra GI. Men der er ikke grund til bekymring, fortæller juridisk dir. Morten Østrup Møller.

”Tallene er et udtryk for et system, der samler både store og små fejl, og der er ikke kommet flere store fejl de sidste 12 år. De er altså ikke et udtryk for, at udlejere ikke passer deres ejendomme, for så havde vi set flere udlejere, der havde fået frakendt retten til at administrere ejendomme selv. Det er i stedet et udtryk for, at der bliver registreret flere små fejl, hvilket kan skyldes, at huslejenævnene generelt er blevet mere opmærksomme på at indberette småfejlene til Grundejernes Investeringsfond,” siger han.

Læs rapporten fra GI

 

5. april 2018

Ny indberetningsportalFortroligtsikkert og nemt

Det skal være så let som muligt at indberette data til de nye ejendomsvurderinger. Derfor har branchen fået udviklet en ny indberetningsportal med fokus på brugervenlighed, hvor markedets aktører sikkert kan indberette deres data.

”Med en nem og sikker indberetning er det vores målsætning at få udvidet datagrundlaget med flere deltagere. Et bedre vurderingssystem kræver et bedre datagrundlag, som dækker alle typer og størrelser af ejendomme i hele landet”, fortæller Trine Ejsing, der er økonomisk konsulent i Ejendomsforeningen Danmark

Indberetningsportalen lanceres i begyndelsen af aprilhvorefter ejendomsejere og administratorer kan tilmelde sig den digitale indberetning og få adgang til indberetningsportalen på Ejendomsforeningen Danmarks hjemmeside eller ved at henvende sig til sekretariatetForeningens medarbejdere står også til rådighed med hjælp til at komme godt i gang med indberetningen.

Læs mere om indberetningsportalen

 

5. april 2018

Persondataklausuler i lejekontrakter?

Der er mange medlemmer, der overvejer, om der skal skrives klausuler eller lignende i lejekontrakterne for at opfylde diverse oplysningsforpligtelser over for lejerne

Ejendomsforeningen Danmark anbefaler, at der ikke indsættes klausuler eller lignende om persondata i lejekontrakterHverken når det gælder samtykke eller overholdelse af persondataforordningens øvrige regler.

Læs mere (for medlemmer)

 

5. april 2018

Begrænsninger ved salg af andelsbolig

Ægtefælleloven er fra den 1. januar 2018 ændret, så begrænsningen for ægtefællers dispositionsret over familiens bolig også gælder ved salg af andelsboliger, som anvendes til helårsbolig for familien

Andelsboligen må ikke sælges uden samtykke fra den anden ægtefællehvis andelsboligen anvendes til helårsbolig for familien

Læs mere (for medlemmer)

 

5. april 2018

Landsmøde 2018

Torsdag den 19. april 2018 holder Ejendomsforeningen Danmark sit landsmøde. Her kan medlemmerne blandt andet høre indlæg fra Jesper Nygård, CEO hos Realdania, Michael Kristiansen, der er politisk kommentator og Las Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank.

Landsmødet bliver i år holdt i BLOX i København, som den hollandske arkitekt Rem Koolhaas og hans tegnestue OMA har tegnet.

Se dagsorden, og tilmeld dig

 

5. april 2018

Huset april udkommer 9. april

Snart lander det nye Huset april på dit skrivebord, og denne gang dykker temaet ned i håndteringen af skimmelsvamp. Læs også hvilke ambitionerKøbenhavn Kommunes borgmester for teknik og miljøNinna Hedeager Olsen, har for landets hovedstad. Og så har Huset været en tur i den nye bygningBLOX, som kanter sig op ved Frederiksholms Kanal i København.

 

5. april 2018

Gå hjem-møde om forslag til ny ejerlejlighedslov

Den 21. marts 2018 blev rapporten fra udvalget om ejerlejlighedsloven offentliggjort af Erhvervsministeriet.
Ejendomsforeningen Danmark har deltaget i hele udvalgsarbejdet

I den forbindelse holder Ejendomsforeningen Danmark torsdag den 12. april 2018 et gå hjem-møde. På mødet vil juridisk direktør Morten Østrup Møller og juridisk konsulent Mette Haagensen gennemgå ejerlejlighedsudvalgets rapport med fokus på forslag til ny ejerlejlighedslov samt ny normalvedtægt.

Læs mere, og tilmeld dig gå hjem-mødet

 

27. marts 2018

Totalt afkast på 18 milliarder på ejendomme, men forventningerne falder

Forventningerne til det totale afkast falder frem mod 2020, viser nye tal fra Ejendomsforeningen Danmark. I 2017 skabte de professionelle ejendomsinvestorer totalt afkast på 18 milliarder kroner.

Det totale afkast for 2017 landede på 7,2 procent, og det svarer til, at det professionelle investeringsejendomsmarked skabte løbende afkast og værditilvækst for rundt regnet 18 milliarder.

