Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Juridisk rådgivning til medlemmer

Foreningens jurister giver telefonisk juridisk rådgivning til medlemmer af Ejersektionen og Administratorsektionen  på hverdage mellem kl. 9 og 15.30.

Foreningsmedlemmer (der er medlem via en grundejerforening) kan få telefonisk juridisk rådgivning om fredagen mellem kl. 9 og 15.30.

Telefonrådgivningen er gratis for medlemmer af Ejendomsforeningen Danmarks Ejersektion eller Administratorsektion og for foreningsmedlemmer.

Hvad omfatter telefonrådgivningen?

Rådgivningen omfatter primært juridiske spørgsmål inden for foreningens kerneområder, boliglejelovgivningen, erhvervslejelovgivningen samt de regler, der regulerer andelsbolig- og ejerforeninger. Juristerne rådgiver i et vist omfang også om byfornyelsesloven samt i begrænset omfang om byggelovgivning, planlov og entrepriseret. Det er ikke muligt at få rådgivning om skatte- og afgiftsmæssige problemstillinger, køb og salg af fast ejendom, ansættelsesretlige spørgsmål eller selskabsretlige forhold.

Har et medlem spørgsmål til EjendomDanmarks etiske normer for ejendomsadministration, besvarer juristerne også disse.

Da der er tale om en telefonisk hotline, skal spørgsmål kunne kvalificeres mundtligt til juristen. Det er ikke muligt at få juristen til at gennemgå domme og kendelser, som et medlem har modtaget fra huslejenævnet, ankenævnet eller boligretten med henblik på at få en endelig vurdering fra EjendomDanmark om, hvorvidt den konkrete afgørelse skal kæres eller ankes. En sådan vurdering kræver en konkret stillingtagen ud fra sagens konkrete og faktiske forhold, som ikke kan kvalificeres tilstrækkeligt mundtligt. 

Sådan gør du

Medlemmer kan henvende sig hele dagen på alle hverdage ved at ringe på telefon 33 12 03 30, ved at udfylde formularen på EjendomDanmarks hjemmeside, eller ved at sende en mail på info@ejd.dk. Vær opmærksom på, at spørgsmålene kun besvares telefonisk uanset om spørgsmålet er stillet skriftligt eller mundtligt, hvilket sker dagligt af foreningens jurister mellem kl. 9 og 15.30, og således hverken på mail eller brev.

Hvis det ikke lykkes at få telefonisk kontakt til et medlem i første omgang, vil juristerne altid forsøge at ringe tilbage igen senere samme dag eller dagen efter (dvs. at der altid vil blive forsøgt at ringe til medlemmet over to dage). Hvis det stadig ikke er lykkedes at få kontakt til medlemmet, bedes medlemmet selv kontakte EjendomDanmark igen.

Stil et spørgsmål til vores jurister

Som medlem af EjendomDanmark kan du hver dag mellem 9 og 15.30 ringe til vores juridiske rådgivning på telefon 33 12 03 30.  

Foreningsmedlemmer (der er medlem via en grundejerforening) kan få telefonisk juridisk rådgivning om fredagen mellem kl. 9 og 15.30.