Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

EjendomDanmark: Klimalov er godt fundament – nu skal arbejdstøjet

Et bredt flertal i Folketinget har netop indgået en aftale om en ambitiøs klimalov. Loven fastslår bl.a. 70 %-målsætningen, styrker klimarådet og giver klimaministeren en pligt til at følge målsætningen. Det danner et godt udgangspunkt – og nu skal der mere konkrete tiltagbordet, lyder det fra EjendomDanmark.

”Det er historisk, at Folketinget har bundet sig selv til en så ambitiøs klimamålsætning. Og det er af enorm betydning, at aftalen er så bred,” lyder det fra adm. direktør i EjendomDanmark Jannick Nytoft.

Læs pressemeddelelse

EjendomDanmark er valgt som dataindsamler til de nye offentlige vurderinger for erhvervsejendomme. Vores mål er at få et mere retvisende system for vurderinger gennem frivillig og nem indberetning af markedsdata. 

Læs mere
Se en oversigt over de virksomheder, der allerede indberetter

 

EjendomDanmark: Dybvad-udspil med store konsekvenser

Kommentar fra EjendomDanmark til boligminister Kaare Dybvads udspil om et indgreb mod § 5,2 i boligreguleringsloven.

Se pressemeddelelse

Kom til fyraftensmøde i Odense 17. december og hør om spændende nye produkter

Et partnerskab mellem Alm. Brand og EjendomDanmark skal fremme endnu mere relevante produkter, tilbud og arrangementer til ejendomsbranchen. Første fyraftensmøde bliver den 17. december hos Alm. Brand i Odense. Her vil EjendomDanmarks nye tilbud ”Lejetjek” blive præsenteret. Medlemmerne vil også få indblik i en ny digital løsning for flyttesyn og blive klogere på Alm. Brands tilvalgsdækning ”Retshjælp til Udlejere”.

Læs mere og tilmeld dig

Juleferie

EjendomDanmarks kontorer i København og Aarhus holder lukket fra og med lørdag den 21. december til og med søndag den 5. januar. Der er derfor ikke juridisk rådgivning i denne periode. Der ekspederes ingen ordrer i denne periode.

Ejendomsforeningen Fyn holder lukket fra og med fredag den 20. december til og med søndag den 5. januar.

EjendomDanmark: En grøn finanslov med knaster

De grønne ambitioner står stærkt i regeringens finanslovsaftale, men finansieringen gennem højere skatter og afgifter vækker bekymring, lyder det fra EjendomDanmark. Finansloven for 2020 er fyldt med grønne ambitioner, men finansiering skal bl.a. findes ved at hæve en række skatter og afgifter. EjendomDanmark finder den udvikling bekymrende.

Læs pressemeddelelse
Se finanslovsforslaget

Lejere søges: Flere kvadratmeter står tomme

På udkig efter et nyt hjem eller er virksomheden vokset? Uanset om man leder efter en ny lejebolig, nye rammer til kontoret eller et butikslokale, er det blevet lettere at finde det rigtige sted. Flere ledige kvadratmeter kan ifølge EjendomDanmark være et spædt tegn på økonomisk afmatning.

Læs pressemeddelelse
Se webrapport

Nyt kursuskatalog ude nu

Kom for eksempel på kursus i værdiansættelse af andelsboligforeninger, erhvervslejekontrakter i praksis, faldgruber i boliglejeretten eller bliv klogere på PropTech.

Klik her for at se forårets kursuskatalog

Jurist søges

Vi søger en jurist med gode formidlingsevner og kendskab til fast ejendom.

Læs mere om jobbet

Spot på dig og din fritid?

I magasinet EJENDOM sætter vi spot på medlemmer med sjove, spændende, særlige og hyggelige fritidsinteresser. I september kunne læserne møde Solveig Rannje, der er bidt af en gal racercykel, mens novembernummeret byder på en historie om Mark Rendbæk på rulleski. Nu vil vi gerne høre din historie! Måske maler du porcelæn, går på svampejagt, strikker i lange baner?

Meld ind med din fritidsinteresse til Stine Rud Skov på sts@ejd.dk – så kan det være dig, vi sætter spot på i løbet af 2020. 

Endnu ikke tegn på butiksdød

Selvom ejendomsinvestorernes forventninger til butiksområdet er lave for det kommende år, så viser nye tal, at lejen i øjeblikket stiger i Danmark på butiksejendomme. Derimod falder kontorlejen på trods af en stigende kontorbeskæftigelse.

Læs mere
Se webrapport

Nyt høringssvar

EjendomDanmark har afgivet høringssvar til Skatteministeriets lovforslag om regelgrundlaget for de nye ejendomsvurderinger. 

EjendomDanmark påpeger, at der er behov for et så gennemskueligt system som muligt, at sikre et solidt grundlag for vurderingerne, og at det er afgørende, at der kommunikeres klart og tydeligt.