"At det professionelle investeringsejendomsmarked alene sidste år skaber løbende afkast og værditilvækst for 18 milliarder kroner cementerer, at markedet for investeringsejendomme er et oplagt marked at investere i, da der er gode afkast at hente på ejendomme og mulighed for at præge sin investering ved at udvikle ejendommene”, siger Jannick Nytoft, som er adm. direktør i Ejendomsforeningen Danmark.

Se pressemeddelelse af 27. marts

 

22. marts 2018

Endelig udsigt til en moderne ejerlejlighedslov

Ejendomsforeningen Danmark ser frem til en moderne lov for ejerlejligheder, som er mere operativ og forståelig. Foreningen havde dog håbet på lidt mere mod til at frisætte ejerlejlighedstanken i forbindelse med de nye anbefalinger fra ejerlejlighedsudvalget. En DREAM-analyse viser, at det ville give flere mulighed for at bo i ejerlejligheder.

"Det er meget positivt, at erhvervsministeren har taget initiativ til at skabe en mere tidssvarende lov for ejerlejligheder ved at inddrage boligmarkedets forskellige parter og en række eksperter", siger Morten Østrup Møller (billedet), der er juridisk direktør i Ejendomsforeningen Danmark, og som har været medlem af udvalget. 

Læs pressemeddelelse af 21. marts

Find fakta-ark og rapport

Kom til gå hjem-møde og hør mere

 

22. marts 2018

Landsmøde 2018

Ejendomsforeningen Danmark inviterer medlemmerne til landsmøde den 19. april kl. 12.00-17.00. Mødet holdes i BLOX i København, og byder på indlæg fra blandt andre Jesper Nygård, CEO hos Realdania, og Michael Kristiansen, der er politisk kommentator. John R. Frederiksen genopstiller ikke til bestyrelsen og dermed som formand for foreningen.

”Jeg har været formand for Ejendomsforeningen Danmark siden 2002 og kan se tilbage på en række fantastiske år, hvor foreningen er blevet mere synlig og professionel. Jeg synes, det er et godt tidspunkt at give stafetten videre, nu hvor foreningen også er i gang med at udvikle en ny strategi for de kommende års indsatsområder”, siger John R. Frederiksen.

I anledning af formandsskiftet inviterer foreningen medlemmer, kunder, forretningsforbindelser og venner af huset til reception torsdag den 3. maj kl. 15.00-17.00. 

Se dagsorden, og læs bilagene til det organisatoriske landsmøde

Tilmeld dig landsmødet

Læs mere om receptionen

 

22. marts 2018 

Gå hjem-møder om ny offentlig vurdering og indberetningsportal til markedsdata

En af Engberg-udvalgets anbefalinger til nye mere gennemsigtige offentlige vurderinger var, at der skulle opbygges et register med markedsdata. Skatteministeriet har bedt branchen indsamle markedsdata, og det er emnet for en række gå hjem-møder, hvor der præsenteres en ny indberetningsportal. Indsamlingen er i gang, og de fremmødte vil få et indblik i, hvordan markedsdata ser ud for lokalområdet og det danske investeringsejendomsmarked, og blive præsenteret for nogle af de seneste tal og analyser.

Branchen samarbejder om dataindsamlingen til de nye offentlige vurderinger, og det skal være sikkert og så nemt som muligt at indberette data via vores nye indberetningsportal. Den er vi klar til at vise jer.

Kom og mød cheføkonom Morten Marott Larsen, økonomisk konsulent Trine Ejsing og seniorøkonom Mikkel Alsø:

 

22. marts 2018

Nye ejendomsvurderinger på programmet

Ejendomsforeningen Danmark holdt den 12. marts et gå hjem-møde i Aarhus om de kommende ejendomsvurderinger i samarbejde med Danske Udlejere. 

Morten Jensen, som er underdirektør i Vurderingsstyrelsen, fortalte om de foreløbige planer for den nye ejendomsvurdering. Desuden fortalte foreningens cheføkonom Morten Marott Larsen om den frivillige indberetning af markedsdata, som udgør grundlaget for vurderingerne. Morten Marott Larsen gav også en præsentation af den kommende indberetningsportal, som udvikles i dialog med Danske Udlejere. Vi vil skrive mere om portalen i næste Huset Net.

Læs mere

Se slides fra mødet

Kom til gå hjem-møder i hele landet om indberetningsportalen

 

22. marts 2018

Andelsboliger – ny arbejdsgruppe nedsat

Erhvervsminister Brian Mikkelsen har nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på mulige initiativer til at nedbringe penge under bordet ved salg af andelsboliger. Arbejdsgruppen skal blandt andet se på initiativer som åbne ventelister og bestyrelsens forhåndsgodkendelse af kunder. 

Arbejdsgruppen skal afrapportere inden sommeren. Hvis arbejdsgruppen anbefaler initiativer, der skal gennemføres via lovgivning, fremsættes der lovforslag i folketingssamlingen 2018/19.

