/ Bliv medlem / Administrator-medlem

Administrator-medlem

Bliv administrator-medlem i EjendomDanmark

Bliv administrator-medlem

Herunder finder du medlemsfordele, priser, vedtægter og etiske normer til orientering. Som administrator-medlem skal du være dækket af en ansvars- og kriminalitetsforsikring. Du kan se EjendomDanmarks kollektive forsikring herunder.

 • Juridisk rådgivning
 • Rabat på kurser og uddannelse
 • Rabat på blanketter og kontrakter
 • Adgang til hele ejd.dk
 • Medlemsmagasinet Ejendom og Ejendom Jura
 • Rabat administratorforsikring ved Alm. Brand.
 • Ansvars- og kriminalitetsforsikring ved WTW

  Vil du vide mere om forsikring
  Administratorforsikring

  Forsikringsaftalen med Alm. Brand indeholder en række særlige og fordelagtige dækningsudvidelser, målrettet andels- og ejerlejligheder samt udlejere af bolig- og erhvervsejendomme. Er du direkte medlem i EjendomDanmark, eller administreres din forening eller udlejningsejendomme gennem en administrator, der er medlem i EjendomDanmark, kan du opnå de mange fordele. Se mere her

  Kontakt Alm. Brand for at få en præsentation af brancheaftalen og dine fordele.

  Send en mail til ejendomdanmark@almbrand.dk.

  Du kan også ringe til Børge Schmidt på 33 30 61 47 eller Lars Jørgensen på 33 30 60 48.

  Ansvarsforsikring

  EjendomDanmark tilbyder i samarbejde med WTW en kombineret ansvars- og kriminalitetsforsikring for ejendomsadministratorer. Denne kombinerede forsikring sikrer ejendomsadministratorer mod økonomiske tab som følge af fejl og forglemmelser på kontoret samt mod tab ved underslæb begået af ansatte hos administrator. Forsikringen er udvidet til at dække arbejdet med digital tinglysning. Se mere her

  For at høre mere om forsikringen og få et tilbud, kan du kontakte Camilla Kiss Bache på tlf. 88 13 97 30 og mail Camilla.Bache@wtwco.com eller Isabella Breidahl på tlf. 88 13 98 31 eller mail Isabelle.Breidahl@wtwco.com

§ 4
Stk. 2. Som medlem kan endvidere optages enhver fysisk eller juridisk person, der udøver
professionel ejendomsadministration, og som ansøger om optagelse. Denne form for
medlemskab betegnes som direkte medlemskab.

Stk. 6. Ansøgere efter stk. 2 skal ved optagelse afgive ledelseserklæring om, at alle midler, der
ikke tilhører ansøger, skal holdes adskilt fra ansøgers egne midler, samt at ansøger er
forpligtet til at etablere og opretholde fornødne forretningsgange og bogføringsrutiner
til sikring heraf.
Stk. 7. Ansøgere efter stk. 2 skal ved optagelse endvidere afgive erklæring om, at ansøger har
læst foreningens etiske normer for ejendomsadministration samt foreningens vedtægter og forpligter sig til at overholde disse samt foreningens øvrige retningslinjer

§ 7
Optagelse af ansøgere efter § 4, stk. 2, der administrerer ejendomme for andre, er betinget af,
at ansøgeren dokumenterer tegnet professionel kriminalitets- og ansvarsforsikring, der som
minimum giver et dækningsomfang, der svarer til den af EjendomDanmark kollektivt tegnede
forsikring. Advokaters ansvarsforsikring og medlemskab af erstatningsfond anses for at opfylde kravet til dækningsomfang.
§ 8
Medlemmer efter § 4, stk. 2, der administrerer ejendomme for andre, er forpligtet til hvert år
inden udgangen af april måned at afgive og indsende en ledelseserklæring underskrevet af
de for medlemmet tegningsberettigede. Det skal af ledelseserklæringen fremgå, at medlemmet fortsat har den krævede kriminalitets- og ansvarsforsikring, at medlemmet fortsat har kontoadskillelsen, at medlemmet opfylder, synliggør og gør medarbejderne opmærksomme
på de etiske normer i det daglige arbejde hos medlemmet, samt at medlemmet bekræfter, at
medarbejderne hos medlemmet som minimum er efteruddannet svarende til de krav til efteruddannelse, der stilles i de etiske normer for ejendomsadministration.

