Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Lejeretlig gennemgang og Delegeretmøde 2019 i Ringsted Grundejerforening

Fredag den 23. august kl. 9.00 på Scandic Hotel, Nørre Torv 57, 4100 Ringsted (tlf. 57681261).

Program

09.00-09.30 Morgenmad

09.30-09.35 Velkomst ved Ringsted Grundejerforening, formand Peter Hermanns

09.35-10.20 Center Manager Jeanette Jussing Amdal, Ringsted Outlet

10.20-13.20 Orienteringsmøde ved advokat Lars Langkjær om nyeste praksis inden for lejeretten. Der forventes indlagt en pause på 15 minutter efter Lars Langkjærs disposition.

13.20-14.20 Frokost

14.20-16.20 Delegeretmøde

 1. Formand Jens Thoregaard aflægger beretning om foreningens virksomhed
 2. Regnskab, budget og kontingent ved kasserer Ole Søegaard
 3. Indkomne forslag
 4. Valg af bestyrelse - på valg er Ole Søegaard (ønsker ikke genvalg), Jens Thoregaard
  (modtager genvalg), Per Morén (ønsker ikke genvalg). Bestyrelsen foreslår Lene Lund,
  Lollands Grundejerforening
 5. Valg af suppleanter – Lotte Engel er på valg
 6. Valg af revisor – Kirsten Bang Hermanns og Vagn Sanggaard Jacobsen er på valg
 7. Forslag om delegeretmøde 2020 – Ejendomsforening Holbæk har givet tilsagn
  om værtsskab for Delegeretmøde 2020
 8. Planlagte møder i 2020: Formandsmøde 31.1.2020 og Køgemødet 6.3.2020
 9. Eventuelt


Deltagelse er gratis, der skal dog ske tilmelding.

Ved udeblivelse efter tilmelding opkræves et gebyr på 500 kr.

Tilmelding skal ske ved mail til Ole Søegaard.

Såfremt der måtte være interesse for at overnatte på Scandic Hotel natten før mødet, er der gode faciliteter til det, men reservation bedes aftalt direkte med hotellet på ovennævnte telefonnummer.