Ejendomsforeningen Danmarks juridiske direktør Morten Østrup Møller deltager i arbejdsgruppen. Hvis du har input til arbejdet, er du velkommen til at sende en mail til Morten.

Læs mere om nedsættelsen af arbejdsgruppen, som er en del af den politiske aftale om en mere robust andelsboligsektor

 

22. marts 2018

Persondata – vejledning og skabeloner om ”de registreredes rettigheder”

Datatilsynet har udarbejdet en vejledning om de registreredes rettigheder. Vejledningen indeholder blandt andet skabeloner, som kan bruges ved underretning om indsamling af personoplysninger og ved anmodninger om indsigt i de personoplysninger, som behandles.

Læs vejledning

 

22. marts 2018

Stor interesse for ejendomsadministration

Erhvervsakademi Midt og Vest i Herning holdt fredag den 16. marts karrieredag for 74 finansøkonomstuderende. De studerende kendte ikke ejendomsbranchen på forhånd., men et indlæg fra Ejendomsforeningen Danmark gjorde dem klogere på, hvilke opgaver ejendomsadministration indeholder.

”De studerendes interesse for ejendomsadministration var stor, og vi forventer, at flere nu vil søge ind hos vores medlemmer”, fortæller Elsebeth Due Kjeldsen, der til daglig er leder af foreningens kontor i Aarhus, og som holdt indlægget.

Se www.ejendomsadministrator.dk

 

22. marts 2018

Fristen for ansættelsen af trainees nærmer sig

Du kan stadig nå at få adgang til CV-databasen, som lukker den 3. april. I databasen finder du CV’er for en række tidligere ansatte i finanssektoren, der gerne vil omskoles til ejendomsbranchen og deltage i Ejendomsforeningen Danmarks omskolingsforløb. Forløbet udbydes i samarbejde med Finansforbundet. De ansatte trainees tilbydes at deltage i omskolingsforløbet, der begynder den 10. april, og hvor virksomhederne senest skal have ansat deres trainees.

”Der har været efterspørgsel og interesse fra ledige medlemmer, der gerne vil videre i deres arbejdsliv og gerne vil prøve noget uden for den traditionelle finanssektor”, skriver Steen Lund Olsen i en klumme i bladet Finans.

Læs mere om traineeforløbet

Læs Steen Lund Olsens klumme

 

22. marts 2018

Nyt ansigt i juridisk afdeling

I januar begyndte 33-årige Julie Marie Vendelby som juridisk konsulent i Ejendomsforeningen Danmark. Medlemmerne vil blandt andet kunne møde Julie i den juridiske rådgivning, og så skal Julie undervise i boliglejeret på EA-uddannelsen til efteråret.

Hun er uddannet cand.jur. og har tidligere været ansat i Huslejenævnet i København.

 

22. marts 2018

Annoncér ledige jobs 

Skal du rekruttere nye medarbejdere, kan du som noget nyt få et joblink med i vores nyhedsbreve Huset Net og Nyt fra pressen, og nå ud til 6.500 personer.

Joblinket sikrer, at dit opslag bliver vist hos de passivt jobsøgende, og det sikrer dig et godt kandidatfelt. 

Læs mere i vores medieinformation

 

22. marts 2018

PropTech i London: Ejendomsbranchens digitale trends

Innovative løsninger, digital transformation og netværk er nogle af nøgleordene for ejendomseventet, som holdes i London den 2. maj. Deltagerne får her et indblik i, hvor den digitale transformation er på vej hen og kan udvide netværket med strategiske partnere eller potentielle kunder. Deltagere er både start-up virksomheder, ejere, administratorer, mæglere og investeringsselskaber og der forventes i år over 1.500 deltagere fra mere end 20 lande. 

Som medlem af Ejendomsforeningen Danmark har du mulighed for at få rabat på 20 procent af deltagergebyret. Deltagerne får også en guidet tur til alle 60+ tech stande og mulighed for at deltage i et VIP-netværksevent.

Ved tilmelding skal I nævne ”Danish Property Federation” under punktet ”Which company or association invited you to join this delegation?”, og ved check-out på tilmeldingen skrive rabatkoden ”proptech2018.” . 

Læs mere om eventet

 

8.  marts 2018

Tårnhøj skat kan blive en bombe under ejendomsudviklingen i provinsen

Ejendomsforeningen Danmark advarer om, at en særskat på generationsskifter i familieejede ejendomsvirksomheder truer udviklingen på ejendomsmarkedet i Danmarks mindre byer og landkommuner. Her står familieejede ejendomsvirksomheder for hele 80 procent af branchens ejendomsinvesteringer.

”Lukninger, salg og kapitaldræn truer balancen på hele ejendomsmarkedet, fordi familievirksomhederne er så afgørende for lokalsamfundene i hele Danmark. Det er uholdbart, når vi samtidig ved, at der for at møde efterspørgslen skal bygges 24.000 nye boliger om året i hele Danmark – foruden produktionshaller og kontorbygninger til virksomhederne”, siger Jannick Nytoft, adm. direktør i Ejendomsforeningen Danmark.

