Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Støtte til principielle sager

EjendomDanmark yder i særlige tilfælde støtte til retssager anlagt af eller mod foreningens medlemmer. Støtten kan ydes som et kontant bidrag til medlemmets egen førelse af sagen ved en advokat. Det er en forudsætning for at opnå støtte, at den person eller det selskab, som er part i retssagen, er medlem af EjendomDanmark. Foreningsmedlemmer kan ikke få støtte til principielle retssager.

Ved afgørelsen af, om der kan ydes støtte til en sag, lægges der afgørende vægt på sagens principielle og økonomiske betydning for foreningens medlemmer. Sager, hvis udfald kun har principiel betydning for parterne selv eller for en snæver kreds, vil derfor normalt ikke kunne støttes.

Behandling af ansøgninger om støtte til retssager varetages af juridisk afdeling.