Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Indmeldelsesblanket til EjendomDanmarks ejersektion og som tilknyttet medlem

Navn/firmanavn
Adresse
Postnummer
By
Telefon/Mobil
CVR-nr.
EAN-nr.
E-mail
Hjemmeside
Kontaktperson


Navn/firmanavn
Adresse
Postnummer
By
Telefon/Mobil
E-mail
Hjemmeside
Kontaktperson
Vælg kategori


Administration


Ejere af fast ejendom - samlet ejendomsværdi: Opgøres som den skønnede markedsværdi (fx fra årsregnskab). Værdien opgøres for den samlede virksomhed, uanset om aktiviteten formelt er fordelt på flere juridiske enheder.


Oplys antal ønskede eksemplarer
Navn
Adresse


Navn
E-mail
Som medlem af EjendomDanmark modtager du/I nyhedsmailene Huset Net og dagens presseklip

Navn
E-mail