Se video

Læs politisk udspil

Læs pressemeddelelse

Læs fakta-ark om de familieejede ejendomsvirksomheder, der er afgørende for udviklingen i hele Danmark

 

8. marts 2018

I kan nå at ansætte en trainee – nye CV’er 

Man kan stadig nå at ansætte en ledig fra finanssektoren som trainee inden for ejendomsadministration. En ansættelse som trainee giver adgang til at deltage i et omskolings- og uddannelsesforløb, som blandt andet består af to fag på EA-uddannelsen. CV-databasen er åben frem til den 1. april og nye kandidater sender løbende deres CV’er til os. Du kan som medlem hos os få adgang ved at sende en mail til Katrine Korskjær.

Læs mere om traineeforløbet

 

8. marts 2018

Indhentning af lejers cpr.nr. til anmeldelse til Datahub 

Flere el-leverandører kræver cpr.nr. oplyst, når lejer skal tilmeldes Datahub, der er Danmarks database over alle danske el-kunder. Datahub henviser til forskriften H1 om skift af el-leverandør, flytning mv., der er udarbejdet af Energinet. Ejendomsforeningen Danmark mener ikke, at det klart fremgår af el-forsyningsloven, at der er hjemmel til at indhente cpr.nr., når man tilmelder en ny lejer. 

Ejendomsforeningen Danmark har derfor rettet henvendelse til Energitilsynet. Vi afventer i skrivende stund svar på, om el-leverandørernes indhentning af lejers cpr.nr. er i overensstemmelse med loven.

 

8. marts 2018

Klage over renholdelse af Københavns fortove

Cobblestone har på vegne en række ejendomme klaget til Københavns Kommune over ordningen om renholdelse af fortove – det fremgår af Cobblestones hjemmeside. De blev sidste år kontaktet af flere foreninger, der var utilfredse med, at Københavns Kommunes miljø- og teknikforvaltning ville forhøje prisen. 

Læs om, hvad klagen kan betyde for branchen

 

8. marts 2018

Ny analyse om boligmarkedet

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har udgivet en ny analyse om boligmarkedet, der sætter fokus på boligbehov, udviklingspotentialer og strategier. Analysen er udarbejdet af Copenhagen Economics og Kuben Management.

Læs analysen af boligmarkedet

 

8. marts 2018

Annoncér ledige jobs 

Skal du rekruttere nye medarbejdere, kan du som noget nyt få et joblink med i begge vores nyhedsbreve, som bliver sendt ud til 6.500 personer.

Joblinket sikrer, at dit opslag bliver vist hos de passivt jobsøgende, og det sikrer dig et godt kandidatfelt. 

DG Media står for vores annoncesalg, og du kan kontakte dem på telefon 33 70 76 67.

Læs mere i vores medieinformation

 

8. marts 2018

Nu kan medlemmer tilmelde sig landsmødet

Torsdag den 19. april 2018 holder Ejendomsforeningen Danmark sit landsmøde. Her kan medlemmerne blandt andet høre indlæg fra Jesper Nygaard, CEO hos Realdania, Michael Kristiansen, der er politisk kommentator og Las Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank.

Landsmødet bliver i år holdt i BLOX i København, som den hollandske arkitekt Rem Koolhaas og hans tegnestue OMA har tegnet.

Se dagsorden, og tilmeld dig

Læs mere om BLOX

 

8. marts 2018

182 kæmper om RENOVER prisen

Indstillingsperioden til RENOVER prisen 2018 er slut. I alt er 182 projekter indstillet siden januar, og de skal nu under lup hos et nomineringsudvalg, der skal udvælge de projekter, der skal nomineres til prisen.

Læs mere om prisen

 

7. marts 2018

Ny publikation viser et styrket ejendomsmarked

Der er i øjeblikket gode tider for investeringsejendomsmarkedet, hvor flere virksomheder vil leje ejendomme, nye bygninger skyder op fra landets byggepladser, og hvor der stadig er gode løbende afkast at hente på ejendomme. Det viser en ny publikation fra Ejendomsforeningen Danmark, der samler nøgletal for hele ejendomsinvesteringsmarkedet.

”Hidtil har vi ikke haft en samlet statistik for investeringsejendomme, der indeholder så mange forskellige data. Vi har oplevet en efterspørgsel på et kort og præcist overblik, hvor alle markedets aktører hurtigt kan blive opdateret på den nyeste udvikling både indenfor investeringsejendomme, men også udviklingen i den danske økonomi”, forklarer Jannick Nytoft.

Gå til statistikken

Læs pressemeddelelse

 

2. marts 2018

Orienteringsmøde i Køge

Der var god stemning, da over 90 spørgelystne ejere og administratorer var til orienteringsmødet i Køge i fredags. Fællesforeningen af Grundejerforeninger på Sjælland, Lolland-Falster, Møn og Bornholm stod bag arrangementet, der blandt andet bød på indlæg fra Ejendomsforeningen Danmarks juridiske direktør Morten Østrup Møller (billedet), foreningens seniorøkonom Mikkel Alsø og juridisk konsulent Julie Marie Vendelby.

