Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Dækning & priser

Præmien er meget konkurrencedygtig og fastsættes på baggrund af administrators indtægt ved ejendomsadministration og eventuel byggesagsadministration. 

Selvrisiko kan vælges til enten 25.000 kr., 50.000 kr. eller kr. 100.000 kr. af ethvert tab.

Se præmieeksempel

Hvad dækker forsikringen ikke?

Person- eller tingsskader. Forsikringen erstatter ikke den sædvanlige erhvervsansvarsforsikring, men supplerer denne.

Garantitilsagn. Lover man mere end hvad der følger af almindelige retsregler, dækkes det ikke af forsikringen.

Bøder af enhver art. Idømmes man bøder af det offentlige eller bod til private som følge af fejl eller forsømmelser, dækkes disse krav ikke, da de ligger ud over den egentlige skadeserstatning.

Særlige opgaver. Forsikringen er målrettet mod ejendomsadministration. Ingeniør- eller arkitektarbejde, ejendomsmæglervirksomhed eller andre opgaver ud over ejendomsadministration dækkes ikke.

Læs om dækningen i forbindelse med finansiel rådgivning

Byggesagsadministration, administration af byfornyelse, Facility Management mv. er dækket, da de indgår i sædvanlig ejendomsadministration, men skal oplyses i forbindelse med tegning og fornyelse af policen.

Forsikringstegning. Forsikringen dækker ikke erstatningskrav som følge af manglende tegning af, eller vedligeholdelse af, forsikringer.