Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Indkaldelse til ekstra ekstraordinær generalforsamling

Da der ikke var halvdelen af foreningens medlemmer repræsenteret på den ekstraordinære generalforsamling torsdag den 6. december 2018, således at vedtægtsændringerne kunne vedtages i henhold til vedtægternes § 32, stk. 1, indkaldes til ekstra ekstraordinær generalforsamling til afholdelse torsdag den 20. december 2018 kl. 13.00 i foreningens lokaler beliggende Nørre Voldgade 2, 1358 København K.


Generalforsamlingen bliver afholdt med følgende dagsorden:

  • Valg af dirigent
  • Endelig vedtagelse af vedtægtsændring

    Navneskifte fra Ejendomsforeningen Danmark til EjendomDanmark 

    Forslaget til navneændring er et ændringsforslag til vedtægternes § 1, der foreslås ændret til:

    § 1, stk.1. Foreningens navn er EjendomDanmark. Foreningens navn forkortes ED. Foreningens binavne er Ejendomsforeningen Danmark, Københavns Grundejerforening og Udlejerforeningen Danmark.


Hovedbestyrelsen opfordrer til, at man afgiver fuldmagt til hovedbestyrelsen, således at forslagene kan vedtages på den ekstra ekstraordinære generalforsamling. Fuldmagt kan afgives ved anvendelse af denne blanket