 

22. februar 2018

Nye ejendomsvurderinger: Brug for flere markedsdata

Skatteministeriet skal lancere et nyt vurderingssystem for erhvervs- og boligejendomme, som skal give mere retvisende ejendomsvurderinger. Ejendomsforeningen Danmark indsamler i øjeblikket markedsdata til de nye vurderinger, da branchen har indgået en aftale om levering af data med Skatteministeriet. 

Der er brug for, at endnu flere ejendomsvirksomheder indberetter data til Ejendomsforeningen Danmark. For Boris Nørgaard Kjeldsen, administrerende direktør i DADES, er det naturligt at bakke op om, at der bliver etableret et nyt ejendomsvurderingssystem. "Det er både i samfundets og branchens interesse", fortæller han til Huset, der udkommer den 5. marts.

Læs mere

 

22. februar 2018

Gå hjem-møde i Aarhus om nye ejendomsvurderinger

Et nyt system til vurdering af investeringsejendomme er på vej. Derfor holder vi i samarbejde med Danske Udlejere et gratis gå hjem-møde om de nye ejendomsvurderinger den 12. marts.

På mødet vil underdirektør i SKAT, Morten Jensen, fortælle om, hvor langt man er i udviklingen af den nye offentlige vurdering. Cheføkonom i Ejendomsforeningen Danmark, Morten Marott Larsen fortæller om indsamlingen af nye data, herunder fortrolighed.

Læs mere, og tilmeld dig gå hjem-mødet

 

22. februar 2018

Find en trainee – CV-databasen er fortsat åben

Traineeforløbet for ledige i finanssektoren er i gang igen, og medlemsvirksomheder kan netop nu søge trainees. Det er et samarbejde mellem Finansforbundet og Ejendomsforeningen Danmark. Det første hold af trainees har ifølge Annemarie Lund Krumhardt (billedet), der er HR-direktør i Jeudan, udvist en stor grad af forandringsvilje.

”En stor portion mod, arbejds- og livserfaring og et ønske om at skabe sig en ny karriere, selvom det er på et andet niveau end det man kommer fra, er fælles træk for kandidaterne i omskolingsforløbet. At skulle starte forfra i en hel ny branche kræver forandringsvilje”, siger Annemarie Lund Krumhardt. 

Læs mere 
Læs artikel fra Huset februar (for medlemmer)

 

22. februar 2018

Byfornyelse – er andelsværdien beregnet korrekt?

I andelsboligloven (ABL) § 5, stk. 5 er der pligt til at fradrage støtte, når foreningens ejendom har modtaget byfornyelsesmidler. Hvis en andelsboligforening har en tinglyst deklaration på ejendommen, som følge af byfornyelse, så er der pligt til at tage højde for det, når foreningens andelsværdi skal fastsættes.

Læs mere (for medlemmer)

 

13. februar 2018

Væk med tårnhøj skat på generationsskifte

Jannick Nytoft, adm. direktør i Ejendomsforeningen Danmark har skrevet et debatindlæg i Børsen den 13. februar.
"Familieejerskab og 60.000 arbejdspladser er truet på grund af særskat på ejendomsvirksomheder. Et generationsskifte dræner lige nu en ejendomsvirksomhed for 48 % af virksomhedens værdi i skat, mod 7 procent i skat af en tilsvarende produktions- eller rådgivervirksomhed i et generationsskifte". 

Læs artiklen (kræver Børsen Premium-login)

 

8. februar 2018

Traineeforløb – CV-databasen er nu åben

Nu begynder et nyt omskolings- og traineeforløb for ledige fra den finansielle sektor, som gerne vil omskoles til ejendommeMedlemsvirksomheder kan få adgang til en CV-database.

”Vi opfordrer alle virksomheder i branchen til at støtte op og tage trainees fra finanssektoren”, fortæller Anne Marie Oksen, der er formand for foreningens uddannelsesudvalg og administrerende direktør hos CEJ Ejendomsadministration.

Få adgang til databasen
Hvis din virksomhed overvejer at ansætte en trainee, kan du få adgang til CV-databasen ved at sende en mail til kursuskoordinator Katrine Korskjær.

Læs mere om omskolings- og traineeforløbet

Læs pressemeddelelse

Læs artikel i Berlingske Business

 

8. februar 2018

PersondataVejledning om fortegnelser over behandlingsaktiviteter 

persondataforordningen er det et krav, at man kan påvise, at virksomheden overholder persondataforordningen. Det kan man gøre ved at føre interne fortegnelser over virksomhedens behandling af persondata

Se Datatilsynets vejledning om fortegnelser over behandlingsaktiviteter, der blev offentliggjort den 1. februar 2018 (for medlemmer)

 

8. februar 2018

PersondataBehandling af lovforslag udskudt i to måneder

Folketingets behandling af det lovforslag, der skal implementere EU-forordningens regler om persondata i Danmark, var planlagt til at blive 2. behandlet den 8. februar 2018. Men tidsplanen er blevet ændret, så udvalget først afgiver betænkning med frist den 5. april 2018. Det betyder, at 2. behandlingen af lovforslaget tidligst gennemføres i april 2018. Derefter skal lovforslaget 3. behandles, før vi kender det endelige udfald af de danske regler om persondata.

