Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

GI-tilskud til arrangementer i lokalforeningerne

Nedenfor er gengivet de regler vi har fra GI i forbindelse med støtte til arrangementer i lokalforeningerne. Reglerne er en del af GI's retningslinjer vedr. Informations- og uddannelsestilskud af den 13. juni 2017.

Tilskuddet fra GI kan ikke overstige de faktiske omkostninger og må endvidere højest udgøre de anførte satser nedenfor.

I henhold til nedennævnte fastlagte regningslinjer kan henholdsvis ejer- og lejerorganisationer yde et fast tilskud på indtil 7.500 kr. pr. møde til lokale medlemsmødes, kurser mv. afholdt af lokale organisationer.

Som grundlag for ejer- og lejerorganisationernes udbetaling af det faste tildkud til lokale organisationer, skal der foreligge følgende dokumentation:

  • Annoncering af det lokale medlemsmøde, kursus mv. i Huset, se frister nedenfor.
  • Program for medlemsmødet, kurset mv. hvoraf det fremgår, at arrangementet er fagligt relevant, og der gøres brug af en eksterne foredragsholder.
  • Bekræftelse fra de lokale organisationer på, at arrangementet er gennemført som oplyst, samt deltagerantal.

 

Organisationerne, der udbetaler beløb, som er lønoplysningspligtigt, såsom fx løn og vederlag samt rejse- og befordringsgodtgørelse, er pligtig til at foretage indberetning til skattevæsenet samt i henhold til reglerne at indeholde og afregne.

Derudover har midlerne til formål, at fremme lejernes og udlejernes viden om lovgivningen vedrørende private udlejningsejendomme samt fremme samarbejdet mellem parterne. Emner til et møde skal derfor kunne indeholdes inden for disse rammer.

Når det er EjendomDanmark som administrerer en del af støtten, skal emnet ses fra den private udlejers perspektiv.

Vi giver tilskud til et til to møder årligt til den enkelte forening.

Vi skal præcisere, at vi kun giver tilskud til arrangementer, som medlemmerne på forhånd har søgt om.

Annoncering i Huset

Send annoncetekst til ah@ejd.dk og hmp@ejd.dk. Vi forebeholder os ret til at redigere i annonceteksten.

Se frister for annoncetekst