Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Ansvarsforsikringen

Ansvarsforsikringen dækker det ansvar, administrator har over for sine klienter. Glemmer administrator for eksempel at varsle en huslejestigning, dækker forsikringen det tab, som ejendommens ejer lider derved. Forsikringen omfatter både de traditionelle opgaver i forbindelse med ejendomsadministration samt Facility Management og administration af energimærkning og evt. andre tilsynsordninger i henhold til lov om fremme af energibesparelser i bygninger.

For medlemmer der også varetager opgaver indenfor byggesagsadministration, kan forsikringen naturligvis udvides hermed.

Desuden er ansvaret for egne ejendomme dækket af forsikringen, hvis administrationen er en særskilt enhed i en ejendomskoncern. 

Ansvarsforsikringen er både en sikkerhed for husejer og administrator. Dækningen er på mindst 2,5 mio. kr. og kan forhøjes efter ønske.