/ Bliv medlem / Administratorsektionen

Administratorsektionen

Bliv medlem af administratorsektionen i EjendomDanmark

Bliv medlem af administratorsektionen

Herunder finder du medlemsfordele, priser, vedtægter og etiske normer til orientering. Som medlem af administratorsektionen skal du være dækket af en ansvars- og kriminalitetsforsikring. Du kan se EjendomDanmarks kollektive forsikring herunder.

 • Juridisk rådgivning
 • Rabat på kurser og uddannelse
 • Rabat på blanketter og kontrakter
 • Adgang til hele ejd.dk
 • Medlemsmagasinet Ejendom og Ejendom Jura

Optagelse af medlemmer, der administrerer ejendomme for andre, er betinget af, at ansøgeren tegner en professionel ansvarsforsikring, der som minimum giver et dækningsomfang, der svarer til den af EjendomDanmark kollektivt tegnede forsikring.

Du kan læse mere om EjendomDanmarks kollektivt tegnede forsikring her.

Advokaters ansvarsforsikring og medlemskab af erstatningsfond anses for at opfylde kravet til dækningsomfang. Ifølge foreningens vedtægter § 13, stk. 4, stk 5 og § 15 skal ansøgere ved optagelse og efterfølgende år afgive ledelseserklæring om, at alle midler, der ikke tilhører ansøger, skal holdes adskilt fra ansøgers egne midler, samt at ansøger er forpligtet til at etablere og opretholde fornødne forretningsgange og bogføringsrutiner til sikring heraf.

Ansøgere skal afgive erklæring om, at ansøger har læst de etiske normer for foreningen samt foreningens vedtægter og forpligter sig til at overholde disse samt foreningens øvrige retningslinjer.

Kontingentet fastsættes på baggrund af de samlede årlige indtægter for administration, drift og udvikling – samlede årlige indtægter. Værdien opgøres for den samlede virksomhed uanset om aktiviteten formelt er fordelt på flere juridiske enheder. 

Indtægter ved ejendomsadministration

Kontingent 2021 i kr.

Under 3 mio. kr.

6.900

3-6 mio. kr.

9.970

6-10 mio. kr.

13.760

10-50 mio. kr.

38.120

Over 50 mio. kr.

47.740

 

Ved medlemskab af begge sektioner fastsættes kontingentet som det største af de to beregnede
beløb med tillæg af 20 procent.

EjendomDanmarks kollektive ansvarsforsikring

EjendomDanmark tilbyder i samarbejde med Willis Towers Watson en kombineret ansvars- og kriminalitetsforsikring for ejendomsadministratorer.

Se dækningsomfang her

Udfyld tilmelding her

Udfyld alle nedenstående felter og klik på indsend. Vi kontakter dig hurtigst muligt med bekræftelse på indmeldelsen.

  Tilføj en ekstra kontaktperson nr. 2

  Tilføj en ekstra kontaktperson nr. 3

  Tilføj en ekstra kontaktperson nr. 4

  AdministratorsektionenMedlem af både administrator- og ejersektionen

  Har allerede tegnet EjendomDanmarks professionelle ansvarsforsikringEr omfattet af Advokatsamfundets kollektive ansvarsforsikring og erstatningsfondHar tegnet egen forsikring (fremsend forsikringspolice og forsikringsbetingelser til medlemskonsulent Dea Skovshoved på des@ejd.dk)Ønsker nærmere oplysninger om EjendomDanmarks professionelle ansvarsforsikring

  Ifølge foreningens vedtægter § 13, stk. 4 og § 15 skal ansøgere ved optagelse og efterfølgende år afgive ledelseserklæring om, at alle midler, der ikke tilhører ansøger, skal holdes adskilt fra ansøgers egne midler, samt at ansøger er forpligtet til at etablere og opretholde fornødne forretningsgange og bogføringsrutiner til sikring heraf.

  Ifølge foreningens vedtægter § 13, stk. 5 skal ansøgere afgive erklæring om, at ansøger har læst de etiske normer for foreningen samt foreningens vedtægter og forpligter sig til at overholde disse samt foreningens øvrige retningslinjer

  Administration, drift og udvikling - samlede årlige indtægter

  Under 3 mio. kr.3-6 mio. kr.6-10 mio. kr.10-50 mio. kr.Over 50 mio. kr.

  Ejere af fast ejendom - samlet ejendomsværdi(udfyldes ved medlemskab af både ejer- og administratorsektionen)

  Under 10 mio. kr.10-50 mio. kr.50-100 mio. kr.100-200 mio. kr.200-500 mio. kr.500 mio.-1 mia. kr.1-5 mia. kr.5-10 mia. kr.10-15 mia. kr.Over 15 mia. kr.

  Som medlem af EjendomDanmark modtager I nyhedsbrevet Ejendom, Ejendom§JURA, daglige branchenyheder og invitationer til arrangementer og kurser. Disse kan til enhver tid afmeldes individuelt ved modtagelse.