Se den reviderede tidsplan for lovforslaget

 

8. februar 2018

Persondata: Tema i Huset

Ejendomsforeningen Danmarks juridiske konsulent Mette Haagensen forklarer i Huset februar, hvordan ejendomsvirksomheder kan gribe forberedelserne til den nye persondataforordning an. Huset udkommer i uge 7.

Kom på kursus
Vi holder kurser i persondata tirsdag den 3. april i København og tirsdag den 10. april i Aarhus.

Læs mere, og tilmeld dig kurserne i persondataforordningen

 

8. februar 2018

To nye blanketter

Ejendomsforeningen Danmark har udarbejdet to nye blanketter

God digital adfærd
Forslag til leveregler i forhold til god digital adfærd i jeres virksomhed.

Privatlivspolitik
Orienter jeres kunders kunder om alt, hvad der er relevant at vide i forhold til, hvordan I behandler persondata i jeres virksomhed.

Køb blanketterne i shoppen

Hent dem i blanketmodulet, hvis du er abonnent

 

8. februar 2018

Workshop om udvikling af indberetningsportal

forbindelse med udvikling af indberetningsportalen, som skal være den nye platform for indberetning af markedsdata til de nye offentlige vurderinger, holder Ejendomsforeningen Danmark en workshop fredag den 23. februar kl. 13.30-16.00, hvor første udgave af portalen testes.

Workshoppen vil være for nuværende og kommende indberettere og skal give os mulighed for tidligt i udviklingsprocessen at få feedback og anbefalinger til den videre udvikling.

Læs mere og tilmeld dig workshoppen

 

7. februar 2018

Gennembrud for kontorejendomme

Efterspørgslen efter kontorejendomme stiger, og det er lidt af et gennembrud. Markedet for investeringer i kontorejendomme har ellers været præget af tomgang i en række år, men der er nu forbedringer at spore.

Efterslæbet efter finanskrisen og ledig kapacitet har sat sine spor med højere tomgangstal for kontorejendomme. Men det ser ikke ud til at fortsætte. Nye tal viser, at kontorejendomme oplever stigende efterspørgsel og dermed faldende tomgang, fortæller Jannick Nytoft, som er adm. direktør i Ejendomsforeningen Danmark.

Læs pressemeddelelse af 7. februar 2018

 

4. februar 2018

Lejepriser i storbyerne

TV2 News satte den 4. februar fokus på lejepriserne i storbyerne, som ifølge udbudstal fra Boligportal er stigende. Men her finder man især de lejeboliger, man har brug for at annoncereTallene repræsenterer kun en del af det samlede private udlejningsmarkedForeningens tal viser en samlet stigning i lejen på fem år på omkring ti procent for alle private lejeboliger, og det er væsentligt under de stigninger, der er på ejerlejligheder.

”De boliger, som kommer på Boligportal, er nok dem, der er lidt sværere at leje ud og altså ikke de helt billige lejeboliger”, siger Jannick Nytoft, der er administrerende direktør i Ejendomsforeningen Danmark, til TV 2.

Desuden kan det være svært at fastsætte en korrekt leje, når en boligejer ønsker at leje boligen ud, fordi reglerne er komplicerede.

Læs artikel fra TV 2 Nyhederne

Se TV 2’s 19 Nyheder (kræver adgang til TV2 Play)

 

25. januar 2018

Søg efter trainees fra den 1. februar 

Et velbesøgt informationsmøde fredag den 19. januar for ledige fra den finansielle sektor udgør afsættet for et nyt omskolings- og traineeforløb. Her deltog en række virksomheder fra ejendomsbranchen, nemlig CEJ Ejendomsadministration, DEAS, HHH Administration, Jeudan, Newsec Datea og Øens Ejendomsadministration.

”Vi opfordrer alle virksomheder i branchen til at støtte op og tage trainees fra finanssektoren”, fortalte Anne Marie Oksen, der er formand for foreningens uddannelsesudvalg og til daglig administrerende direktør hos CEJ Ejendomsadministration.

Ejendomsvirksomheder og -administrationer, der er medlemmer af Ejendomsforeningen Danmark, kan allerede nu tilmelde sig CV-databasen og få adgang fra den 1. februar

Læs mere om omskolings- og traineeforløbet (for medlemmer)

 

25. januar 2018

Dataindsamling godt i gang

Skatteministeriet er i gang med at udvikle en ny model for vurdering af investeringsejendommeEjendomsforeningen Danmark indsamler lige nu markedsdata for erhvervsejendomme til de nye vurderinger. 