Læs høringssvaret

Boligmoderniseringer: Ejendomsbranchen håber på et bredt forlig

EjendomDanmark advarer fortsat mod et generelt indgreb rettet mod de gennemgribende moderniseringer – men hilser det velkomment, at boligminister Kaare Dybvad gerne ser et bredt forlig om § 5,2.

Læs mere

Nyt høringssvar

EjendomDanmark har afgivet høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven, ejendomsværdiskatteloven, lov om kommunal ejendomsskat og skatteforvaltningsloven.

Læs høringssvaret

EjendomDanmark i nyhederne

”Efterspørgslen efter at bo i København er enorm. Der må man også bare anerkende og spørge sig selv: Kan alle bo centralt på Frederiksberg eller i København? Det vil mange gerne, men det kan alle desværre nok bare ikke.”

Sådan lød det fra adm. direktør Jannick Nytoft i en af de mange nyhedsudsendelser fra DR, der byggede på dokumentaren.

Se indslaget

Medlemsundersøgelse

Hos EjendomDanmark har vi fokus på hele tiden at blive endnu bedre. Derfor vil medlemmer snarest modtage en mail med et kort feedback-skema, hvor vi gerne vil høre din mening.

Skemaet består kun af to spørgsmål og kan derfor besvares på 1-2 minutter. Vi håber, du vil hjælpe os til at blive bedre. Du modtager skemaet fra kundeservice@ejd.dk.

”De riges by”: DR-dokumentar misbruger tal og mangler nuancer

DR kæder i dokumentaren ”De riges by” og i nyhedsudsendelser mandag aften direkte brugen af de såkaldte gennemgribende moderniseringer - af især udenlandske kapitalfonde de senere år - sammen med en prisstigning på 31 procent. Tal, der stammer fra den private udlejningsportal: boligportal.dk. Det kan man ikke, hvilket EjendomDanmark har gjort DR opmærksom på.

Læs pressemeddelelse

Regeringsindgreb kan koste pensionskunder 10 mia. kr.

Danske pensionskunder risikerer at tabe mellem 6 og 10 mia. kr., hvis regeringen – som varslet – forringer muligheden for, at blandt andet pensionsselskaberne kan modernisere de udlejningsejendomme, som pensionskundernes penge er investeret i. Det viser en analyse, som Copenhagen Economics har foretaget for EjendomDanmark.

Læs pressemeddelelse
Læs rapporten fra Copenhagen Economics

Nyt værktøj: Beregn, hvor meget din andelsbolig risikerer at falde i værdi

Andelshaverne risikerer at blive ramt økonomisk af et indgreb i den meget omtalte § 5, 2. Det skyldes, at deres ejendomme vil falde i værdi, hvis udlejningsejendomme gør det. Ny digital beregner fra EjendomDanmark illustrerer, hvor meget faldet kan være for de enkelte andelshavere.

Læs mere

Prøv beregneren

Digitalt særnummer af magasinet EJENDOM

Den 10. oktober udkom magasinet EJENDOM ekstraordinært i en digital version. I magasinet kan du læse, hvad det vil betyde for pensionister, ejendomsbranchen, statskassen og andelsbolighavere, hvis regeringen beslutter sig for at fjerne eller udhule § 5,2 om gennemgribende moderniseringer.
Læs magasinet

Har du ikke fået mailen med link til magasinet?
Tilmeld dig og få fremover mails med link til magasinet EJENDOM.

Andelsboliger rammes hårdt af indgreb på boligmarkedet

Strammer politikerne reglerne for gennemgribende moderniseringer af udlejningsboliger, får det en direkte konsekvens for tusinder af andelsboliger, som vil falde betragteligt i værdi.

Læs mere i den fælles pressemeddelelse fra ABF og EjendomDanmark

Efterlysning af domme

EjendomDanmark refererer relevante domme i Grundejernes Domssamling (GD).

Ligger du inde med en eller flere domme eller nævnsafgørelser inden for boliglejeret, erhvervslejeret eller foreningsret (andelsbolig- eller ejerforeninger), vil vi sætte stor pris på, at du sender dem til os på jurist@ejd.dk.

For hver dom eller afgørelse vi modtager og refererer, sender vi en flaske vin som tak.

EjendomDanmark: Stærkt klimaudspil fra Dansk Industri – men her er flere bud

Dansk Industris 2030-plan er ambitiøs og vækker glæde i ejendomsbranchen. DI’s plan skal dog udbygges og udmøntes, hvis målene skal nås: blandt andet mangler ejendomsbranchen bedre rammer for at kunne foretage de nødvendige energirenoveringer, påpeger EjendomDanmark.

