Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Børsnotering af alternative investeringsfonde

Ejendomsforeningen Danmark holder tirsdag den 18. september kl. 15.00-17.00 gå hjem-møde, hvor vi sætter fokus på børsnotering af alternative investeringsfonde (AIF). Siden FAIF loven blev implementeret, er der oprettet en lang række AIF’er og herunder en del med ejendomsinvesteringer.

I efteråret 2016 oprettede Nasdaq Copenhagen en separat liste for AIF’er.
 
Processen for AIF’er er væsentligt forskellig for almindelige aktieselskaber – f.eks. findes der undtagelser for udarbejdelse af prospekt efter prospektbekendtgørelsen. Til gå hjem-mødet kommer vi rundt om vilkårene for optagelse og processen omkring denne med særligt fokus på særlige udfordringer med illikvide investeringer som f.eks. ejendomme.

Talerne er Director Peter Legind-Hansen, Nasdaq Copenhagen og adm. direktør Helle M. Breinholt, Breinholt Consulting A/S, der blandt andet rådgiver om børsnotering af AIF’er, men også er bestyrelsesformand i Ress Life Investments A/S, der var det første selskab på AIF-listen.

Tid og sted

Mødet bliver holdt tirsdag den 18. september kl. 15.00-17.00 hos Ejendomsforeningen Danmark, Nørre Voldgade 2, 1358 København K.

 

Tilmelding
Det er gratis at deltage i arrangementet, men tilmelding er nødvendig:

 

NB! Det er kun muligt at tilmelde den person, der er logget ind. Skal du tilmelde mere end en deltager, kan du sende en mail til info@ejendomsforeningen.dk.