Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Indmeldelsesblanket til medlemskab af EjendomDanmarks administratorsektion eller medlemskab af både administrator- og ejersektion.

Navn/firmanavn
Ansøgers juridiske konstruktion
Adresse:
Postnummer
By
Telefon/Mobil
E-mail
Hjemmeside
Kontaktperson
CVR-nr.
EAN-nr.
administratorer
bogholdere
andre typer ansatteOptagelse af ansøgere, der administrerer ejendomme for andre, er betinget af, at ansøgeren dokumenterer tegnet kautions- og ansvarsforsikring, eller efterfølgende tegner en sådan forsikring, der som minimum giver et dækningsomfang, der svarer til den af EjendomDanmark kollektivt tegnede forsikring. Advokaters ansvarsforsikring og medlemskab af erstatningsfond anses for at opfylde kravet til dækningsomfang.
Ifølge foreningens vedtægter § 13, stk. 4 og § 15 skal ansøgere ved optagelse og efterfølgende år afgive ledelseserklæring om, at alle midler, der ikke tilhører ansøger, skal holdes adskilt fra ansøgers egne midler, samt at ansøger er forpligtet til at etablere og opretholde fornødne forretningsgange og bogføringsrutiner til sikring heraf.

Ifølge foreningens vedtægter § 13, stk. 5 skal ansøgere afgive erklæring om, at ansøger har læst de etiske normer for foreningen samt foreningens vedtægter og forpligter sig til at overholde disse samt foreningens øvrige retningslinjer

Administration, drift og udvikling - samlede årlige indtægter: Læs en nærmere definition på, hvad begrebet dækker over på ejd.dk/kontingent. Værdien opgøres for den samlede virksomhed uanset om aktiviteten formelt er fordelt på flere juridiske enheder.

Ejere af fast ejendom - samlet ejendomsværdi: Opgøres som den skønnede markedsværdi (fx fra årsregnskab). Værdien opgøres for den samlede virksomhed, uanset om aktiviteten formelt er fordelt på flere juridiske enheder.


Oplys antal ønskede eksemplarer:
Navn
Adresse


Navn
E-mail
Som medlem af EjendomDanmark modtager I nyhedsmailene Huset Net og dagens presseklip.

Navn
E-mail