Læs pressemeddelelse af 16. september

EjendomDanmark: Godt med ny og klar ejerlejlighedslov – men stadig behov for forenklinger

En ny og forenklet ejerlejlighedslov rydder op i komplicerede regler fra 60’erne og gør det lettere at være ejer. Det er godt, påpeger EjendomDanmark. Men boligministerens lovforslag mangler de forslag til forenklinger, som kunne hjælpe ikke mindst de små samfund, og det er ærgerligt, siger juridisk direktør i EjendomDanmark Morten Østrup Møller.

Læs pressemeddelelse af 12. september

Du kan stadig nå at bidrage

Levering af markedsdata er ejendomsbranchens mulighed for at sikre, at de nye ejendomsvurderinger i 2021 bliver så korrekte som muligt. Tredje indsamlingsrunde er skudt i gang, og du kan stadig nå at være med.

”Jo flere, der bidrager med ejendomsdata, jo bedre bliver grundlaget for, hvordan ejendommene bliver vurderet i fremtiden”, siger Morten Marott Larsen, underdirektør i EjendomDanmark. Han uddyber, at et bedre ejendomsvurderingssystem vil spare landet og branchen for store unødvendige administrative omkostninger.

Læs mere

Forslag om ændring af hvidvaskloven

Både Justitsministeriet og Finanstilsynet har sendt høringsmateriale vedrørende ændring af blandt andet hvidvaskloven til EjendomDanmark.

Ændringsforslagene bunder i et ønske om at styrke indsatsen mod finansiel kriminalitet, herunder terrorfinansiering og omhandler først og fremmest Hvidvasksekretariatets og Finanstilsynets virksomhed og beføjelser. 

Læs mere

Slut med at aflyse ejerpantebreve, når boliger handles


En ændring i tinglysningsafgiftsloven har gjort det muligt at ændre ejerpantebreve til afgiftspantebreve, når ejerpantebrevet ikke længere bruges til sikkerhed for underpant.

Læs mere

Hvilke byggematerialer vil du helst spare penge på?

EjendomDanmark er på trapperne med en attraktiv rabataftale med en landsdækkende byggemarkedskæde. Den skal blandt andet gøre det nemmere for små og mellemstore udlejere at sikre sig rimelige og konkurrencedygtige materialeomkostninger, når de står over for vedligeholdelse af deres ejendomme.

Udvalget er enormt, og derfor vil vi gerne høre hvilke kategorier, der er vigtigst for dig. På den måde kan vi skræddersy den helt rigtige pakke til branchen.

Klik her og fortæl os, hvor vi skal lægge vores fokus

Som medlem af EjendomDanmark kan du opnå store besparelser på alt lige fra kontorforsyning og kaffe til serviceydelser som telefoni, energioptimering og snerydning.

Klik her og tilmeld dig - det er gratis og uforpligtende

Læs mere om indkøbsportalen

Har du husket at levere lejelister til EjendomDanmark?

Er du ejer eller administrator af ejendomme, er det vigtigt, at du når at bidrage til branchens dataindsamling til de nye offentlige vurderinger.

Fordelene ved at indberette er, at branchen får et mere retvisende vurderingssystem, og som indberetter får du blandt andet adgang til statistik i geografisk afgrænsede områder. Data behandles naturligvis anonymiseret.

Vi hjælper dig gerne med at komme i gang!

Læs mere

Persondata - hvornår skal de slettes?

Vores vejledning om persondata er blevet opdateret med retningslinjer for, hvornår data bør slettes.

Læs mere (for medlemmer)

Vær opmærksom på, at vi løbende opdaterer hjemmesiden med information om nogle af de praktiske overvejelser, som vi ved, I gør jer om forordningen i praksis.

Læs mere (for medlemmer)

Airbnb

Læs foreningens debatindlæg i Berlingske 10. august 2018 "Beskatning på Airbnb løser ikke virkelighedens udfordringer"
Læs foreningens pressemeddelelse af 16. maj 2018: "Forlig om Airbnb kalder på mere liberalisering af boliglejeregler"
Læs foreningens debatindlæg i Børsen den 11. maj 2018 "Airbnb udstiller unfair konkurrence på boligmarkedet"
Læs mere om korttidsudlejning (Airbnb) (for medlemmer)
Læs foreningens debatindlæg i Berlingske Business 9. januar 2018 "Airbnb- og boligudlejning bør ske på lige vilkår"

EjendomDanmarks interaktive medlemsservice

EjendomDanmark tilbyder en interaktiv webrapport for tomgang. Webrapporten udkommer hvert kvartal.

Læs mere om den interaktive webrapport

Nyt fra pressen

Alle medlemmer af EjendomDanmark kan tilmelde sig servicen Nyt fra pressen.

Læs dagens Nyt fra pressen

Modtag alle hverdage et kort resumé af de artikler, der er relevante for ejendomsmarkedet fra de største aviser.

Tilmeld dig