Optagelse af medlemmer, der administrerer ejendomme for andre, er betinget af, at ansøgeren tegner en professionel ansvarsforsikring, der som minimum giver et dækningsomfang, der svarer til den af EjendomDanmark kollektivt tegnede forsikring.

Du kan læse mere om EjendomDanmarks kollektivt tegnede forsikring her.

 

Kontingentet fastsættes på baggrund af de samlede årlige indtægter for administration, drift og udvikling – samlede årlige indtægter. Værdien opgøres for den samlede virksomhed uanset om aktiviteten formelt er fordelt på flere juridiske enheder. 

Indtægter ved ejendomsadministration

Kontingent 2023 i kr.

Under 3 mio. kr.

7.110

3-6 mio. kr.

10.280

6-10 mio. kr.

14.180

10-50 mio. kr.

39.280

Over 50 mio. kr.

49.190

 

Ved medlemskab af begge sektioner fastsættes kontingentet som det største af de to beregnede
beløb med tillæg af 20 procent.

EjendomDanmarks kollektive ansvarsforsikring

EjendomDanmark tilbyder i samarbejde med Willis Towers Watson en kombineret ansvars- og kriminalitetsforsikring for administrator-medlemmer.

Se dækningsomfang her

Meld dig ind her

Udfyld alle nedenstående felter og klik på indsend. Vi kontakter dig hurtigst muligt med bekræftelse på indmeldelsen.

  Tilføj en ekstra kontaktperson nr. 2

  Tilføj en ekstra kontaktperson nr. 3

  Tilføj en ekstra kontaktperson nr. 4

  AdministratorsektionenMedlem af både administrator- og ejersektionen

  Har allerede tegnet EjendomDanmarks professionelle ansvarsforsikringEr omfattet af Advokatsamfundets kollektive ansvarsforsikring og erstatningsfondHar tegnet egen forsikring (fremsend forsikringspolice og forsikringsbetingelser til medlem@ejd.dk)Ønsker nærmere oplysninger om EjendomDanmarks professionelle ansvarsforsikring

  Ifølge foreningens vedtægter § 13, stk. 4 og § 15 skal ansøgere ved optagelse og efterfølgende år afgive ledelseserklæring om, at alle midler, der ikke tilhører ansøger, skal holdes adskilt fra ansøgers egne midler, samt at ansøger er forpligtet til at etablere og opretholde fornødne forretningsgange og bogføringsrutiner til sikring heraf.

  Ifølge foreningens vedtægter § 13, stk. 5 skal ansøgere afgive erklæring om, at ansøger har læst de etiske normer for foreningen samt foreningens vedtægter og forpligter sig til at overholde disse samt foreningens øvrige retningslinjer

  Administration, drift og udvikling - samlede årlige indtægter

  Under 3 mio. kr.3-6 mio. kr.6-10 mio. kr.10-50 mio. kr.Over 50 mio. kr.

  Ejere af fast ejendom - samlet ejendomsværdi(udfyldes ved medlemskab af både ejer- og administratorsektionen)

  Under 10 mio. kr.10-50 mio. kr.50-100 mio. kr.100-200 mio. kr.200-500 mio. kr.500 mio.-1 mia. kr.1-5 mia. kr.5-10 mia. kr.10-15 mia. kr.Over 15 mia. kr.

  Vi giver hermed tilladelse til, at EjendomDanmark må offentliggøre virksomhedsnavn i forbindelse med indmeldelsen.

  JaNej

  Vi giver hermed tilladelse til, at virksomhedsnavnet må optræde på EjendomDanmarks hjemmeside under medlemmer.

  JaNej

  Som medlem af EjendomDanmark modtager I magasinet Ejendom, EjendomJura og invitationer til arrangementer og kurser. Du kan også tilmelde dig nyhedsbrevet Ejendom og daglige branchenyheder. Disse kan til enhver tid afmeldes individuelt ved modtagelse.

  Vil du høre mere?

  Du er velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre mere om medlemskab hos EjendomDanmark.

  Maria Rask Hetoft Larsen

  Underdirektør

  Cand.soc.

  Thor Lund Simonsen

  Medlemskonsulent