Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Nyt bilag til overdragelsesaftalen skal udleveres fra den 1. maj 2019

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en vejledning til køber af en andelsbolig om reglerne om prisfastsættelse, som fra den 1. maj 2019 skal udleveres til køber, når der overdrages andelsboliger.

Vejledningen skal opfylde sælgers oplysningspligt, jf. ABL § 6, stk. 1, 2. pkt, således at sælger skal udlevere Erhvervsstyrelsens vejledning i stedet for at udlevere et uddrag af ABL § 5, § 15, stk. 1 samt § 16, stk. 1 og 3.

For at sikre, at sælger udleverer vejledningen, har Erhvervsstyrelsen tilføjet vejledningen til den liste af dokumenter, der skal udleveres af sælger i henhold til bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsbolig m.v. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2019 – og ikke den 1. april 2019 som Erhvervsstyrelsen oprindeligt havde meldt ud.

Læs bekendtgørelsen

Da forpligtelsen til at udlevere vejledningen nu fremgår af § 1, stk. 1 i bekendtgørelsen om oplysningspligt, kan man fra den 1. maj 2019 nøjes med at henvise til dokumentet på en hjemmeside, jf. bekendtgørelsen § 1, stk. 2.

Læs vejledning til køber om prisfastsættelse af andelsboliger

Som en konsekvens af ændringen er Brancheorganisationernes fælles overdragelsesaftale ligeledes blevet opdateret.

Download overdragelsesaftalen og vejledningen 

Er du helt opdateret?

Har du brug for at få et bedre kendskab til de regler og den praksis, som gælder for andelsboligforeninger?

Så kom på kursus om administration af andelsboliger

Kurset runder de mest relevante regler i andelsboligloven, ligesom den almindelige foreningsret vil blive inddraget.

På kurset anvendes konkrete cases og domme med henblik på belysning af praktiske aspekter om bl.a. værdifastsættelse af forbedringer, vedligeholdelsespligtens fordeling og overdragelse af andelsboliger.