”Branchens deltagelse og opbakning er afgørende for, at grundlaget bliver bedst muligt. I dag er der efter få måneders indsamling allerede leveret markedsdata for 12 procent af bestillingen. Disse markedsdata skal danne et vigtigt grundlag for beregningen af normtal til det kommende vurderingssystem”, fortæller Morten Marott Larsen, der er cheføkonom i foreningen. 

Ved udgangen af 2018 skal der være indsamlet markedsdata for 5.000 erhvervsejendomme i hele landet fordelt på fem sektorer og 20 forskellige områder, såvel by som land. 

Se tabel over den efterspurgte fordeling af data

Læs mere om indsamlingen

 

25. januar 2018

Ny guide fra GI om vedligeholdelsesregnskaber

Vedligeholdelsesregnskaber for ejendomme med en konto hos GI er offentligt tilgængelige på gi.dk. Efter reglerne i boligreguleringsloven har en ejer af en bindingspligtig ejendom pligt til hvert år at hensætte beløb til vedligeholdelse af sin ejendom på to konti, som man kalder for § 18 og § 18b.

GI har netop udgivet en pjece, som hjælper ejendomsejere med at forstå opgørelsen af indestående på § 18 og § 18b-kontiene samt til læsning af regnskabet.

Læs GI’s guide til vedligeholdelsesregnskaber

 

25. januar 2018

Ansøgning om kommunal byfornyelse – du kan nå det endnu

Københavns Kommune støtter hvert år ejendomme, der står over for renovering og energioptimering. Kommunen oplyser i et blogindlæg, at der er ansøgningsfrist den 1. februarKommunen opfordrer til, at ejendomsejere ser nærmere på, om byfornyelse er noget for dem.
 
Læs blogindlæg

 

25. januar 2018

Gå hjem-møde i Aarhus om de kommende offentlige vurderinger af investeringsejendomme

Et nyt system til vurdering af investeringsejendomme er på vej. Derfor holder vi den 12. marts et gå hjem-møde om de nye ejendomsvurderinger.

Det bedste udgangspunkt for et godt og mere retvisende ejendomsvurderingssystem er et robust datagrundlag, der dækker hele landet og ejendomme i alle størrelser. Disse markedsdata skal bruges til at danne overordnede normtal, og data vil ikke blive brugt i den senere vurdering af en konkret ejendom. Der er brug for, at ejendomsbranchen bidrager med markedsdata. 

På mødet vil underdirektør i SKAT, Morten Jensen, fortælle om, hvor langt man er i udviklingen af den nye offentlige vurdering. Cheføkonom i Ejendomsforeningen DanmarkMorten Marott Larsen, vil oplyse om indsamlingen af nye markedsdata, herunder fortrolighed til understøttelse af det nye system. 

Læs mere, og tilmeld dig gå hjem-mødet om de nye offentlige vurderinger

 

22. januar 2018

Forslag til særlige bestemmelser i lejekontraktens § 11 opdateret

Der er opdateret i forslag til særlige bestemmelser i lejekontraktens §§ 10 og 11.

Der er opdateret på side 2 vedr. kommunikation i LL § 4.

Se forslag til særlige bestemmelser (for medlemmer)

 

15. januar 2018 

Sådan får vi robuste andelsboligforeninger

Det er muligt at realisere ambitionen om robuste andelsboligforeninger, men det seneste lovforslag er på nogle områder dykket ned i den forkerte værktøjskasseskriver Morten Østrup Møllerjuridisk direktør i Ejendomsforeningen Danmark i et debatindlæg på Altinget.

Læs debatindlægget på altinget.dk

 

11. januar 2018

Debat: Airbnb- og boligudlejning bør ske på lige vilkår

Berlingske Business bragte i denne uge et indlæg om Airbnb- og boligudlejning skrevet af Ejendomsforeningen Danmarks adm. direktør, Jannick Nytoft. Her skriver han blandt andet:

”Det er udlejer, som har og fortsat bør have retten til at bestemme, om der overhovedet kan ske udlejning via Airbnb, ligesom andelsbolig- og ejerforeningerne fortsat må have demokratisk mulighed for at regulere de enkelte ejeres eller andelshaveres udlejning, så der kan tages hensyn til ejendommens beboere.


Men den stigende Airbnb-udlejning kalder også på en modernisering og liberalisering af lejelovgivningen, så vi kan få skabt en bedre balance på boligmarkedet. Vi har brug for klare regler, som passer til samfundets behov, hvor den private lejebolig skal være et tilbud til den boligsøgende her og nu, og hvor man samtidig tager hensyn til naboerne”.

Læs hele indlægget

 

11. januar 2018

Huset sætter fokus på skimmelsvamp – skriv til os

Ejendomsforeningen Danmark efterlyser medlemmer, som har skullet håndtere skimmelsvamp i en ejendom. Udfordringerne kan være af rent praktisk eller af juridisk karakter.  

Har du lyst til at fortælle om det til en artikel til Ejendomsforeningen Danmarks medlemsblad Huset? Så skriv gerne til Cecilie Justesen
11. januar 2018

Loven om frit tv-valg gælder nu også i ejendomme med sløjfeanlæg

Reglerne om frit valg af tv-udbydere gælder nu også i de ejendomme, hvor tv-forsyningen foregår i et såkaldt sløjfeanlæg. Her er det ikke muligt at frakoble husstande fra tv-forsyningen. Reglerne trådte i kraft den 1. januar 2018.


Læs mere om reglerne (for medlemmer)

 

11. januar 2018

Høringssvar til ændring af lov om andelsboliger

I slutningen af 2017 indgik regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre en bred politisk aftale på andelsboligområdet. Erhvervsstyrelsen har omsat aftalen til et lovforslag, hvor høringsprocessen netop er afsluttet. Ejendomsforeningen Danmark har samlet foreningens bemærkninger i et høringssvar.  

Ejendomsforeningen Danmark støtter grundlæggende det fælles ønske om at sikre bedre regler for ansvarlig drift af andelsboligsektoren. Men det er vigtigt, at justeringerne sker rigtigt. Ejendomsforeningen Danmarks høringssvar er et konstuktivt bud på, hvordan vi i fællesskab bedre og mere effektivt kan realisere målsætningen om mere robuste andelsboligforeninger.

Læs Ejendomsforeningen Danmarks bemærkninger til lovforslaget i høringssvaret

 

11. januar 2018

Stor opbakning til dataindsamlingen til de nye offentlige ejendomsvurderinger

Der er allerede mange, der støtter op om indsamlingen af data til de nye offentlige ejendomsvurderinger. Den store opbakning fra ejendomsbranchen giver et solidt grundlag for et bedre og mere retvisende ejendomsvurderingssystem. Deltagerne i Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik støtter ligeledes op om de nye offentlige vurderinger. Statistikken omfatter 78.500 lejemål og 4.900 ejendomme.

Se en oversigt over de virksomheder, der indberetter

 

11. januar 2018

Overholder din virksomhed persondatalovgivningen, når det kommer til ansættelsesret?

Ejendomsforeningen Danmark holder den 30. januar et kursus i København om opdateringer inden for ansættelsesretten. Kurset sætter fokus på de udfordringer, en virksomhed står over for, når HR-funktionen skal overholde persondataforordningen.
 

Derudover vil der være en opdatering om de nye barselsregler, de nye regler om fleksibel fædreorlov og de nye ændringer i ferieloven. Underviser Catrine Søndergaard Byrne har skrevet artiklen ”Rekruttering – nu med persondata” i HR Jura Magasinet 10/2016.

Læs mere, og tilmeld dig kurset i ansættelsesret

 

11. januar 2018

Gå hjem-møde i Aarhus om forbrugsmåling

Mange ejendomsejere har fået breve fra målerfirmaerne om krav til opsætning af målere, særligt på det varme vand. Kom til gå hjem-møde den 22. februar, når Ejendomsforeningen Danmark i samarbejde med ista Danmark A/S vil fortælle om, hvorfor og hvordan du håndterer de øgede krav til måling af energiforbrug.
 
Dagens oplægsholdere er Hans Henrik Finne og Lars Nielsen, ista Danmark A/S og juridisk konsulent Ramin Salek, Ejendomsforeningen Danmark.
 

 

11. januar 2018

Konference om ansvarlig drift af andelsboligforeninger

Mandag den 5. februar holder Ejendomsforeningen Danmark i samarbejde med Nordea en konference i København om ansvarlig drift af andelsboligforeninger.

På konferencen vil der blandt andet blive rettet fokus på den politiske aftale som regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgik den 27. november 2017. Håndtering af valuarvurderinger, reguleringsklausuler og belåning og finansiering af andelsboligforeninger vil også blive behandlet på konferencen.

Læs mere, og tilmeld dig konferencen

 

3. januar 2018

Historisk høje forventninger til markedet for kontorejendomme

2018 begynder med historisk høje forventninger til markedet for kontorejendomme. Det sker efter en årrække, hvor forventningerne til boligsektoren ellers har toppet på det professionelle investeringsejendomsmarked. Faldende forventninger til markedsleje og ejendomsværdi for boligejendomme kan være årsagen, fremgår det af Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik – forventninger: Januar 2018.

”Kontorområdet ser rigtig positivt ud, og det er også den sektor med de højeste forventninger, når man ser samlet på ejendomsværdi, markedsleje og udlejningsprocent. Faktisk har vi ikke før set højere forventninger til kontorsektoren, end vi ser lige nu. Den stigende interesse for kontorejendomme kan ses ved forventninger om stigende ejendomsværdi, stigende markedsleje og faldende økonomisk tomgang”, siger Jannick Nytoft, som er adm. direktør i Ejendomsforeningen Danmark.

Læs pressemeddelelse af 3. januar